Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Dönem Zorunlu Zorunlu 13
1. Dönem Seçmeli Bölüm Seçmeli 15
Toplam AKTS Puanı   28
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM701
Zorunlu 8 0 8
Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri
İOÖ503
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Erken Çocukluk Döneminde Beslenme Eğitimi
İOÖ500
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okul Öncesi Dönemde Aile Eğitimi ve Katılımı
İOÖ512
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okul Öncesi Eğitimin Kuramsal Temelleri
İOÖ501
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karşılaştırmalı Okulöncesi Eğitimi
İOÖ502
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çocukta Yaratıcılık Eğitimi
İOÖ505
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okulöncesi Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme
İOÖ529
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Beceri Eğitimi
İOÖ543
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Erken Çocukluk Döneminde Bilim Eğitimi
İOÖ545
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okulöncesi Eğitim Programı
İOÖ547
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çocuklarda Değer Eğitimi
İOÖ548
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin Kullanımı
İOÖ549
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okulöncesi Dönemde Okuma Yazma Becerileri
İOÖ550
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okulöncesi Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik
İOÖ551
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yaratıcı Drama
İOÖ552
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yaşam Döngüsü İçinde Ana Baba Çocuk İlişkileri
İOÖ553
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Erken Çocukluk Araştırmaları
İOÖ554
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
İOÖ555
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Nitel Araştırma Yöntemleri
İOÖ557
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Araştırmalarında İstatistik
İOÖ504
Bölüm Seçmeli 3 0 5
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Dönem Zorunlu Zorunlu 12
2. Dönem Seçmeli Bölüm Seçmeli 20
Toplam AKTS Puanı   32
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM702
Zorunlu 8 0 8
Seminer
İOÖ701
Zorunlu 0 2 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Erken Çocukluk Döneminde Beslenme Eğitimi
İOÖ500
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okul Öncesi Dönemde Aile Eğitimi ve Katılımı
İOÖ512
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okul Öncesi Eğitimin Kuramsal Temelleri
İOÖ501
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karşılaştırmalı Okulöncesi Eğitimi
İOÖ502
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çocukta Yaratıcılık Eğitimi
İOÖ505
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okulöncesi Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme
İOÖ529
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Beceri Eğitimi
İOÖ543
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Erken Çocukluk Döneminde Bilim Eğitimi
İOÖ545
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okulöncesi Eğitim Programı
İOÖ547
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çocuklarda Değer Eğitimi
İOÖ548
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin Kullanımı
İOÖ549
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okulöncesi Dönemde Okuma Yazma Becerileri
İOÖ550
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okulöncesi Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik
İOÖ551
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yaratıcı Drama
İOÖ552
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yaşam Döngüsü İçinde Ana Baba Çocuk İlişkileri
İOÖ553
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Erken Çocukluk Araştırmaları
İOÖ554
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
İOÖ555
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Nitel Araştırma Yöntemleri
İOÖ557
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Araştırmalarında İstatistik
İOÖ504
Bölüm Seçmeli 3 0 5
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Dönem Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ701
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM703
Zorunlu 8 0 8
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Dönem Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ702
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM704
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu