Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Özel eğitimin temel ilkelerini tanımlama, savunma ve uygulama.
2.Özel eğitim gereksinimi olan bireylerin gelişimsel özellikleri ile ilgili bilgiye sahip olma.
3.Öğretim strateji, yöntem, teknikler ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olma
4.Öğrenci gereksinimlerine uygun bilimsel yöntem ve teknikleri uygulama.
5.Öğrenci gereksinimlerine uygun materyal geliştirme.
6.Öğrenmenin her aşaması için öğretim tekniklerini uygulama ve değerlendirme.
7.Problem davranışlara yönelik önleyici ve sonlandırıcı çözümler geliştirme.
8.Öğrencinin gereksinimlerini ve kazanımlarını değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme araçlarını kullanma ve sonuçlarını yorumlama.
9.Geliştirdiği çözümleri destekleyecek bilimsel veriler elde etmeye çalışma.
10.Öğrencilerin gereksinimlerini karşılayabilmek için ailelerle, diğer öğretmenlerle ve farklı disiplinlerden uzmanlarla işbirliği yapma.
11.Özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler için geçiş planlarını geliştirme ve uygulama.
12.Özel eğitim gereksinimi olan çocuklar ve aileler için uygun aile ve eğitim programları geliştirme.
13.Özel eğitim uygulamalarında teknolojiyi kullanma.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu