Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Mevlüt TÜRE
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İmran KURT ÖMÜRLÜ
Anabilim Dalı Koordinatörü
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Mevlüt TÜRE
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. İmran KURT ÖMÜRLÜ
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. İmran KURT ÖMÜRLÜ
Farabi Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Gökay BOZKURT
Mevlana Koordinatörü
ADÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik Anabilim Dalının, 09.08.2012 tarihinde yüksek lisans ve doktora programları açılmış ve 2012-2013 öğretim yılında faaliyete geçmiştir. 2012-2013 yılı güz yarıyılında kayıt yaptıran 3 yüksek lisans öğrencisi, bahar yarıyılında ise 1 yüksek lisans öğrencisi eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalımız 2008 tarihinde Prof. Dr. Mevlüt TÜRE tarafından kurulmuştur. Anabilim dalımızın kurulmasıyla beraber 5 yıldan beri Adnan Menderes Üniversitesi’nin (Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü) biyoistatistik derslerinin tamamı anabilim dalımız öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Anabilim dalı 2011 yılında “Biyoistatistik” Yüksek Lisans ve Doktora programını hazırlamış ve program önerisini Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne sunmuştur. “Biyoistatistik” Yüksek Lisans ve Doktora Programı 2012 yılında YÖK tarafından da kabul edilmiştir.
Misyon
Geleceğin doktorları olacak öğrencilerimize Biyoistatistiksel yöntem ve yaklaşımların ezbere dayanmadan kavramsal boyutta öğretilmesine, temel konularda kendi becerileri ile istatistiksel planlama ve çözümlemeleri yapabilmelerine, değişik kaynaklardaki araştırma plan ve Biyoistatistiksel çözümlemeleri kavrayarak yorumlayabilmelerine katkıda bulunmak; Araştırmalarda Biyoistatistik yöntem ve prensiplerinin doğru kullanımı sağlamak; Farklı bilim dalları ve disiplinlerde çalışan araştırıcılar ile ortak çalışmalar yapmak; Bilimsel doğruluk ve etik değerlerden sapmadan tıp alanındaki araştırmaların planlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına katkıda bulunmak, bu konuda eğitim vermek; Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi konularında öncelikle Üniversite, Fakülte ve Hastanemiz olmak üzere; bütün kurum ve kuruluşlara kaliteli danışmanlık hizmeti sunmaktır.
Vizyon
Türkiye’de nitelikli eğitim veren Biyoistatistik Anabilim Dalları arasında yer almak; Fakültemizdeki araştırmalara alanımızla ilgili olarak katılarak fakültemizin ulusal düzeyde lider, uluslararası düzeyde önde gelen fakülteler arasında yer almasına katkıda bulunmak; Anabilim dalımızın ulusal düzeyde biyoistatistik ve araştırma konularında lider başvuru kurumu olmasını sağlamaktır.
Amaç
Biyoistatistik Anabilim Dalında, öncelikle öğrencilere, istatistik ile ilgili temel kavramların ve sağlık hizmetlerinde kullanılan istatistik yöntemlerin öğretilmesi amaçlanmakta, sonuçta öğrencilerin araştırmalarda kullanmaları için gereken istatistik testleri kendi kendilerine yapabilir hale gelmeleri; ayrıca, verilerini canlılar üzerinden toplayan farklı meslek dallarında (Biyoloji, Veterinerlik, Tıp, Tarım, Beden Eğitim vb bilim dalları) yapılan araştırmaları bilim dalına özel geliştirilmiş istatistik yöntemlerle analiz edebilen, bu bilim dallarında kullanılan istatistik yöntemleri mukayeseli inceleyebilen, gerekli görüldüğünde yeni yöntemler geliştirebilmeye yönelik çalışmaları yürütebilen eleman yetiştirmek hedeflenmektedir.
Fiziki Altyapı
Öğrencilerin kullanımına yönelik 1 adet çalışma odası, 1 adet donanımlı bilgisayarlı laboratuvar
Teknik Altyapı
1 adet projeksiyon aleti, 1 adet istatistiksel paket programları içeren donanımlı bilgisayar, kampüs kütüphanesi
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu