Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Dr. Öğr. Üyesi Özgür ELGÜN
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Özgür ELGÜN
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Özgür ELGÜN
Erasmus Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Özgür ELGÜN
Farabi Değişim Koordinatörü
Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Aydın ilinin Nazilli ilçesinde bulunan Sümer Yerleşkesi’nde bulunmakta olup, bünyesinde bulunan Müzik Bölümü Piyano Anasanat ve Yaylı Çalgılar Anasanat Dallarında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 11.03.2005 tarihinde 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca kurulmuştur. 2005–2006 Eğitim-Öğretim Yılında Müzik Bölümü Piyano Anasanat ve Yaylı Çalgılar Anasanat Dallarında eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.
Misyon
Atatürk’ün yüksek sanat idealleri doğrultusunda toplumun estetik değerlerini güçlendirmek, kültür yaşamına katkıda bulunmak ve uluslararası platformda ülkemizi temsil etmek amacıyla, müzik alanında üstün nitelikli bireyler yetiştirecek bir bölüm ve anasanat dalı olmak
Vizyon
Müzik ve sahne sanatları eğitimi alanında örnek model oluşturan, ulusal ve uluslararası çapta bilinen ve kabul gören bir bölüm ve anasanat dalı olmak
Amaç
Teknik ve müzikal anlamda uluslar arası standartlarda yetkinliğe sahip sanatçılar yetiştirmek
Fiziki Altyapı
Toplam 339 m2 kapalı alan (3 derslik, 10 ofis, 11 uygulama alanı, 3 depo, 1 mutfak)
Teknik Altyapı
• 15 adet masaüstü bilgisayar • 2 adet taşınabilir bilgisayar • 1 adet Projeksiyon • 2 adet fotokopi makinesi • 1 adet faks • 1 adet fotograf makinesi • 1 adet kamera • 2 adet televizyon • 10 adet yazıcı • 2 adet müzik seti • 2 adet DVD
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu