Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Nuri KARASAKALOĞLU
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Nuri KARASAKALOĞLU
Erasmus Değişim Koordinatörü
Bölümümüz, 8 yarıyıldan oluşan 4 senelik bir program olup şimdilik lisans düzeyinde eğitim vermektedir. İlköğretim Türkçe Öğretmenliği çerçeve programına uygun olarak bölümümüzde; a) Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü gibi alan dersleri, b) Eğitim bilimlerini konu edinen öğretmenlik meslek dersleri, c) Üniversitenin diğer bölümlerinden alınan tamamlayıcı seçmeli kültür dersleri d) Yabancı dil dersleri gibi teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Bölümümüzde 2016 Haziran ayı itibarıyla 1 doçent, 4 yardımcı doçent olmak üzere topla 5 öğretim elemanı bulunmaktadır.
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ilk kez öğrenci alacaktır.
Misyon
Türkçe Öğretmenliği Programından mezun olan öğrencilerin, çağdaş eğitimin ilke ve esaslarına bağlı; bilimsel ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip; teknolojik değişimlere ayak uydurabilen ve alanlarıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanabilen; tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olabilen öğretmenler olarak yetiştirilebilmeleri hedeflenmektedir. Araştırmacı-eğitimci bir kimlik profiliyle mezun olan öğretmenlerimiz, etkili iletişim kurabilen, toplumsal sorumluluk alabilen, millî değerleri özümsemiş, evrensel değerlere saygılı, vatandaşlık bilincine sahip bireyler yetiştirmek üzere ülkemize, toplumumuza ve insanımıza hizmet verecektir.
Vizyon
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanan, kendini ifade edebilen, iletişim kurabilen, bilimsel düşünen, haklarını ve sorumluluklarını bilen, çevresiyle uyumlu olabilen, okumaktan ve öğrenmekten zevk alabilen, bilgi teknolojilerini kullanan ve üreten bireyler yetiştirmek Türkçe Eğitimi Bölümünün vizyonudur.
Amaç
Türkçe Eğitimi programının amacı; Türkçe öğretmenliği mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, etik değerleri özümsemiş, sadece Türkçe ve Türk Edebiyatı ile ilgili kural ve bilgileri aktaran değil, Türkçe ve genel olarak dil üzerine düşünebilen ve düşündürebilen, dilin kültürel ve ulusal yönlerinin yanında aynı zamanda bir bilim olduğunun bilincine varmış, sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilen, Türkçeyi kurallara uygun biçimde kullanabilen, ilköğretimin ikinci kademesinde görev alacak donanımlı ve çağdaş Türkçe öğretmenleri yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Program bölümdeki dersliklerden ve bilgisayar salonlarından faydalananarak eğitim-öğretimini sürdürmektedir.
Teknik Altyapı
Programda öğrenim gören öğrenciler, Fakülteye bağlı bir kütüphane ile üniversite kütüphanesinden yararlanmaktadırlar. Kongre merkezinde ve Eğitim Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen tüm faaliyetlere katılma olanağına sahiptirler. Ayrıca öğrenciler sportif faaliyetlere, öğrenci kulüplerine katılmaktadırlar.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu