Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Hukukun Temel Kavramları
Ders Kodu: KAY105
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli yerlerinde karşılaştıkları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.

Özet İçerik

Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal düzen kurallardan ayırımı; çağdaş hukuk sistemleri; hukukta derleme hareketi ve Türk Hukuku'nun derlenmesi; yaptırım ve çeşitleri; kamu hukuku, özel hukuk, karma hukuk dalları ve alt ayrımları

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Halim Emre ZEREN
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bora TARHAN
Öğrenme Çıktıları
1.Hukuk biliminin temel ilkelerini ve hukuk sistemini kavrar.
2.Kamu hukuku özel hukuk ayrımı ile normlar hiyerarşisi öğrenilir
3.Erkler ayrılığı ve önemi
4.Hukukun temel kavramlarını anlama , yorumlama
5.Hukuku kavramlarına hakimiyet hukuki yorum kuralları öğrenilip medyadaki konular takip edilebilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Şaban KAYIHAN, Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yayınları, Ankara, 2011.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Hukukun temel kavramları dersinin amacının ve konusunun anlatılması; toplumsal düzenin önemi, toplumu düzenleyen kurallar; din, ahlak, görgü, örf-adet ve hukuk kuralları; hukuk kuralları arasındaki ilişki.
2. Hafta - Teorik
Hukuk kavramı; hukuk fonksiyonları, hukuk sistemleri, hukukun yardımcı disiplinleri.
3. Hafta - Teorik
Pozitif hukukun bölümleri, kamu hukuku-özel hukuk ayrımı, kamu hukukunun alt dalları, genel kamu hukuku, anayasa hukuku.
4. Hafta - Teorik
İdare hukuku, ceza hukuku, devletler hukuku, vergi hukuku, yargılama hukuku.
5. Hafta - Teorik
Özel hukukun dalları, medeni hukuku, kişiler hukuku.
6. Hafta - Teorik
Aile hukuku, miras hukuku.
7. Hafta - Teorik
Eşya hukuku, borçlar hukuku
8. Hafta - Teorik
Ticaret hukuku, devletler özel hukuku, karma hukuk dalları, medeni yargılama hukuku, icra-iflas hukuku, iş hukuku
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Türk pozitif hukukunun oluşumu, kanunlaştırma, hukukun asli ve yardımcı kaynakları, anayasa, kanun, uluslararası antlaşmalar, kanun hükmünde kararnameler, tüzük, yönetmelik, içtihadı birleştirme kararları, örf-adet hukuku, yargı kararları, bilimsel görüşl
12. Hafta - Teorik
Hukuk kurallarının tasnifi, hukuk kurallarının yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması, yorum türleri, hakimin hukuk yaratması ve takdir yetkisi
13. Hafta - Teorik
Hukuk kurallarının müeyyidesi, hak kavramı, hak türleri.
14. Hafta - Teorik
Hakların sahibi, hakların konusu, hakların kazanılması.
15. Hafta - Teorik
Hakların korunması, hakların kaybedilmesi.
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%70
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
5
2
2
2
3
3
3
3
4
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu