Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Beslenme ve Diyetetik - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Beslenme ve Diyetetik Bölümünde örgün eğitim verilmektedir. Öğretim programı içerisinde teorik ve uygulamalı dersler bulunmaktadır.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Ulusal alanda Farabi Değişim Programı ve uluslararası alanda Erasmus ve Mevlana Değişim Programı aktif olarak kullanılmaktadır. Geçiş Koşulları, Farabi, Mevlana ve Erasmus Değişim Programı Uygulama Esasları dikkate alınarak uygulanmaktadır.
Kazanılan Derece
Beslenme ve Diyetetik alanında lisans derecesi. Mezunlar diyetisyen ünvanı alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu 'Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeydeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik' kapsamında gerçekleştirilmektedir. Programların eğitim planlarında yer alan İngilizce, Almanca gibi dersler için muafiyet sınavları yapılır. Eğer öğrenciler bu sınavlarda başarılı olurlarsa bu dersleri almaktan muaf tutulurlar.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Bu programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Ulusal ve uluslararası standartlarda nitelikli profesyonel diyetisyenler mezun etmek. Toplum sağlığına ve mesleğin gelişimine katkıda bulunmak.
Mezunların İstihdam Profilleri
Beslenme ve Diyetetik mezunları sağlık kurumları (özel ve kamuya bağlı hastaneler, poliklinikler, sağlık merkezleri, diyaliz merkezleri, vb.), toplu beslenme sektörü (yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek bölümleri, toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları, vb.), halk sağlık merkezleri (Ana-çocuk sağlığı merkezleri, aile sağlık merkezleri, kimsesiz çocuklar yurtları ve yaşlı bakım evleri, spor merkezleri, vb.), gıda sanayi, araştırma kurumları, eğitim kurumlarında ve kendi özel iş yerinde çalışırlar.
Üst Derece Programlara Geçis
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
her yarıyılda en az 1 ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavı olmak üzere toplam en az 2 sınav yapılır. Ara sınavın %40'ı, yarıyıl sonu sınavının %60'ı alınarak öğrencinin başarı notu hesaplanır. 100 üzerinden 60 ve üzeri not alan öğrenci başarılı kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Aydın Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi'nin hükümlerini yerine getirmek zorundadırlar.
Staj Durumu
Beslenme ve Diyetetik lisans programı boyunca öğrencilerin 7 ve 8. dönemde haftada 2,5 gün alan uygulamaları bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu