Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nda iki dönem ders bulunmaktadır
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Yüksek bir transkripte sahip olmak ve alttan aldığı başarısız dersi bulunmamak.
Kazanılan Derece
Siyaset Bilimi ve Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans programının tüm şartlarını yerine getiren öğrenci ‘Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Diploması’ almaya hak kazanır.
Kayıt ve Kabul Koşulları
4 yıllık lisans programlarında mezun olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Önceki öğrenmenin tanınması Yükseköğretim Kurulu ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından belirlenen yönetmeliklere göre yapılmaktadır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler, mezun olmaya hak kazanırlar.
Program Profili
Kamu Yönetimi disiplininin incelediği konular bir yandan güç, otorite, meşruiyet, sosyal sınıf, toplumsal cinsiyet, etnik yapı ve siyasal katılım gibi konuları kapsarken, öte yandan devlet, hükümet, siyasal partiler, baskı grupları ve uluslararası örgütler gibi kurumları içermektedir. Disiplin aynı zamanda siyasal adalet, ideolojiler ile özgürlük, demokrasi, moral değerler ve eşitlik gibi siyasal fikirleri inceler. Kamu Yönetimi disiplini bir yönetsel sistemde karar ve politika oluşturma süreçlerini inceler. Disiplin genellikle devletlerin yürütme gücü olarak düşünülür ve yerel ve ulusal yönetimler düzeyinde kamu örgütleri ile kamu politikalarının örgütlenmesi, yönetimi ve uygulanması ile ilgilenir. Dolayısıyla, disiplin, program yönetimini (planlama, karar verme, örgütlendirme, yönetme, uygulama ve değerlendirme) ve kaynak yönetimini (insan kaynakları yönetimi ve bütçe) içerir. Kamu Yönetimi disiplinleri insan topluluklarının kamusal alanlarına odaklanmaları yönüyle ortak bir yöne sahiptirler. Kamu politikaları politik güçlerce yapıldığından kamu yöneticileri siyasal çevreyi gözardı edemezler. Aynı şekilde, kamu politikaları da kamu yöneticilerince uygulandığı için politikacılar da kamu yöneticilerini gözardı edemezler.
Mezunların İstihdam Profilleri
Tüm kamu kurumlarında üst düzey yönetici olarak çalışabilirler, seçecekleri uzmanlık alanında bürokratik veya akademik olarak ilerleyebilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Yüksek bir transkripte sahip olmak ve alttan aldığı başarısız dersi bulunmamak.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için bir ara sınav, ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için 60 AKTS kredisi olmalıdır. Ayrıca 70 not ortalaması şartı aranmaktadır.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu