Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Faruk KALAY
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Faruk KALAY
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. Faruk KALAY
Erasmus Değişim Koordinatörü
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümüne bağlı olarak açılmış bulunan İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 2016-2017 öğretim yılında 50 kişilik kontenjan ile lisans düzeyinde öğretime başlanmıştır. İstikrarlı bir şekilde büyümesini sürdüren bölümümüz eğitim öğretim faaliyetlerini Adnan Menderes Üniversitesi merkezi yerleşkesinde sürdürmektedir. Bölümde 4 Yardımcı Doçent ve 1 Öğretim Görevlisi olup 110 öğrenci bulunmaktadır.
Tarihçesi
Bölümümüz daha önceki yıllarda açılmış olup ilk kez öğrenci alımına 2016-2017 öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.
Misyon
Bölümümüz İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı ile ülkemizin İngilizce Öğretmeni ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunulması; öğretmen adaylarının İngilizce öğretiminde ihtiyaç duyacakları alan bilgisine sahip, en çağdaş yabancı dil öğretim yöntemlerini bilen, sahip oldukları mesleki bilgilerini karşılaştıkları ülke koşullarına uyarlayabilen öğretmenler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir
Vizyon
Yabancı Diller Eğitimi Bölümünü, yabancı dil eğitimi ve yabancı dil öğretmeni yetiştirme konusunda akademik altyapının istikrarlı bir şekilde geliştirilmesi suretiyle gerek ulusal gerek uluslararası alanlarda, lisans ve lisansüstü düzeyde yüksek standartlara sahip seçkin bir kurum haline getirmektir.
Amaç
İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları hedef alarak yürüteceği lisans programıyla; çağdaş yaklaşımlardan haberdar, öğretim faaliyetlerini teknolojik gelişmeler ışığında düzenleyebilen, çeşitli öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini öğretim süreçlerinde uygulayabilen, yabancı dil eğitimi alanında ulusal ve uluslararası yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi hedefler. Bu hedefler doğrultusunda anabilim dalı programında öğrencilerin mesleki gelişimlerini sağlayabilecekleri derslerin verilmesi hedeflenmektedir. Anabilim Dalının amacı; nitelikli, çağdaş, yeniliklere açık, bilimsel ve eleştirel düşünme becerileri gelişmiş İngilizce öğretmenleri yetiştirmektir. Bu amaç ışığında öğretmen adaylarının; dil yetilerinin geliştirilmesi, öğretmenlik mesleğinin özelliklerini ve ilkelerini benimsemeleri ve İngilizceyi çağdaş yöntem ve teknikleri kullanarak en iyi şekilde öğrencilerine kazandırma becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Anabilim dalımızın hedefleri arasında öğrencilerimize belirtilen unsurların kazandırılması amaçlanmaktadır: 1.İngiliz Dili eğitimiyle ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri benimsemek 2.Öğretim programlarını, öğretim strateji, yaklaşım, yöntem ve tekniklerini içinde bulunduğu şartlara uyarlayabilmek 3. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını, konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını göz önünde bulundurarak en uygun öğretim strateji yöntem ve tekniklerini uygulayabilmek. 4. Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda konuyla ilgili uygun materyal geliştirebilmek. 5. Meslektaşları ile uyum içerisinde işbirliği yapabilmek, alanıyla ilgili organizasyonlara ve konferanslara katılmak 6. Güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olmak. 7. Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak
Fiziki Altyapı
Üç Katlı merkez binası ile birlikte 2 katlı ek binası ve müzik bölümü öğrencilerinin derslikleri içinde ayrıca bir binası daha bulunmaktadır. 1 adet konferans salonu ve bir küçük toplantı odası mevcuttur. Öğretim elemanlarına ait 45 oda ve çok amaçlı bir dinlenme odası bulunmaktadır. Bunların yanında bir adet ambar ve bir adet arşiv odası olan fakültemiz binası dışında da bir kantin özel olarak işletilmektedir. Bunların yanı sıra üniversitemizin bünyesinde merkezi derslik binası bulunup burada 6 adet 100 kişilik, 2 adet 150 kişilik, 30 adet 50 kişilik ve 1 adet 300 kişilik derslik ile 500 kişi kapasiteli bir kafeterya mevcuttur. Ayrıca binanın giriş bölümünde bin kişi kapasiteli sergi ve aktivite alanının yanı sıra öğrenci ve personelin kullanımına yönelik 6 bin metrekare alana sahip odalar yer almaktadır. 7 adet asansörün bulunduğu binada, engelli öğrenci ve çalışanlar için mimari tasarım yapılmıştır. Eğitim Fakültesi bünyesinde 20 adet lisans dersliği; 2 adet resim atölyesi; 4 adet toplu müzik dersliği; 1 adet yüksek lisans ve 1 adet doktora dersliği; 1 fen bilgisi laboratuarı; 2 adet fizik laboratuarı; 1 adet bilgisayar laboratuarı; 1 adet drama dersliği; 1 adet okul öncesi dersliği; 1 adet boyama atölyesi; 20 adet yalıtkanlı bireysel müzik çalışma odası; 9 adet Piyanolu bireysel çalgı odası ve 1 adet Orkestra- Koro sınıfı mevcuttur.
Teknik Altyapı
Fakültemiz sınıflarında her türlü donanım mevcut olup, öğrencilerimiz için projektör, akıllı tahta ve hoparlör gibi teknik desteğe sahiptir. Ayrıca, 75 m2 kullanım alanında hizmet veren bilgisayar laboratuvarımız 40 adet bilgisayara sahiptir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu