Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Zekiye KARAÇAM
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Gizem ÖZTÜRK
Bölüm Başkan Yardımcısı
Ebelik, insanlık tarihinin en eski mesleklerinden biri olmasına rağmen lisans eğitim hakkını 2 Kasım 1996 tarihinde (22805 sayılı ile Resmi Gazete) kazanmıştır. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde Ebelik Bölümü lisans eğitimine 1997 yılında başlamıştır. Lisansüstü eğitim olarak Ebelik Bölümü 2010 yılından itibaren yüksek lisans eğitimini, 2014 yılından itibaren doktora eğitimini sürdürmektedir. Ebelik Bölümünde 8 öğretim üyesi ve 2 öğretim elemanı bulunmaktadır. Ebelik Bölümü mezunları birinci, ikinci ve üçüncü basamak kamu kurum ve kuruluşlarında, özel hastanelerde ebe/sorumlu ebe/ klinik ebesi/eğitici ebe olarak çalışabilmektedirler. Yine ikinci ve üçüncü basamak hastanelerde gebe okullarında eğitici ebe olarak görev alabilirler. Aynı zamanda akademisyen ebe olarak yüksek eğitim kurumlarında da görev alabilmektedirler. Ebelik Bölümüne öğrenciler sayısal puan türü ile alınmaktadır. Bölümümüzün yıllık kontenjan sayısı ortalama100'dür.
Tarihçesi
1997-1998 Eğitim-Öğretim yılında Aydın Sağlık Yüksekokulu bünyesinde lisans eğitimine başlayan bölümümüz, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulmasıyla fakülte bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. Bölümümüzde 2010 yılında Yüksek Lisans ve 2014 yılında Doktora Programı açılmıştır.
Misyon
Evrensel standartlarda anne, fetüs, yenidoğan, aile ve toplum sağlığını korumayı, geliştirmeyi, iyileştirmeyi amaçlayan, mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış insan haklarına saygılı, yenilikçi, işbirlikçi, araştırmacı, sorgulayıcı, meslek etiği ilkeleri ve değerlerini koruyan, bilime katkı sağlayan, özgür ve eleştirel düşünce gücüne sahip, mesleki politikaların geliştirilmesinde söz sahibi olabilecek profesyonel Ebeler yetiştirmektir.
Vizyon
Ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen bir bölüm olmak, ülkemizdeki ebelik eğitim ve sağlık politikalarının geliştirilmesinde aktif rol alan öncü bir kurum olmaktır.
Amaç
Ebe adaylarına kadın, yenidoğan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ileri çalışmalar yapmalarına olanak sağlayacak şekilde çağdaş bir üniversite eğitimi vermek, ebelik eğitimi ve mesleğinin standartlarını yükseltmek, mesleki gelişmelere hizmet edecek öğrenmeyi öğrenmiş eğitici, uygulayıcı ve araştırmacısını yetiştirmek ve mesleğin bilgi gücünü geliştirmektir.
Fiziki Altyapı
Ebelik Bölümü tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi binasındaki derslikler diğer bölümlerle birlikte ortak olarak kullanılmaktadır. Fakülte binamızda derslik, donanım, yüzey alanı, çevre imkânları, laboratuvar ve üniteler bulunmaktadır. Fakülte binamızda mevcut alanlar en etkili şekilde bölümler arasında koordineli olarak kullanılmaktadır. Akademik personel mevcut programı özveriyle çalışarak yürütmektedir. Teorik derslerin işleneceği sınıflarda bilgisayar, projeksiyon cihazı, projeksiyon perdesi, amfi düzeninde sıralar ve yazı tahtası bulunmaktadır. Dersler ve diğer hizmetlerin yürütülmesinde kullanılan 1 adet ebelik laboratuvarı mevcuttur.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu