Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Fen eğitimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal bilgi birikimine sahip olabilme.
2.Fen eğitimi alanında sahip olduğu kuramsal bilgi birikimini öğrenme ortamlarında uygular.
3.Fen eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplinlerle bütünleştirir ve işlevsel bilgi üretir.
4.Kavram öğretiminde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanır
5.Fen eğitimi alanındaki sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm üretir.
6.Alanıyla ilgili bilgiyi eleştirel düşünerek değerlendirir.
7.Fen eğitimi alanında ekip çalışmalarına katılır.
8.Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir.
9.En az bir yabancı dili yazılı ve sözlü iletişimde iyi düzeyde kullanır.
10.Fen eğitimi alanındaki ulusal ve uluslararası bilgiyi paylaşır.
11.Fen eğitiminde bilim-teknoloji- toplum ve çevre etkileşimlerini anlar ve değerlendirir.
12.Bilimi etik değerler çerçevesinde anlar ve çalışmalarında etik konularda hassas davranır.
13.Fen eğitimi alanında edindiği bilgileri farklı alanlarda kullanarak bilgiyi transfer etme becerilerine sahip olur.
14.Fen eğitimi alanındaki güncel gelişmeleri takip eder.
15.Alanıyla ilgili strateji ve uygulama planları geliştirir ve bu planları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu