Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Okul Öncesi Öğretmenliği Yüksek Lisans Programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda belirlenir. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/20120531-21.htm
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Okul Öncesi Öğretmenliği alanında bilim uzmanlığı diploması verilir.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.
Program Profili
Okul Öncesi Öğretmenliği yüksek lisans programının amacı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi anaokullarında, kreşlerde ve ilköğretim anasınıflarında görev yapacak Okul Öncesi Öğretmenlerinin hem konu alan bilgisi hem de alan eğitimi yönünden kendilerini bilimsel anlamda geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Program, çocuk gelişimi, eğitimi etkileyen değişkenler ve okul öncesi alanında farklı eğitim yaklaşımlarının öğretimi, araştırma yöntemleri ile ilgili dersler içermektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Okul Öncesi Öğretmenliği Yüksek Lisans derecesi alan mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel anaokulu ve kreşlerde, SHÇEK'e bağlı kurumlarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde uzman eğitimci olarak çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu