Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 1. Dönem Zorunlu 14
Seçmeli Ders Grubu 1. Dönem Bölüm Seçmeli 16
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Cerrahide Klinik Muayene
VCR501
Zorunlu 0 2 7
Görüntüleme Yöntemleri (Radyografi)
VCR502
Zorunlu 1 0 7
Yara ve Komplikasyonları
VCR505
Zorunlu 1 0 7
Preoperatif ve Postoperatif Bakım
VCR504
Zorunlu 1 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Göz Hastalıkları
VCR521
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Kondiler Kırık
VCR522
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Tırnak Ve Boynuz Sağlığı
VCR523
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Kanama
VCR524
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Diş Bozuklukları ve Sağaltımı
VCR525
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Yabancı Cisim Hastalıkları
VCR526
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Cerrahisi
VCR527
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Radyasyondan Korunma
VCR528
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Sinir Hastalıkları
VCR529
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Eklem Hastalıkları
VCR530
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Asepsi, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
VCR531
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Ensizyon ve Diseksiyon Teknikleri
VCR532
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Dikiş Materyalleri ve Özellikleri
VCR533
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Tutma ve Bağlama Yöntemleri
VCR534
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Yara İyileşmesi ve Etkileyen Faktörler
VCR535
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Laparatomi Teknikleri
VCR536
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Kedi ve Köpeklerde Genel Anestezi
VCR537
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Lokal Anestezi ve Uygulama Teknikleri
VCR538
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Kırıkların Sağaltım Yöntemleri
VCR539
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Herniorafi Teknikleri
VCR540
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Genel Anestezide Premedikasyon
VCR541
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Temel Radyoloji
VCR542
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Sıvı Elektrolit Denge Bozuklukları
VCR543
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Osteosentez
VCR544
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Buzağılarda Göbek Bölgesi Lezyonları
VCR545
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Kastrasyon ve Uygulama Teknikleri
VCR546
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Kolumna Vertebralis’in Cerrahi Hastalıkları
VCR547
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Operasyon Öncesi Hazırlık
VCR548
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Karaciğer ve Safra Yolları Hastalıkları
VCR549
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Köpeklerde Ekstremite Amputasyon Uygulamaları
VCR550
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Koterizasyon
VCR551
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Kornea ve Konjunktiva Hastalıkları
VCR552
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Sığırlarda Yabancı Cisim Hastalıkları
VCR553
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Sığırlarda Parmak Amputasyon Uygulamaları
VCR554
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Ürogenital Sistem Hastalıkları ve Operasyon Teknikleri
VCR555
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Sindirim Sisteminin Radyografisi
VCR556
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Atlarda Topallık Muayenesi
VCR557
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Pansuman ve Bandaj Yöntemleri
VCR558
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Konservatif Kırık Sağaltımı
VCR559
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Bilimsel Araştırma Teknikleri
VCR560
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma ve Yayın Etiği
VCR561
Bölüm Seçmeli 2 0 2
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 2. Dönem Zorunlu 14
Seçmeli Ders Grubu 2. Dönem Bölüm Seçmeli 16
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Cerrahide Klinik Muayene
VCR501
Zorunlu 0 2 7
Görüntüleme Yöntemleri (Radyografi)
VCR502
Zorunlu 1 0 7
Yara ve Komplikasyonları
VCR505
Zorunlu 1 0 7
Seminer
VCR701
Zorunlu 0 2 2
Preoperatif ve Postoperatif Bakım
VCR504
Zorunlu 1 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Göz Hastalıkları
VCR521
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Kondiler Kırık
VCR522
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Tırnak Ve Boynuz Sağlığı
VCR523
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Kanama
VCR524
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Diş Bozuklukları ve Sağaltımı
VCR525
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Yabancı Cisim Hastalıkları
VCR526
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Cerrahisi
VCR527
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Radyasyondan Korunma
VCR528
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Sinir Hastalıkları
VCR529
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Eklem Hastalıkları
VCR530
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Asepsi, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
VCR531
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Ensizyon ve Diseksiyon Teknikleri
VCR532
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Dikiş Materyalleri ve Özellikleri
VCR533
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Tutma ve Bağlama Yöntemleri
VCR534
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Yara İyileşmesi ve Etkileyen Faktörler
VCR535
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Laparatomi Teknikleri
VCR536
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Kedi ve Köpeklerde Genel Anestezi
VCR537
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Lokal Anestezi ve Uygulama Teknikleri
VCR538
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Kırıkların Sağaltım Yöntemleri
VCR539
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Herniorafi Teknikleri
VCR540
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Genel Anestezide Premedikasyon
VCR541
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Temel Radyoloji
VCR542
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Sıvı Elektrolit Denge Bozuklukları
VCR543
Bölüm Seçmeli 1 0 1
Osteosentez
VCR544
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Buzağılarda Göbek Bölgesi Lezyonları
VCR545
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Kastrasyon ve Uygulama Teknikleri
VCR546
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Kolumna Vertebralis’in Cerrahi Hastalıkları
VCR547
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Operasyon Öncesi Hazırlık
VCR548
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Karaciğer ve Safra Yolları Hastalıkları
VCR549
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Köpeklerde Ekstremite Amputasyon Uygulamaları
VCR550
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Koterizasyon
VCR551
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Kornea ve Konjunktiva Hastalıkları
VCR552
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Sığırlarda Yabancı Cisim Hastalıkları
VCR553
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Sığırlarda Parmak Amputasyon Uygulamaları
VCR554
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Ürogenital Sistem Hastalıkları ve Operasyon Teknikleri
VCR555
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Sindirim Sisteminin Radyografisi
VCR556
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Atlarda Topallık Muayenesi
VCR557
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Pansuman ve Bandaj Yöntemleri
VCR558
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Konservatif Kırık Sağaltımı
VCR559
Bölüm Seçmeli 1 0 6
Bilimsel Araştırma Teknikleri
VCR560
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma ve Yayın Etiği
VCR561
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Seminer
VCR701
Bölüm Seçmeli 0 2 2
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 3 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ701
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM701
Zorunlu 8 0 8
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 4 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ702
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM702
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu