Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 13
1. Yarıyıl Seçmeli Bölüm Seçmeli 15
Toplam AKTS Puanı   28
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM701
Zorunlu 8 0 8
Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri
EPÖ505
Zorunlu 2 2 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri
EPÖ509
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İlkokul Programları
EPÖ547
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Öğretim Tasarımı ve Teknolojileri
EPÖ574
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları
EPÖ513
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Drama I
EPÖ515
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Eğitim Tarihi
EPÖ523
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çağdaş Öğrenme Kuramları
EPÖ525
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yükseköğretim Programları
EPÖ527
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Hizmet İçi Eğitim Programları
EPÖ548
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Programları Yönetimi
EPÖ544
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eleştirel Pedagoji
EPÖ560
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kadın Eğitimi Programları
EPÖ561
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bilim Tarihi ve Felsefesi
EPÖ562
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Değerler Eğitimi
EPÖ563
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Program Değerlendirme
EPÖ502
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uygulamalı Eğitim İstatistiği
EPÖ503
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Kubaşık Öğrenme Uygulamaları
EPÖ508
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Program Geliştirme
EPÖ501
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Düşünme Eğitimi
EPÖ510
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Drama II
EPÖ512
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Nitel Araştırma Teknikleri
EPÖ516
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Etkili Öğretmen Nitelikleri
EPÖ530
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Öğrenme Stratejileri ve Öğretimi
EPÖ532
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karakter Eğitimi
EPÖ550
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Akademik Yazma
EPÖ599
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İşbirlikli Öğrenme
EPÖ511
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okul Öncesi Programları
EPÖ518
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi
EPÖ529
Bölüm Seçmeli 3 0 5
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 12
2. Yarıyıl Seçmeli Bölüm Seçmeli 20
Toplam AKTS Puanı   32
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM702
Zorunlu 8 0 8
Seminer
EPÖ701
Zorunlu 0 2 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri
EPÖ509
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İlkokul Programları
EPÖ547
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Öğretim Tasarımı ve Teknolojileri
EPÖ574
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları
EPÖ513
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Drama I
EPÖ515
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türk Eğitim Tarihi
EPÖ523
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çağdaş Öğrenme Kuramları
EPÖ525
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yükseköğretim Programları
EPÖ527
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Hizmet İçi Eğitim Programları
EPÖ548
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Programları Yönetimi
EPÖ544
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eleştirel Pedagoji
EPÖ560
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kadın Eğitimi Programları
EPÖ561
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bilim Tarihi ve Felsefesi
EPÖ562
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Değerler Eğitimi
EPÖ563
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Program Değerlendirme
EPÖ502
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uygulamalı Eğitim İstatistiği
EPÖ503
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Kubaşık Öğrenme Uygulamaları
EPÖ508
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Program Geliştirme
EPÖ501
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Düşünme Eğitimi
EPÖ510
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Drama II
EPÖ512
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Nitel Araştırma Teknikleri
EPÖ516
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Etkili Öğretmen Nitelikleri
EPÖ530
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Öğrenme Stratejileri ve Öğretimi
EPÖ532
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karakter Eğitimi
EPÖ550
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Akademik Yazma
EPÖ599
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İşbirlikli Öğrenme
EPÖ511
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okul Öncesi Programları
EPÖ518
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi
EPÖ529
Bölüm Seçmeli 3 0 5
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ701
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM703
Zorunlu 8 0 8
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ702
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM704
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu