Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Okulöncesi çocuğunun gelişimine ilişkin ileri kuram bilgisini eğitim ortamlarında ve araştırma amacıyla kullanabilme
2.Okulöncesi dönem çocuğunun gelişim düzeylerine uygun biçimde eğitim programını geliştirebilme
3.Okulöncesi eğitimi alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme
4.Okulöncesi eğitimi alanı ile ilgili ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme,
5.Okulöncesi eğitimi alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki güncel gelişmeleri takip edebilme
6.Okulöncesi eğitimi alanıyla ilgili yaptığı çalışmaları, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
7.Okulöncesi eğitimi alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilme
8.Toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek okulöncesi eğitimi alanı ile ilgili verilerin toplayabilme ve yorumlayabilme
9.Okulöncesi eğitimi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme
10.Okulöncesi eğitimi alanı ile ilgili elde edilen verileri, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
11.Okulöncesi eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme
12.En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
13.Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
14.Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulayabilme
15.Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu