Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Ekonomi - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Ekonomi bölümü 4 yıl lisans eğitimi vermektedir. Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Ekonomi programını tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarıyla tamamlayan mezunlar "İktisat alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Ülkemizde, üniversitelere giriş için YGS seçme sınavında başarılı olmak gereklidir. T.C. vatandaşları için Lisans programlarına giriş sadece bu sınavdan alınan puana bağlıdır. Kayıt için gerekli belgeler; 1) Lise ve dengi okul diploması, 2 ) ÖSYM'ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi. İlk defa 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 60 kontenjan ile öğrenci alan Ekonomi bölümünde taban puanı 199,880 ve tavan puanı 288,458 olarak gerçekleşmiş, yerleşen öğrenci 36 olmuştur. Ek Kontenjan ile 217,204 taban, 239,598 tavan puan ile 7 öğrenci daha yerleştirilmiştir. 2018-2019 eğitim öğretim yılında bölüme 199,730 taban puan, 247,167 tavan puan ile 15 öğrenci yerleşmiştir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ise 30 olan kontenjan 216,089 taban puan ve 330, 332 tavan puan ile dolmuş, ek kontenjan ile öğrenci sayısı 34'e çıkmıştır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Ekonomi alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin toplam 240 AKTS karşılığının tümünü başarıyla tamamlamaları ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması olması gerekir.
Program Profili
Ekonomi bölümünün temel amacı, öğrencilerine öğretim süresi boyunca iyi bir iktisat altyapısı ve teorik bilgi zenginliği sunmak; analitik düşünme yeteneğine, sosyal sorumluluk ve etik anlayışına sahip küreselleşmiş bireylere dönüşmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin, Ekonomi bölümünden mezun olduklarında öğretim süreleri boyunca edinmiş oldukları bilgi ve becerileri kullanabilen, bunları uygulamaya aktarabilen, fikir ve çözüm üretebilen bireyler haline gelmeleri, gelecekleri için son derece önem arz etmektedir. Dolayısıyla, eğitimin sadece üniversitedeki dört yılla sınırlı olmadığı, daha geniş bir perspektifte düşünülmesi gerektiği de dikkate alınarak, öğrencilerin kendilerini sürekli geliştirmelerine olanak tanıyacak gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaya yönelik, geniş bir mesleki yelpazeye sahip olmalarını sağlayacak bir öğretim planı oluşturulmuştur.
Mezunların İstihdam Profilleri
Ekonomi bölümünden mezun olan öğrenciler, kamu ya da özel sektör fark etmeksizin, geniş bir çalışma alanına ve iş sahasına hitap etmektedirler. Sanayi sektöründen hizmetler sektörüne geniş bir alanda istihdam imkânı olan Ekonomi mezunları, özellikle bankacılık ve finans sektörünün her kademesinde çalışma olanaklarına, yöneticilik yapma şansına sahip olmaktadırlar. Bunun dışında, özellikle kurum sınavları çerçevesinde Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu gibi üst düzey kurumlarda çalışma hayatına atılabilmektedirler. Sonuç olarak, Ekonomi mezunları başta bankacılık ve finans olmak üzere denetim ve sigortacılık gibi gelişen sektörlerde, özel sektörün önde gelen firmalarında ve kamu kuruluşlarında istihdam olanaklarına sahip olmaktadırlar. İş hayatı dışında, ulusal ve uluslararası lisansüstü eğitim olanaklarıyla akademik kariyere atılma imkânları da bulunmaktadır.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Her ders için yarıyıl sonu ders başarı notu, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile derse devam durumu göz önüne alınarak, öğretim üyesi tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Aldıkları her bir ders için öğrencilere, söz konusu dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim üyesi tarafından, lisans eğitim yönetmeliğinde yer alan harf notlarından biri başarı notu olarak verilmektedir. Öğrencilerin bir ders için söz konusu yarıyıl içinde 4 hafta devamsızlık hakkı bulunmaktadır. Bunun üzerinde gerçekleşecek bir devamsızlık durumunda öğrenciler söz konusu dersten "Devamsız" olarak başarısız sayılacak ve sonraki yılın ilgili döneminde dersi devam zorunluluğu ile tekrarlayacaklardır. Bir yarıyıl içerisinde öğrencilere yönelik yapılan sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı ve bütünleme sınavından oluşmaktadır. Her yarıyıl içerisinde açılan derslerle ilgili ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı olmak üzere iki temel sınav yapılır. Ara sınavın %40'ı ve yarıyıl sonu sınavının %60'ı alınarak öğrencilerin ders başarı notu belirlenir. Haklı ve geçerli bir mazereti olan ve bunu belgelendirip gerekli başvuruları yapan öğrencilerin giremedikleri ara sınav için mazeret sınavı hakkı bulunmaktadır. Öğrenciler, ara sınav notları ne olursa olsun, yarıyılsonu/bütünleme sınavından 50'nin altında bir not almaları durumunda dersten başarısız sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlayarak 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalamasını elde etmek gerekmektedir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu