Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Halim Emre ZEREN
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bora TARHAN
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Murat YILMAZ
Bölüm Başkan Yardımcısı
Kamu yönetimi, işlevsel anlamda kamu siyasaları belirleme ve uygulama anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra, yapısal anlamda devletin örgütsel yapısını ifade eder. Kamu Yönetimi; faaliyet, disiplin ve bir meslektir. Bunun yanı sıra birçok disiplini kapsayan displinlerarası bir niteliğe sahiptir. Bu özelliği kamunun sorunlarının çözümünü daha kolay hale getirmektedir. Kamu yönetimi; kamu politikalarının oluşturulması, uygulanması, planlanması, örgütlenmesi, yönlendirme, koordinasyon gibi işlem ve faaliyetlerin bir bütünüdür. Bu bölümde, kamu yönetiminin başlıca özelliklerinin ve niteliğinin neler olduğu ve bu teorik bilgilerin nasıl uygulandığını açıklamak üzere bir eğitim programı sağlanmaktadır.
Tarihçesi
Söke İşletme Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, 2014 yılında eğitim öğretime başlamış, yeni, dinamik, değişime ve gelişime açık bir bölümdür.
Misyon
Söke İşletme Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü bireyleri politika, yönetim ve liderlik alanında pek çok rolde etik, yetkin ve etkin bir kamu hizmetine hazırlamaya atfedilmiştir. Bölümümüz kamu hizmetinin tüm etki alanlarında çeşitli toplulukları temsil edecek liderleri yetiştirmeyi hedeflediği için, toplumsal katılım ve düşünmeye teşvik yoluyla öğrenmeyi kolaylaştırarak uygulamayı artırmayı istemektedir.
Vizyon
Söke İşletme Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nün vizyonu, kamu liderliğini eğitim ve hizmet yoluyla geliştirmek ve artırmak için değişimin temsilcisi olmaktır. Söke İşletme Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel camiada mevcut ve yeni liderleri hazırlamada özellikle yer almayı planlamaktadır.
Amaç
Bölümümüzün ana amacı, bölümü disiplinler arası bir alan yaparak çeşitli alt alanları kapsamak ve öğrencileri memurluk kariyerine hazırlamaktır. Bu kariyer, devlet kurumları ve belediye idari birimleri; bunun yanı sıra sosyal hizmet kuruluşları, danışmanlık firmaları ve kamu işleri ve kamu politikası yapan özel kuruluşlar gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlardaki pozisyonları içermektedir. Biz öğrencilerimizin pek çok bakış açısından siyaset ve bürokratik yapıları anlama, sorgulama, eleştirme ve inceleme yeteneğini geliştirmeyi amaçlamaktayız. Kamu Yönetimi Bölümü, öğrencilerine gelecekte kamu liderleri olmak için ihtiyaç duydukları eğitimi sağlamaktan gurur duymaktadır.
Fiziki Altyapı
Söke İşletme Fakültesi, Aydın Efeler’e (Merkez) 54 km. uzaklıkta iki bloklu ana binasında 1 Konferans Salonu, 25 sınıfı, internete sürekli bağlı 2 bilgisayar laboratuvarı, 1 kantin ve akademik personele ayrılmış 20 odası ile hizmet vermektedir.
Teknik Altyapı
Fakültedeki bilgisayar ve internet altyapısı, her çalışma odasında var olan masaüstü ve diz üstü bilgisayarlar aracılığıyla, akademik ve idari personele 24 saat hizmet verebilecek şekilde dizayn edilmiş; akademik bilimsel yayınlara kesintisiz erişim sağlanmıştır. Öğrenciler aynı imkana, öğretimin devam ettiği süreler içinde açık olan bilgisayar laburatuvarları yardımıyla kavuşturulmuştur. Fakülte çevresinde bulunan özel kafe ve işletmelerdeki kablosuz internet erişimi, öğrenciler tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Fakültemiz, iki bilgisayar laboratuvarına sahiptir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu