Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Görsel İletişim Tasarımı - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Görsel İletişim Tasarımı lisans programı, öncelikle öğrencinin kişisel yaratıcı güçlerini geliştirmeyi; çağdaş, araştırmacı ve yenilikçi profesyoneller olarak yetişmelerini amaçlar. Öğrenciler, genel teorik iletişim dersleri yanında görsel iletişim tasarımı disiplininin temel alt yapısını oluşturacak temel tasarım, tipografi, hareketli grafik, animasyon, sanat tarihi, sanat&kültür&toplum, web tasarım, etkileşim tasarımı, kurgu ve ses düzenleme gibi kuramsal ve uygulamalı derslerle birikim ve deneyim kazanarak sanatsal ve teorik duyarlık ve becerilerini geliştirirler. Program mezunları çeşitli medya ve iletişim alanlarında kurgusal ve kurgusal olmayan görsel işitsel ürünler yaratabilecek ve bu mecralara dair metinleri analiz edebilecektir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Lisans programları arası değişim ve geçişler Adnan Menderes Üniversitesi Kurumiçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergesi ile gerçekleştirilir.
Kazanılan Derece
Programdan mezun olan adaylara İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü lisans derecesi verilmektedir.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Programa merkezi sınav sistemi ile yerleştirme yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Adnan Menderes Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; a) Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD/S notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları b) 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
Program Profili
Görsel İletişim Tasarımı lisans programı, öncelikle öğrencinin kişisel yaratıcı güçlerini geliştirmeyi; çağdaş, araştırmacı ve yenilikçi profesyoneller olarak yetişmelerini amaçlar. Öğrenciler, genel teorik iletişim dersleri yanında görsel iletişim tasarımı disiplininin temel alt yapısını oluşturacak temel tasarım, tipografi, hareketli grafik, animasyon, sanat tarihi, sanat&kültür&toplum, web tasarım, etkileşim tasarımı, kurgu ve ses düzenleme gibi kuramsal ve uygulamalı derslerle birikim ve deneyim kazanarak sanatsal ve teorik duyarlık ve becerilerini geliştirirler. Program mezunları çeşitli medya ve iletişim alanlarında kurgusal ve kurgusal olmayan görsel işitsel ürünler yaratabilecek ve bu mecralara dair metinleri analiz edebilecektir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Ulusal ve uluslararası medya ve iletişim çalışma alanlarında, görsel iletişim tasarımcısı, grafik tasarımcı, kurgu ve ses teknisyeni, reklam ajanslarında yaratıcı yönetmen, sanat yönetmeni, senior/junior sanat yönetmeni, yapımcı, yayıncı, sosyal medya uzmanı gibi görevler üstlenebilirler. Gazeteler, dergiler, televizyonlar, radyolar, reklam ajansları, yayın evleri, film yapım ve dağıtım şirketleri mezunlarımızın çalışma imkanı bulabileceği alanlardan bazılarıdır.
Üst Derece Programlara Geçis
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve İletişim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi esaslarınca belirlenir.
Mezuniyet Koşulları
Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD/S notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır.
Staj Durumu
Var
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu