Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Yaşam Analizi
Ders Kodu: BİS526
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Sağ kalım verilerinin analizinde kullanılan temel istatistiksel kavramları, metotları ve modelleri tanıtma

Özet İçerik

Yaşam tablosu yöntemi, Kaplan-Meier yöntemi ve Cox regresyon yöntemi teori ve uygulamaları.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Sağ kalım verilerinin temel özellikleri ile farklı sansür ve kesme türlerini açıklama
2.Yaşam Analizinin risk kavramını ve diğer temel kavramlarını tanımlama
3.Sağ kalım verilerinin analizinde Kaplan-Meier tahmini ve log-rank testi gibi parametrik olmayan metotları kullanma
4.Ortak değişkenlerin sağ kalım üzerindeki etkisini araştırmak için Cox-Oransal Hazard Modellerini kullanma
5.Sağ kalım verileri için hipotez testlerini uygulama
6.Sağ kalım verilerini analiz etmek için SPSS paket programını kullanma ve program çıktılarını yorumlama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Özdamar, K. (2001). SPSS İle Biyoistatistik, Kaan Kitapevi. Baskı. Eskişehir.
2.Kleinbaum, D. G. (1998). Survival analysis, a self‐learning text. Biometrical Journal: Journal of Mathematical Methods in Biosciences, 40(1), 107-108.
3.Tableman, M., & Kim, J. S. (2003). Survival analysis using S: analysis of time-to-event data. Chapman and Hall/CRC.
4.Le, C. T., & Le. (1997). Applied survival analysis. New York: Wiley.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Yaşam analizinde temel tanım ve kavramlar
2. Hafta - Teorik
Parametrik modeller: üstel
3. Hafta - Teorik
Weibull ve diğer parametrik modeller
4. Hafta - Teorik
Yaşam tablosu yöntemi
5. Hafta - Teorik
Kaplan-Meier yöntemi
6. Hafta - Teorik
Kaplan-Meier yaşam eğrilerinin karşılaştırılması
7. Hafta - Teorik
Cox regresyon modeli
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Cox regresyon modelinde varsayımların incelenmesi
10. Hafta - Teorik
Cox regresyon modelinde parametre tahmini
11. Hafta - Teorik
Cox regresyon modelinde katsayıların önemliliğinin test edilmesi
12. Hafta - Teorik
Cox regresyon modelinde katsayıların yorumlanması
13. Hafta - Teorik
Türetilmiş verilerle Cox regresyon yönteminin uygulaması
14. Hafta - Teorik
Çok değişkenli sağ kalım modelleri
15. Hafta - Teorik
Literatür tarama ve tartışma
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Okuma50315
Bireysel Çalışma140228
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı115217
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)99
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
3
4
2
3
4
3
3
3
3
3
OÇ-2
3
4
4
3
3
3
2
2
2
1
OÇ-3
3
4
3
3
4
4
3
3
4
5
OÇ-4
3
4
3
3
4
4
3
3
4
5
OÇ-5
3
5
4
4
4
4
4
4
5
3
OÇ-6
2
5
3
3
5
5
4
4
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu