Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Necdet DAĞDELEN
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ercan YEŞİLIRMAK
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Ahmet KILIÇKAN
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ersel YILMAZ
Erasmus Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ersel YILMAZ
Farabi Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ersel YILMAZ
Mevlana Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Yasin MERCAN
Staj Koordinatörü
Biyosistem Mühendisliği Bölümü, tarımsal ve doğal ekosistemlerde arazi ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı; tarımda yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji korunumu; farklı ekosistemlere uygun kırsal yapılar ve tarım makinalarının tasarımı ve üretimi, teknolojiye dayalı hassas tarım gibi uygulamalar; kırsal alanda yer alan seralar, tüneller, sulama sistemleri ve benzeri yapılar; tarımda teknolojilerinin geliştirilmesi konularında araştırma, eğitim ve yayım çalışmalarını sistem yaklaşımı ve mühendislik temelli olarak yürütmektedir Biyosistem mühendisliği lisans programında eğitimini tamamlamış bir mühendis aşağıdaki konularda yetki sahibi olabilmektedir: tarım ve gıda ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar olan süreçler için gerekli makine ve tesislerin tasarımı, projelenmesi, yapımı ve işletilmesi, biyosistemlerde üretim amacıyla kullanılan her türlü yapı, barınak ve tesisin projelenmesi, yapımı ve işletilmesi, Biyosistemlerle ilgili enerji kaynaklarının kullanımı ve korunması, biyolojik kaynakların korunması ve geliştirilmesi prensiplerini göz ardı etmeden, sürdürülebilir tarım ve gıda üretiminin gerçekleştirilmesi. Biyosistem mühendisliği bölümü bu yıl ilk kez öğrenci alımı yapacaktır. 4 yıllık eğitim boyunca öğrenciler mühendislik, tarım, tarımsal yapılar, gıda, enerji, sulama ve biyolojik sistemler ile ilgili dersler alacaklardır. Fakültemiz deneme alanları ve laboratuarları öğrencilerimizin gerekli pratiği kazanması için yeterli ve gelişmiş durumdadır.
Tarihçesi
Bölümümüz 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlamıştır.
Misyon
Biyosistem Mühendisliği Bölümü, çalışma alanı ile ilgili konularda çağdaş ve uygulamaya yönelik bilgi ile donatılmış ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik yapabilecek kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi, nitelikli eğitim vermeyi, araştırma ve uygulama işlevlerini yürüterek topluma hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyi, ulusunun gelişimi ve refahı için bilgiye ulaşımı ve bilgi yaymayı görev edinmiştir. Ayrıca; imalat ve hizmet sektöründe; tasarım, üretim, uygulama ve ar-ge çalışmalarında görev alabilecek, yaratıcı, problem çözmede analitik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, mesleki etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklerine sahip, bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemiştir.
Vizyon
Konusu ile ilgili nitelikli eğitimi gerçekleştirirken ulusal ve uluslar arası düzeyde bilgi üreten ulusal ve evrensel boyutta topluma katkı sağlayan, yetiştirdiği insan, oluşturduğu toplumsal önderlik, bilimdeki gelişmeleri aktarma çabaları, ürettiği bilgi ile örnek gösterilen, düşünen, uygulayan, kullandığı eğitim/araştırma metotları ile uluslar arası ve AB normlarına uyumlu ve mensubu olmaktan gurur duyulan bir bölüm olmaktır.
Amaç
Biyosistem mühendisliği bölümünün temel amacı, biyosistem mühendisliği, tarım, gıda ve biyomas üretimi gibi biyolojik tabanlı sistemlere ait problemlerin çözümünde, mühendislik prensiplerinin ve mühendislik bilimi ve tasarımının biyoloji, çevre ve tarım bilimleriyle bütünleştirmede başarı ile görev alabilecek, yaratıcı, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, mesleki etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklerine sahip, bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen öğrenciler yetiştirmektir. Bunun yanısıra, biyosistem mühendisliği, biyolojik materyallerin üretimi, işlenmesi veya gıda imalatı konularına yeni mühendislik teknolojilerinin uygulanmasında karşılaşılacak temel problemleri ve gelişmeleri imalat sektörü ile birlikte sahiplenerek, bilimsel ve teknik çözümler üretmek, Ar-Ge projeleri hazırlamak ve sonuçlarının uygulamaya aktararak ülkemizde bu konulardaki bilgi ve teknoloji ithalini azaltmaya yönelik araştırmalar yürütmektir.
Fiziki Altyapı
- 2400 dekar açık tarımsal alan - Atölye (200 m2) : 1 adet - Tarım Makinaları Laboratuarı (70 m2) : 1 adet - Tarımsal Yapılar ve Sulama Laboratuarı (70 m2) : 1 Adet - Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuarı : 1 Adet - Mekanik Atölyesi (100 m2) : 1 adet - 60 m2 lik sınıf : 10 adet - 100 m2 lik sınıf : 2 adet - 50 m2 lik akıllı sınıf : 1 adet - Bilgisayar laboratuarın (30 adet PC) : 1 adet Oksijen Bombalı Kalori Metre Pulsotest Cihazı Hidrolik Set Eğitim Seti Pnömatik Eğitim Seti Süt Sağım Tesisi Eğitim Standı Vakum Pompası Test Ünitesi Süt Soğutma Tankı Test Düzeneği Araç Ölçüm Seti Sertlik Ölçüm Cihazı Traktör ve Ekipmanları Torna Eğitim Tezgahı Sütun Matkap Tezgazı Kollu Makas Oksijenli Kesici Nötronmetre Otomatik Meteoroloji İstasyonu - Ses seviyesi ölçüm cihazı (Cole-Parmer A-40426-00) - Titreşim ölçüm cihazı (Cole-Parmer A-98834-08) - El dinamometresi (2 adet) - Stroboskop - Traktör (New Holland TD95D) - Traktör ölçüm seti 1- Veri derleyicisi (Data Loger) (2 adet) 2- Veri işlemci 3- Çeki ölçer 4- Devir ölçer (2 adet), 5- Software - Sütun Matkap - Sabit Taşlama - Dairesel Testere (Tezgah Üstü) - Şerit Testere - Kaynak Makinası (Çantalı) - Dekopaj Kesme - Avuç Taşlama - Şarjlı Matkap - Sertlik Ölçme Cihazı - Hava Hızı Ölçüm Aleti - Elektronik Debi Ölçer - Elektrik Motoru+Redüktör - Elektrik Motoru (1,5 kW) - Varyatör (Elektronik Hız Kontrollü) - Vakum Pompası - Pixelview Meet Pak.Int.Vid.Kit. - M.Base Dial İndikatör Kiti - WaterLight Stop Watch - Thermometer Timer - Termometre - Vakummetre - Multimetre - Hassas Terazi - Dijital Kumpas mititoya 500-1814 - Mikrometre mititoya 0-25 mm - El aletleri -Terazi (16 KG) -İnfared termometre -Psikrometre -Hassas terazi -Etüv -Şarzlı matkap -Teodolit -Nivo -Lasermetre -4HP su motoru -3HP su motoru -Dalgıç Pompa -Damla sulama kontrol Ünitesi -Tansiyometre -PF cihazı -Kademeli su motoru -Planimetre (mekanik) -Planimetre (elektronik) -Termohigrograf -Plüvyograf -Termohigrograf -Karıştırıcı -Soğutma Kabı -Termometre - Higrometre - PH Metre - Krom nikel Toprak sondası
Teknik Altyapı
Biyosistem Mühendisliği bölümünde 7 profesör, 2 doçent, 4 yardımcı doçent ve 4 araştırma görevlisinden oluşan toplam 17 öğretim elemanı görev yapmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu