Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Tezli yüksek lisans programı, toplamda 1 yıl ders, bir yıl tez olmak üzere 2 yıl sürmektedir. Ders dönemi, haftada 2 gün olmak üzere gündüz yürütülmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Başka bir yüksek öğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan yüksek lisans öğrencisi, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
Kazanılan Derece
Eğitim Programları ve Öğretim alanında Bilim Uzmanı
Kayıt ve Kabul Koşulları
Eğitim fakültesi mezunu olmak, lisans not ortalaması en az 60 olmak, resmi olarak tanınan yabancı dil (İngilizce ) sınavlarından alınmış puanı en az 40 olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer yüksek öğretim kurumlarından mezun öğrenciler başvuruları bir hafta içerisinde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Zorunlu ve seçmeli derslerin tamamlanması, KPDS, ÜDS'den veya YDS'den en az 55 alınması, ya da eşdeğer uluslararası bir sınavdan yeterli puanın alınması, yüksek lisans tezinin başarılı şekilde tamamlanması ve başarı ile sunulması.
Program Profili
Öğretmen yetiştirme ve program geliştirme ve öğretim alanlarında araştırma yapan akademisyen, yönetici, öğretmen ve eğitim alanındaki araştırmacıların mesleki gelişimleri açısından gereksinim duydukları bilgiye ulaşmaları amaçlanmaktadır. Farklı alanlarda çalışmaların yapıldığı ana bilim dalında çalışılan bazı konular şunlardır: Öğrenme ve Öğretme Kuramları, Düşünme Eğitimi, İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi, Öğretmen Yeterlikleri ve Nitelikleri, Kubaşık Öğrenme, Sınıf Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Karşılaştırmalı Eğitim, Yaygın Eğitim, Eleştirel/Yansıtıcı/Yaratıcı Düşünme, Çağdaş Öğrenme Kuramları, Eğitimde Drama ve çeşitli alanların öğretim programları. 2 Profesör, 1 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 12 akademik personelin görev yapmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Herhangi bir özel kuruluşta ya da bir kamu kuruluşunda görev yapıyorken aynı zamanda eğitim programları ve öğretim yüksek lisans programından mezun olanlar kurumsal koşulların elverişli olması durumunda, çalışma alanlarıyla ilgili daha üst düzey pozisyonlara atanabilmektedirler ya da kendilerinden uzman olarak yararlanılmaktadır. Herhangi bir kurum ya da kuruluşta çalışmayan ve eğitim programları ve öğretim yüksek lisans programından mezun olan bireyler ise özel öğretim kurumları başta olmak üzere birçok kurumda çeşitli pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla istihdam edilmektedirler. Bunun yanı sıra gerekli şartları sağladıkları takdirde üniversitelerde akademik personel olabilmektedirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla kendi alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Derse katılım, araştırma veya sunum ödevleri gibi görevler de ara sınava veya yarıyıl sonu sınavına kısmen ya da tamamen etki edebilir. Bir dersten başarılı olabilmek için notun en az 70 puan olması gerekir. Yüksek lisans 90-100 AA 4.00 85-89 BA 3.50 80-84 BB 3.00 75-79 CB 2.50 70-74 CC 2.00 0-69 FF 0.00
Mezuniyet Koşulları
En az 21 kredilik (60 AKTS) dersleri tamamlamış olmak; alanında özgün bir tez hazırlayarak jüri önünde başarıyla savunmuş olmak
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu