Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Kıymet YAVUZASLAN
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ERDEM
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Mehmet BÖLÜKBAŞ
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. Kıymet YAVUZASLAN
Erasmus Değişim Koordinatörü
Arş. Gör. Mustafa GÜDER
Farabi Değişim Koordinatörü
Arş. Gör. Mustafa GÜDER
Mevlana Koordinatörü
Aydın İktisat Fakültesi’ne bağlı İktisat Bölümü, 2017 yılında kurulmuştur. Hem örgün hem de ikinci öğretim şeklinde eğitim vermekte olan bölümümüz, ilk öğrencilerini 2017-2018 Güz yarıyılında almaya başlamış ve 2020-2021 Güz yarıyılında bölümün toplam öğrenci sayısı 408’e ulaşmıştır. Bölümümüz; 2 Profesör, 3 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 9 öğretim elemanı ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüzün misyonu; öğrencilerimize ülkemizde ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri anlama, yorumlama ve analiz edebilme yeteneği kazandırmaktır. Buna uygun biçimde öğrencilere ekonomi alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilerek aktarılmakta ve ekonominin sosyal, politik ve kültürel boyutlarını kapsayacak biçimde evrensel değerlerle uyumlu bir bakış açısı sunulmaktadır. İktisat bölümünün mesleki açıdan geniş bir alana hitap etmesi bölümümüzün mezunlarına önemli fırsatlar sağlamaktadır. Mezunlarımız, hem özel sektör bünyesinde (Bankacılık, Finans Uzmanı, Yatırım Uzmanı, Dış ticaret uzmanı, Risk yöneticisi, Sigorta uzmanı, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir, Leasing uzmanı, Şirketlerde yöneticilik ve planlamacılık, Faktoring uzmanı, İşletmecilik vb.) hem de kamu kurum ve kuruluşlarında (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay vb.) çeşitli iş olanaklarına sahiptir.
Tarihçesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Bakanlar Kurulunun 15.06.2011 tarih ve 2011/2018 sayılı kararı ile kurulmuş olup eğitim-öğretim faaliyetlerine 2013-2014 Akademik Yılında Ekonomi ve Finans Bölümüne öğrenci alarak başlamıştır. 2013-2014 Akademik Yılında 203 öğrenci ile başlayan eğitim-öğretim faaliyetleri 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Ekonometri Bölümü, Maliye Bölümüne, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında İktisat Bölümüne ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Uluslararası İlişkiler Bölümüne öğrenci kabulleri ile 2019 yılı itibariyle yaklaşık 2000 öğrenciye hizmet vermektedir. İşletme Bölümü ve Kamu Yönetimi Bölümü kurulmuş olup henüz öğretim üyesi atamaları yapılmaktadır. 2012-2015 yılları arasında, Çakmar Köyü Ziraat Fakültesi binasında verilen eğitim-öğretim hizmetleri, kalitenin arttırılması amacı ile Eylül 2015’de Merkez Yerleşkede bulunan Merkezi Derslikler II Binasına alınmış ve müstakil hizmet binası inşaatı, Üniversitemiz Rektörlüğünce başlatılmıştır. 38 akademik ve 8 idari personel ile hizmet vermektedir.
Misyon
Günümüz dünya ve Türkiye ekonomisinin teorik olduğu kadar güncel temellerini anlayarak ekonomiyi en doğru ve objektif şekilde analiz edip işlevsel politika önerilerinde bulunmak.
Vizyon
Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eden, geniş bir vizyona sahip, anlaşılması güç problemlere yaratıcı ve doğru çözümler üretebilen, ekonomi birikimini toplumsal olguları doğru algılama yeteneğiyle birleştirerek karar düzeyinde etkili olabilecek uzmanlar yetiştirmektir.
Amaç
İktisadi meseleleri objektif ve bilimsel bir yöntemle ele alıp akademik kriterler çerçevesinde ekonomiyi okuyabilme ve alternatif fikirler üretebilme becerisine sahip, yaratıcı, bilimsel donanımı ile kendine güvenen, piyasada kolay iş bulabilecek şekilde teoriyi pratiğe dökebilen, sosyal piyasa ekonomisi yaklaşımını merkeze alan uzmanlar yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Aydın İktisat Fakültesi binası 5560 m2’lik alan üzerine kurulu (A Blok 1 Kat, C Blok 2 kat) Merkezi Derslikler II’de bulunmaktadır. Bina içinde fakültemize tahsis edilen A Blok 1. Kat 3260 m2 ve C Clok 2. kat 1700 m2 dir. Kullanım alanımız dahilinde 6 adet 108 m2, 5 adet 72 m2, 1 adet 110 m2 derslik ve 280 m2 amfi bulunmaktadır. 4 adet 50 m2 Bölüm Başkanı odası, 6 adet 50 m2 Öğretim Elemanı odası bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Tüm dersliklerde ve amfide projeksiyon cihazı, bilgisayar ve internet bağlantısı mevcuttur. Ekonometri Lisans Programı için 125 m2’ lik bir alana sahip 2 bilgisayar laboratuvarları mevcuttur. Ayrıca gerekli görüldüğü hallerde kampus sınırı içinde yer alan Mühendislik Fakültesi’nin 60 kişilik bilgisayar laboratuvarından da yararlanma olanağına sahip bulunmaktayız.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu