Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
Hazırlık
Ders Adı Ders Türü AKTS
Hazırlık Hazırlık 60
Toplam AKTS Puanı   60
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Hazırlık Sınıfı
YD001
Hazırlık 26 0 60
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 1 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Dil Becerileri I
YD101
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI101
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD101
Zorunlu 2 0 2
İşletme Bilimine Giriş
UTİ113
Zorunlu 3 0 5
İşletme Matematiği
YBS111
Zorunlu 3 0 5
Genel Muhasebe I
UTİ101
Zorunlu 3 0 5
Ekonominin İlkeleri I
ECO101
Zorunlu 3 0 5
Hukukun Temel Kavramları
KAY105
Zorunlu 3 0 4
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 2 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Dil Becerileri II
YD102
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI102
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD102
Zorunlu 2 0 2
Genel Muhasebe II
UTİ102
Zorunlu 3 0 5
Ekonominin İlkeleri II
ECO102
Zorunlu 3 0 5
Davranış Bilimi
İK102
Zorunlu 3 0 4
Ticaret Hukuku
KAY415
Zorunlu 3 0 5
Siyaset Bilimi
KAY114
Zorunlu 3 0 5
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 3 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İstatistik I
ULT225
Zorunlu 3 0 6
Mikro Ekonomi I
ECO201
Zorunlu 3 0 6
Makro Ekonomi I
ECO203
Zorunlu 3 0 6
Kamu Ekonomisi
ECO207
Zorunlu 3 0 6
Anayasa Hukuku
KAY207
Zorunlu 3 0 6
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 4 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İstatistik II
ULT226
Zorunlu 3 0 6
İktisadi Düşünce Tarihi
ECO214
Zorunlu 3 0 6
Mikro Ekonomi II
ECO202
Zorunlu 3 0 6
Makro Ekonomi II
ECO204
Zorunlu 3 0 6
İktisat Metodolojisi
ECO210
Zorunlu 3 0 6
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 5 Zorunlu 18
Bölüm Seçmeli 5 Bölüm Seçmeli 6
Bölüm Dışı Seçmeli 5 Bölüm Dışı Seçmeli 6
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Para Teorisi
ECO303
Zorunlu 3 0 6
Ekonometri I
ECO305
Zorunlu 3 0 6
Uluslararası Ekonomi I
ECO301
Zorunlu 3 0 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Matematiksel İktisat
ECO307
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Türk İktisat Tarihi
ECO309
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Karşılaştırmalı İktisadi Sistemler
ECO311
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Yönetim Ekonomisi
ECO313
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Endüstri Ekonomisi
ECO315
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Kent Ekonomisi
ECO317
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Sosyal Güvenlik Sistemleri ve Bireysel Emeklilik
ECO319
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Türk Vergi Sistemi
ECO321
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İşletme Finansmanı
UTİ211
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 6
Girişimcilik
UTİ255
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 6
Örgüt Teorileri
KAY315
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 6
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 6 Zorunlu 18
Bölüm Seçmeli 6 Bölüm Seçmeli 6
Bölüm Dışı Seçmeli 6 Bölüm Dışı Seçmeli 6
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Para Politikası
ECO304
Zorunlu 3 0 6
Uluslararası Ekonomi II
ECO302
Zorunlu 3 0 6
Ekonometri II
ECO306
Zorunlu 3 0 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kurumsal İktisat
ECO308
Bölüm Seçmeli 3 0 6
İktisat Felsefesi
ECO310
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Gelir ve İstihdam Teorisi
ECO312
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Bilgi Ekonomisi
ECO314
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Çevre Ekonomisi
ECO316
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Enerji Ekonomisi
ECO318
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Göç Ekonomisi
ECO320
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Vergi Hukuku
ECO322
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Yönetim ve Organizasyon
İK210
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 6
Borçlar Hukuku
KAY422
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 6
Toplantı ve Sunum Teknikleri
İK456
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 6
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 7 Zorunlu 12
Bölüm Seçmeli 7 Bölüm Seçmeli 12
Bölüm Dışı Seçmeli 7 Bölüm Dışı Seçmeli 6
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bitirme Çalışması I
ECO431
Zorunlu 2 1 6
Türkiye Ekonomisi
ECO401
Zorunlu 3 0 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Küreselleşme ve Yeni Ekonomi
ECO405
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Karşılaştırmalı Makroekonomik Analiz
ECO407
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Finans Ekonomisi
ECO409
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Çalışma Ekonomisi
ECO411
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Kantitatif Analiz Teknikleri
ECO413
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Uluslararası Politik Ekonomi
ECO415
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Maliye Politikası
ECO417
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Tarım Ekonomisi
ECO419
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Yenilik İktisadı ve Teknoloji
ECO421
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Bölgesel Ekonomi
ECO423
Bölüm Seçmeli 3 0 6
İktisadi Bütünleşme ve AB
ECO425
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Oyun Teorisi
ECO427
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Heterodoks Ekonomi
ECO429
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sermaye Piyasası Analizi ve Portföy Yönetimi
UTİ413
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 6
Maliyet Muhasebesi
UTİ355
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 6
Davranışsal Finans
UTİ307
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 6
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 8 Zorunlu 12
Bölüm Seçmeli 8 Bölüm Seçmeli 12
Bölüm Dışı Seçmeli 8 Bölüm Dışı Seçmeli 6
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İktisadi Büyüme ve Kalkınma
ECO430
Zorunlu 3 0 6
Bitirme Çalışması II
ECO432
Zorunlu 1 2 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Dünya Ekonomisi
ECO406
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Açık Ekonomilerde Makro Teoriler
ECO408
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Uluslararası Para ve Finans
ECO410
Bölüm Seçmeli 3 0 6
İktisadi ve Finansal Kriz
ECO412
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Uygulamalı Ekonometri
ECO414
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Deneysel Ekonomi
ECO416
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Uluslararası İktisadi Kuruluşlar
ECO418
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Refah Ekonomisi
ECO420
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Turizm Ekonomisi
ECO422
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Rekabet Teorisi ve Politikası
ECO424
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları
ECO426
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Teknoloji ve Sanayileşme
ECO428
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Ekonomik Analiz
ECO402
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Finansal Tablolar Analizi
UTİ418
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 6
Yatırım Projeleri Analizi
UTİ358
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 6
Çalışma Psikolojisi
İK358
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 6
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu