Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Cerrahi (Veteriner) Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde açıklandığı şekildedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
yok
Kazanılan Derece
Bu program yükseköğretimde ECTS kredilik üçüncü aşama derece sistemine sahiptir. Yüksek Lisans derecesi ile Yüksek Lisans programındaki eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar Cerrahi alanında bilim Yüksek Lisanssı derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Yüksek Lisans Programına, Veteriner (Yüksek) Lisans derecesine belirli bir not ortalaması ile sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Lisans diploması ile Yüksek Lisans programına başvuru ise Yüksek Lisans programının özel uygunluk koşuluna bağlıdır. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal veya eşit ağırlıklı puan türünde en az 55 standart puan bir puana sahip olmaları gerekir. Adayların ÜDS/KPDS’den veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden buna denk puana sahip olmaları gerekir. Yüksek Lisans programına öğrenci kabulü ve yerleştirilmesinde; Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yürürlükteki Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Cerrahi (Veteriner) alanında Yüksek Lisans eğitimine başvurabilmek için Veteriner Fakültesi mezunu olmak gerekmektedir. Yüksek Lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda aldığı zorunlu ve seçmeli derslerin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 75 alınması gerekmektedir. Seminerler, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması, kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Program Profili
Cerrahi (Veteriner) Yüksek Lisans Programı’nın temel hedefi, ilgili alana bilimsel katkı yapabilecek, etkin ve rasyonel çalışma disiplini, kazanmış, girişimci insan gücünün yetiştirilmesidir. Cerrahi (Veteriner) Yüksek Lisans Programı ile öğrencilerin ilgili alanlarda uzmanlaşmaları ve bu disiplindeki becerilerini geliştirebilmeleri sağlanmaktadır. Yüksek Lisans eğitimini başarı ile bitiren öğrenciler, Cerrahi uzmanı unvanını alırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri
Cerrahi (Veteriner) Yüksek Lisans Programı mezunları; büyük ve küçük hayvan sağlığını ilgilendiren tüm alanlarda çalışma ve bilgilerini kullanma imkânı bulma yanında, üniversitelerde akademik kariyere başlama olanağına sahiptir. Yüksek Lisans çalışmasını tamamlayan mezunlar gerek büyük ve küçük Ruminant, gerekse küçük hayvan hekimliğinde, ülke genelinde özel klinik, poliklinik veya hastanelerde çalışma olanağı bulurlar.
Üst Derece Programlara Geçis
Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içi yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon veya kamu veya özel kuruluşlara uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Sınavlar; ara sınav ve yarıyıl sonu şeklinde olup, yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlarda tam not 100’dür. Başarı notu ara sınav notunun %40’ı ve yarıyıl sonu sınav notunun %60’ının toplanması ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için hem bu toplamın hem de yarıyıl sonu sınavı notunun, Yüksek Lisans için en az 75 puan olması gerekir. Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; yürürlükteki ADÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğindeki puanlama tablosu dikkate alınır. Dersin devam şartının yerine getirilememesi veya yarıyıl sonunda başarısız olunması durumunda, yürürlükteki ADÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğindeki hükümler uygulanır. Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
Mezuniyet Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Hükümleri uygulanır.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu