Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Atila YÜKSEL
Bölüm Başkanı
1974-1975 Öğretim Yılı başında Ege Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan ve 37 yıllık tarihiye kendi alanında Türkiye'de açılan ilk lisans eğitimi veren okuldur. 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlanan okulumuz, 1992 yılında da Adnan Menderes Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 1996 - 1997 Öğretim yılı başından itibaren de Aydın'dan taşınarak Kuşadası’nda eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak bir yıl süreli yabancı dil (İngilizce) hazırlık eğitimi alabilmektedirler. Hazırlık eğitimi Aydın ili Merkezinde bulunan Yabancı Diller Yüksekokulunda verilmektedir. Fakültemizde Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Turizm Rehberliği ile Yiyecek İçecek İşletmeciliği bölümleri bulunmaktadır. Her dört bölümde de eğitim süresi 4 yıldır. Turizm Rehberliği Bölümüne Dil-1 Puanı, diğer üç bölüme de TM-1 Puanına göre yerleştirme yapılmaktadır. Öğrencilerimize birinci sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak Almanca, Fransızca, Japonca, Rusça ve İspanyolca dilleri seçmeli olarak sunularak öğretilmektedir.
Tarihçesi
Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi’ne bağlı iki yıllık önlisans programıyla temelleri atılan Yüksekokulumuz, 1977 – 1978 öğretim yılında dört yıllık lisans programı haline gelmiştir. Daha sonra 1982 tarihinde yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yüksekokulumuz Dokuz Eylül Üniversitesi’ne Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu adıyla bağlanmıştır. Son olarak, 03.07.1992 tarihli 3837 Sayılı Kanunun ek 8/b maddesi ile adı bugünkü “Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu” olarak değiştirilerek yeni kurulan Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 2011 yılında ilgili kurullarda alınan kararla Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda Bölüm Başkanlıkları oluşturulmuştur. Bu kapsamda 2011-2012 eğitim-öğretim yılında bölüme nakilleri yapılan altı adet öğretim üyesi ile bölüm faaliyete geçmiştir. 16 Mayıs 2013 tarihinde 28649 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ ile üniversitemizin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılılarak, Turizm Fakültesi açılmıştır. Turizm Fakültesi Yiyecek İçecek İşletmeciliği bölümünde 3 Profesör, 1 Doçent, 1 Dr. Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Misyon
Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü’nün misyonu turizm ve yiyecek içecek işletmeciliği alanında bilgi üretmenin yanı sıra, ulusal ve uluslararası düzeyde yiyecek içecek uygulamalarında mükemmele ulaşmayı ve sürdürülebilir turizmin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen bireyleri eğitmektir. Bu misyonu gerçekleştirmek amacıyla Bölüm, Adnan Menderes Üniversitesi’nin bilimsel ve eğitsel standartlarına uygun olarak ve en yüksek etik değerlere bağlı kalarak araştırma ve eğitim programlarını sürdürür. Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü, bu hedefler doğrultusunda en seçkin akademisyen, uzman ve öğrencileri verimli bir ortamda bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.
Vizyon
Yyiecek İçecek İşletmeciliği Bölümü, Turizm Fakültesi bünyesinde uluslararası alanda akademik başarıları ve yüksek eğitim kalitesiyle tanınan bir eğitim kurumu olmayı hedefleyerek, toplumun genel refahına ve gelişimine katkıda bulunur.
Amaç
Yiyecek İçecek İşletmeciliği bölümünün amacı, yiyececek içecek işletmelerinde orta ve üst kademe yönetim kadrolarında çalışmak üzere yabancı dil bilen, temel işletmecilik bilgileriyle donatılmış, yiyecek içecek sektörünün yapısını ve yiyecek içecek işletmelerinin işleyişine vakıf ve bu işletmeleri yönetebilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip, sorunları ve nedenlerini tespit edip çözüm getirebilen kalifiye personel yetiştirmektir. Bölümde yabancı dil destekli eğitim verilmektedir.
Fiziki Altyapı
Fakültemizin kampüsü, bir adet altı katlı idari ve öğretim üyesi binası ve iki adet derslik binasından, amfi, uygulama oteli kompleksinden oluşmaktadır. Fakülte derslik binalarında her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde 13 adet derslik, 1 adet amfi, 8 adet idari büro, 1 adet kantin, 1 adet yemekhane, 1 adet yiyecek içecek laboratuvarı, 3 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet kütüphane ve 1 adet konferans salonu mevcuttur. Fakülte idari binada 3 adet idari büro, 8 adet derslik, 1 adet bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet kantin bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu