Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Akademik uzmanlık
2.Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapma ve çözüm önerme becerisi gelişir
3.Siyasi hayat ve kamu yönetimine ilişkin genel vizyonu artar
4.Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrar ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurma kapasitesi artar
5.Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincine varır
6.Eleştirel ve analitik düşünme ve çözüm üretme yetisine sahip olur
7.Demokratik, hukuki ve evrensel insani değerleri özümser
8.Kamu ve özel kuruluşlara ilişkin mesleki vizyon kazanır
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu