Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Fatma DEMİRKIRAN
Anabilim Dalı Başkanı
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı Örgün Öğretim veren bir programdır.
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 2003 yılında kurulmuş ve bu tarihten bu yana Lisans, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Yüksek Lisans düzeyinde, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Tezsiz Yüksek Lisans (Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği) ve 2015-2016 Bahar yarıyılından itibaren Doktora düzeyinde  Eğitim-Öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Misyon
Misyonumuz, alanında araştırmacı, lider, sağlığı koruyan, geliştiren ve sürdüren uzmanlık derecesine sahip hemşireler yetiştirmektir.
Vizyon
Vizyonumuz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği bilim alanında akademik bir birim olarak ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilirliği başarmaktır.
Amaç
Öğrenciye ulusal ve uluslararası literatüre hakim, literatür bilgilerini ülkenin gereksinimleri doğrultusunda uygulamaya, eğitime ve araştırmaya uygulayabilen, üretici, yaratıcı, sorgulayıcı, evrensel bilim insanı niteliklerine ulaşmış Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında bilgi ve deneyim sahibi hemşireler yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Birimde 1 anfi, 9 sınıf, 1 kantin, 1 kafeterya, 1 öğrenci/personel yemekhanesi, 29 çalışma odası, 4 servis odası bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Birimimizde 63 Masaüstü, 33 taşınabilir bilgisayar, 9 projeksiyon makinesi, 3 slayt makinesi, 9 tepegöz, 1 barkot okuyucu, 1 baskı makinesi, 3 fotokopi makinesi, 1 faks, 1 fotoğraf makinesi, 1 kamera, 2 televizyon, 27 yazıcı, 2 tarayıcı, 1 DVD, 2 LCD Monitör, 9 sunum kumandası bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu