Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 001 Zorunlu 6
Seçmeli Ders Grubu 001 Bölüm Seçmeli 24
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Fen Bilgisi Eğitiminde Bilimsel Araştırma Yöntemleri
İFB501
Zorunlu 3 0 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Fen Deneyleri Tasarlama ve Geliştirme
İFB505
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Fen Eğitiminde Program Geliştirme Yöntemleri
İFB507
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Fen Eğitiminde Yaratıcılık
İFB509
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Çevreci Davranışların Kuramsal Temelleri
İFB511
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Genel Kimya I
İFB513
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Genel Biyoloji I
İFB515
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Genel Fizik I
İFB517
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Sorgulamaya Dayalı Fen Öğretimi
İFB519
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Kavramsal Değişim Modeli ve Üst Biliş
İFB521
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Biyoçeşitlilik
İFB523
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Fen Eğitiminde Argumantasyon
İFB525
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Fen Eğitiminde Sosyobilimsel Konular ve Öğretimi
İFB527
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Fen Eğitiminde Modelleme Temelli Öğretim
İFB529
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Fen Bilimleri Eğitiminde Nitel Araştırma
İFB531
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bilişim Teknolojileri Destekli Fen Öğretimi Uygulamaları - I
İFB533
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Fen Eğitiminde Test Geliştirme ve Değerlendirme
İFB503
Bölüm Seçmeli 3 0 8
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 002 Zorunlu 14
Seçmeli Ders Grubu 002 Bölüm Seçmeli 16
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Fen Eğitiminde Güncel Araştırmalar
İFB504
Zorunlu 3 0 8
Seminer
İFB701
Zorunlu 0 2 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Fen Bilgisi Eğitiminde İstatistiksel Yöntemler ve Uygulamalar
İFB502
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Çevre Eğitimi ve Politikaları
İFB506
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Fen Eğitiminde Bilim ve Felsefe
İFB508
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Fen Eğitiminde Program Değerlendirme Yöntemleri
İFB510
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme
İFB512
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Genel Kimya II
İFB514
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Genel Biyoloji II
İFB516
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Genel Fizik II
İFB518
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Davranışın Biyolojik Temelleri
İFB520
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Fen Eğitiminde Teknoloji Destekli Uygulamalar
İFB522
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Öğretmenlerin, Öğretmen Adaylarının ve Öğrencilerinin Bilişsel Ekolojileri
İFB524
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Fen Eğitiminde Proje Önerisi Hazırlama ve Araştırma Tasarımı
İFB528
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Fen Eğitimindeki Araştırmaların İncelenmesi ve Eleştirisi
İFB530
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Fen Teknoloji Mühendislik Matematik (stem) Eğitimi
İFB526
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bilişim Teknolojileri Destekli Fen Öğretimi Uygulamaları - II
İFB532
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Fen Eğitiminde Eylem Araştırması
İFB534
Bölüm Seçmeli 3 0 8
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 003 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ701
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM701
Zorunlu 8 0 8
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 004 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ702
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM702
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu