Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Eğitim programları ve öğretim alanındaki temel kavramları doğru kullanabilme
2.Eğitim programlarına etki eden felsefi, sosyal, tarihsel ve psikolojik temelleri kavrayabilme
3.Öğrenme-öğretme kuram ve yaklaşımlarının kuramsal temellerini analiz edebilme
4.Bir eğitim programını bilimsel ilkelere uygun olarak değerlendirebilme
5.İşbirlikli biçimde, ilke ve ölçütlere uygun bir program tasarısı hazırlayabilme
6.Eğitim programları ve öğretim alanındaki güncel uygulamaları, ulusal ve uluslararası akademik yayınları izleyebilme
7.Mesleki sorunları/konuları tartışırken ve alanla ilgili çalışmaları yürütürken eğitim bilimlerinde kullanılan bilimsel yöntem ve etik ilkeleri ön planda tutabilme
8.Eğitim programları ve öğretim alanında bilimsel araştırma yapmaya istekli olma
9.Mesleki bir kimlik olarak program geliştirme uzmanlığına değer verebilme
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu