Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Halil Güner SEFEROĞLU
Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇELİK
Anabilim Dalı Koordinatörü
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Zeynel DALKILIÇ
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Zeynel DALKILIÇ
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Zeynel DALKILIÇ
Farabi Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇELİK
Mevlana Koordinatörü
Anabilim Dalımızda Yüksek lisans ve doktora programlarında meyvecilik, bağcılık, sebzecilik ve süs bitkileri bilim dallarında eğitim verilmektedir.
Tarihçesi
Anabilim Dalımız 1994-1995 eğitim-öğretim yılında Yüksek lisans ve Doktora programı eğitimine beş öğretim üyesi ile başlamıştır. O zamandan bu yana eğitim ve öğretimine tezli yüksek lisans ve Doktora programı ile devam etmekte olan anabilim dalımızda halen dokuz öğretim üyesi katkı vermektedir.
Misyon
Bahçe bitkileri temel alanında bilime ve ilgili sektörlere katkı yapabilecek nitelikte yetişmiş insan gücü potansiyelini arttırmak
Vizyon
Yenilikçi, yaratıcı ve bilime hizmet edebilecek insan gücü potansiyelini arttırmayı hedefleyen bir anabilim dalı olmak
Amaç
Öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Araştırma çalışması öğrenciye , bireysel beceri ve profesyonel bakış açısını tarımsal uygulamalarda etkin bir şekilde kullanabilme imkanı sağlayacaktır. Tez konuları;Sebze yetiştiriciliği ve ıslahı, meyve yetiştiriciliği ve ıslahı, bağ yetiştiriciliği ve ıslahı ile Süs bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında olabilir.
Fiziki Altyapı
Bahçe Bitkileri Anabilim dalı akademik personelin kullanımına sunulmuş olan 11 adet ofis, 2 adet fizyoloji laboratuvarı, 1 adet doku kültürü laboratuvarı, masa başı aşılama ve kaynaştırma odası ve mantar üretim odası bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Sebze bahçesi, meyve koleksiyon bahçesi, ve bağ olmak üzere 3 farklı üretim yeri bulunmaktadır. Ayrıca üretim yapıları olarak, PE örtülü olarak imal edilmiş olan meyve çoğaltma serası, sisleme serası ve süs bitkileri üretim serası bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu