Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Tahıllarda Kalite ve Islahı
Ders Kodu: ZTB503
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 2
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 8
Amaç

Serin iklim tahıllarında ürün kalitesini ortaya koymak amacıyla yetiştirme tekniklerinin, kalite parametrelerin ve analiz yöntemlerin tanıtılması

Özet İçerik

Serin iklim tahıllarında kalitenin ölçütlerinin belirlenmesi ve artırılması

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Osman EREKUL
Öğrenme Çıktıları
1.1.Ekmeklik buğdayda tane kalitesinin belirlenmesi
2.2. Makarnalık buğday da tane kalitesi
3.3. Maltlık arpa tanesinde kalitesinin ölçütleri
4.4. Yulaf, çavdar ve tritikale tanelerinde kalitelerinin belirlenmesi
5.Tane morfolojisi, verim öğeleri ve kalite ilişkileri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Diepenbrock, W., F. Ellmer, and J. Léon, 2005: Ackerbau, Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, Germany.
2.Geisler, G., 1988: Ertragsphysiologie von Kulturarten des gemäßigten Klimas. Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg
3.Gooding, M. J., and W. P. Davies, 1997: Wheat Production and Utilization. CAB International, Wallingford, UK.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Giriş, Tahıllarda Kalitenin Önemi
2. Hafta - Teorik
Buğday Yetiştiriciliğinin Ürün Kalitesi Üzerine Etkisi
3. Hafta - Teorik
Ekmeklik Buğday Kalitesi
4. Hafta - Teorik
Ekmeklik Buğday Kalitesinde Kullanılan Parametreler
5. Hafta - Teorik
Analiz Tekniği
6. Hafta - Teorik
Arpa Yetiştiriciliğinin Ürün Kalitesi Üzerine Etkisi
7. Hafta - Teorik
Yemlik ve Maltlık Arpa Kalitesi
8. Hafta - Teorik
Malt Kalitesi
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Biralık Arpa Kalitesinde Kullanılan Parametreler
11. Hafta - Teorik
Analiz Tekniği
12. Hafta - Teorik
Çavdar ve Tritikale Yetiştiriciliğinin Ürün Kalitesi Üzerine Etkisi
13. Hafta - Teorik
Yemlik ve Ekmeklik Çavdar ve Tritikale Kalitesi, Parametreler, Analiz Tekniği
14. Hafta - Teorik
Ödev sunumları
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders144170
Uygulamalı Ders1471112
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı114115
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)206
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
4
3
2
1
2
3
5
5
4
OÇ-2
5
4
4
2
2
2
2
5
5
5
OÇ-3
4
5
3
2
2
2
3
4
5
4
OÇ-4
4
4
4
1
2
2
1
4
5
5
OÇ-5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu