Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Ders Kodu: HTR538
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Çocuk ve ergenin ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi ve bu döneme özgü ruhsal bozuklukların tanı, tedavi, bakım ve rehabilitasyon süreci hakkında bilgi sahibi olur ve hemşirelik uygulamalarında bilgi ve beceri kazanır.

Özet İçerik

Bu derste çocuk ve ergenlerin birinci basamakta tanılama esasları, değerlendirme ve sürekli bakımları incelenir. Gelişimsel uygunluk, aile merkezli yaklaşımlar ve sık görülen ruhsal problemlere yaklaşımlar tartışılır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Çocuk ve ergenlerde gelişim dönemlerine göre ruh sağlığının gelişimi hakkında bilgi sahibi olması
2.Çocuk ve ergende ruhsal durum muayenesini yapabilmesi
3.Çocuk ve ergenlik dönemine özgü ruhsal bozukluklar hakkında bilgi sahibi olması
4.Riskli davranışlar gösteren çocuk ve ergenler hakkında bilgi sahibi olması ve tanıyabilmesi
5.Çocuk ve ergenlik dönemine özgü ruhsal bozukluklarda tedavi yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olması
6.Çocuk ve ergende ruh sağlığını geliştirme ve ruhsal bozuklukları önleme programlarını bilmesi ve uygulayabilmesi
7.Çocuk ve ergenlik döneminde görülen sorunlara ilişkin aile müdahalesi yapabilmesi
8.Çocuk ve ergenlik dönemine özgü ruhsal bozukluklarda hemşirelik sürecini uygulayabilmesi
9.Çocuk ve ergenlik döneminde görülen problemlerde yasal durumlar hakkında bilgi sahibi olması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989.
2.Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996.
3.Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991.
4.Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Nursing Care Plans, Mosby Company, Boston, 1995.
5.Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996.
6.Janosik EH, Davies JL. Psychiatric and Mental Health Nursing. Second Edition, Jones and Bartlett Publishers, United States of America, 1989.
7.Johnson BS. Adaptation and Growth Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, Newyork, 1997.
8.Marriner A. Nursing Theorists and Their Work. Mosby Company, St. Louis, United States of America, 1986.
9.McFarland GK, Thomas MD. Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, London, 1991.
10.Güleç C, Köroğlu E. (1997) Psikiyatri Temel Kitabı. 1 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara.
11.Güleç C, Köroğlu E. (1998) Psikiyatri Temel Kitabı. 2 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara.
12.Amerikan Psikiyatri Birliği. (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı. Dördüncü Baskı (DSM IV). Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, (Çeviren: E. Köroğlu), Hekimler Yayın Birliği, Ankara.
13.Öztürk O. (2004) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Feryal Matbaacılık, Ankara.
14.Kozacıoğlu G. (1995) Bireyden Topluma Ruh Sağlığı, Alfa Basın Yayın Dağıtım, İstanbul.
15.Köroğlu E. (2004) Psikonozoloji/ Tanımlayıcı Klinik Psikiyatri, Ankara.
16.Özcan A.(1996) Hemşire- Hasta İlişkisi ve İletişim. Saray Tıp Kitabevi, İzmir.
17.Pektekin Ç. (1992) Psikiyatri Hemşireliği, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.
18.Tomruk, NB, Kutlar, MT, Canbek, Ö, Soysal, H. (2007) Elektrokonvulsif Tedavi Klinik Uygulama El Kitabı, Ece Matbaacılık, İstanbul
19.Velioğlu P. (1993) Psikiyatri Hemşireliğinde Yaklaşımlar, İstanbul.
20.Yüksel N. (2006) Ruhsal Hastalıklar,3. baskı, Özyurt Yayıncılık, Ankara.
21.Kaplan & Sadock. (2005) Klinik Psikiyatri, Çev: Aydın H, Bozkurt A. Güneş Kitabevi, İstanbul.
22.Yörükoğlu, A. Çocuk Ruh Sağlığı. Özgür yayınları. 24. Basım. Ankara. 2000.
23.Yörükoğlu, A. Gençlik Çağı Ruh Sağlığı ve Sorunlarıo. Özgür yayınları. 11. Basım. Ankara. 2000
24.Ögel K, ( 2007) Riskli Davranışlar Gösteren Çocuk ve Ergenler: Alanda çalışanlar için bilgiler. Ajans Plaza tanıtım ve İletişim Hizmetleri Ltd Şirketi, İstanbul.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Çocuk ve ergenlerde gelişim dönemlerine göre ruh sağlığının gelişimi
1. Hafta - Ön Hazırlık
1. Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. 2. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. 3. Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. 4. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Nursing Care Plans, Mosby Company, Boston, 1995. 5. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. 6. Janosik EH, Davies JL. Psychiatric and Mental Health Nursing. Second Edition, Jones and Bartlett Publishers, United States of America, 1989. 7. Johnson BS. Adaptation and Growth Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, Newyork, 1997. 8. Marriner A. Nursing Theorists and Their Work. Mosby Company, St. Louis, United States of America, 1986. 9. McFarland GK, Thomas MD. Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, London, 1991. 10. Güleç C, Köroğlu E. (1997) Psikiyatri Temel Kitabı. 1 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 11. Güleç C, Köroğlu E. (1998) Psikiyatri Temel Kitabı. 2 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 12. Amerikan Psikiyatri Birliği. (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı. Dördüncü Baskı (DSM IV). Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, (Çeviren: E. Köroğlu), Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 13. Öztürk O. (2004) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Feryal Matbaacılık, Ankara.
2. Hafta - Teorik
Çocuk ve ergende gelişim dönemlerine göre ruh sağlığının gelişimi (Dersin Devamı)
2. Hafta - Ön Hazırlık
1. Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. 2. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. 3. Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. 4. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Nursing Care Plans, Mosby Company, Boston, 1995. 5. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. 6. Janosik EH, Davies JL. Psychiatric and Mental Health Nursing. Second Edition, Jones and Bartlett Publishers, United States of America, 1989. 7. Johnson BS. Adaptation and Growth Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, Newyork, 1997. 8. Marriner A. Nursing Theorists and Their Work. Mosby Company, St. Louis, United States of America, 1986. 9. McFarland GK, Thomas MD. Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, London, 1991. 10. Güleç C, Köroğlu E. (1997) Psikiyatri Temel Kitabı. 1 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 11. Güleç C, Köroğlu E. (1998) Psikiyatri Temel Kitabı. 2 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 12. Amerikan Psikiyatri Birliği. (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı. Dördüncü Baskı (DSM IV). Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, (Çeviren: E. Köroğlu), Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 13. Öztürk O. (2004) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Feryal Matbaacılık, Ankara.
3. Hafta - Teorik
Çocuk ve ergende ruhsal durum muayenesi
3. Hafta - Ön Hazırlık
1. Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. 2. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. 3. Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. 4. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Nursing Care Plans, Mosby Company, Boston, 1995. 5. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. 6. Janosik EH, Davies JL. Psychiatric and Mental Health Nursing. Second Edition, Jones and Bartlett Publishers, United States of America, 1989. 7. Johnson BS. Adaptation and Growth Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, Newyork, 1997. 8. Marriner A. Nursing Theorists and Their Work. Mosby Company, St. Louis, United States of America, 1986. 9. McFarland GK, Thomas MD. Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, London, 1991. 10. Güleç C, Köroğlu E. (1997) Psikiyatri Temel Kitabı. 1 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 11. Güleç C, Köroğlu E. (1998) Psikiyatri Temel Kitabı. 2 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 12. Amerikan Psikiyatri Birliği. (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı. Dördüncü Baskı (DSM IV). Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, (Çeviren: E. Köroğlu), Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 13. Öztürk O. (2004) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Feryal Matbaacılık, Ankara.
4. Hafta - Teorik
Çocuk ve ergenlik dönemine özgü ruhsal bozukluklar
4. Hafta - Ön Hazırlık
1. Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. 2. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. 3. Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. 4. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Nursing Care Plans, Mosby Company, Boston, 1995. 5. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. 6. Janosik EH, Davies JL. Psychiatric and Mental Health Nursing. Second Edition, Jones and Bartlett Publishers, United States of America, 1989. 7. Johnson BS. Adaptation and Growth Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, Newyork, 1997. 8. Marriner A. Nursing Theorists and Their Work. Mosby Company, St. Louis, United States of America, 1986. 9. McFarland GK, Thomas MD. Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, London, 1991. 10. Güleç C, Köroğlu E. (1997) Psikiyatri Temel Kitabı. 1 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 11. Güleç C, Köroğlu E. (1998) Psikiyatri Temel Kitabı. 2 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 12. Amerikan Psikiyatri Birliği. (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı. Dördüncü Baskı (DSM IV). Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, (Çeviren: E. Köroğlu), Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 13. Öztürk O. (2004) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Feryal Matbaacılık, Ankara.
5. Hafta - Teorik
Çocuk ve ergenlik dönemine özgü ruhsal bozukluklar (Dersin Devamı)
5. Hafta - Ön Hazırlık
1. Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. 2. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. 3. Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. 4. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Nursing Care Plans, Mosby Company, Boston, 1995. 5. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. 6. Janosik EH, Davies JL. Psychiatric and Mental Health Nursing. Second Edition, Jones and Bartlett Publishers, United States of America, 1989. 7. Johnson BS. Adaptation and Growth Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, Newyork, 1997. 8. Marriner A. Nursing Theorists and Their Work. Mosby Company, St. Louis, United States of America, 1986. 9. McFarland GK, Thomas MD. Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, London, 1991. 10. Güleç C, Köroğlu E. (1997) Psikiyatri Temel Kitabı. 1 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 11. Güleç C, Köroğlu E. (1998) Psikiyatri Temel Kitabı. 2 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 12. Amerikan Psikiyatri Birliği. (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı. Dördüncü Baskı (DSM IV). Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, (Çeviren: E. Köroğlu), Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 13. Öztürk O. (2004) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Feryal Matbaacılık, Ankara.
6. Hafta - Teorik
Riskli davranışlar gösteren çocuk ve ergenler
6. Hafta - Ön Hazırlık
1. Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. 2. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. 3. Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. 4. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Nursing Care Plans, Mosby Company, Boston, 1995. 5. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. 6. Janosik EH, Davies JL. Psychiatric and Mental Health Nursing. Second Edition, Jones and Bartlett Publishers, United States of America, 1989. 7. Johnson BS. Adaptation and Growth Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, Newyork, 1997. 8. Marriner A. Nursing Theorists and Their Work. Mosby Company, St. Louis, United States of America, 1986. 9. McFarland GK, Thomas MD. Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, London, 1991. 10. Güleç C, Köroğlu E. (1997) Psikiyatri Temel Kitabı. 1 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 11. Güleç C, Köroğlu E. (1998) Psikiyatri Temel Kitabı. 2 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 12. Amerikan Psikiyatri Birliği. (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı. Dördüncü Baskı (DSM IV). Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, (Çeviren: E. Köroğlu), Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 13. Öztürk O. (2004) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Feryal Matbaacılık, Ankara.
7. Hafta - Teorik
Çocuk ve ergenlik dönemine özgü ruhsal bozukluklarda tedavi yaklaşımları
7. Hafta - Ön Hazırlık
1. Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. 2. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. 3. Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. 4. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Nursing Care Plans, Mosby Company, Boston, 1995. 5. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. 6. Janosik EH, Davies JL. Psychiatric and Mental Health Nursing. Second Edition, Jones and Bartlett Publishers, United States of America, 1989. 7. Johnson BS. Adaptation and Growth Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, Newyork, 1997. 8. Marriner A. Nursing Theorists and Their Work. Mosby Company, St. Louis, United States of America, 1986. 9. McFarland GK, Thomas MD. Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, London, 1991. 10. Güleç C, Köroğlu E. (1997) Psikiyatri Temel Kitabı. 1 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 11. Güleç C, Köroğlu E. (1998) Psikiyatri Temel Kitabı. 2 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 12. Amerikan Psikiyatri Birliği. (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı. Dördüncü Baskı (DSM IV). Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, (Çeviren: E. Köroğlu), Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 13. Öztürk O. (2004) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Feryal Matbaacılık, Ankara.
8. Hafta - Ön Hazırlık
1. Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. 2. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. 3. Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. 4. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Nursing Care Plans, Mosby Company, Boston, 1995. 5. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. 6. Janosik EH, Davies JL. Psychiatric and Mental Health Nursing. Second Edition, Jones and Bartlett Publishers, United States of America, 1989. 7. Johnson BS. Adaptation and Growth Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, Newyork, 1997. 8. Marriner A. Nursing Theorists and Their Work. Mosby Company, St. Louis, United States of America, 1986. 9. McFarland GK, Thomas MD. Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, London, 1991. 10. Güleç C, Köroğlu E. (1997) Psikiyatri Temel Kitabı. 1 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 11. Güleç C, Köroğlu E. (1998) Psikiyatri Temel Kitabı. 2 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 12. Amerikan Psikiyatri Birliği. (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı. Dördüncü Baskı (DSM IV). Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, (Çeviren: E. Köroğlu), Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 13. Öztürk O. (2004) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Feryal Matbaacılık, Ankara.
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Çocuk ve ergenlik dönemine özgü ruhsal bozukluklarda tedavi yaklaşımları
9. Hafta - Ön Hazırlık
1. Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. 2. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. 3. Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. 4. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Nursing Care Plans, Mosby Company, Boston, 1995. 5. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. 6. Janosik EH, Davies JL. Psychiatric and Mental Health Nursing. Second Edition, Jones and Bartlett Publishers, United States of America, 1989. 7. Johnson BS. Adaptation and Growth Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, Newyork, 1997. 8. Marriner A. Nursing Theorists and Their Work. Mosby Company, St. Louis, United States of America, 1986. 9. McFarland GK, Thomas MD. Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, London, 1991. 10. Güleç C, Köroğlu E. (1997) Psikiyatri Temel Kitabı. 1 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 11. Güleç C, Köroğlu E. (1998) Psikiyatri Temel Kitabı. 2 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 12. Amerikan Psikiyatri Birliği. (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı. Dördüncü Baskı (DSM IV). Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, (Çeviren: E. Köroğlu), Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 13. Öztürk O. (2004) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Feryal Matbaacılık, Ankara.
10. Hafta - Teorik
Çocuk ve ergende ruh sağlığını geliştirme ve ruhsal bozuklukları önleme programları
10. Hafta - Ön Hazırlık
1. Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. 2. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. 3. Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. 4. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Nursing Care Plans, Mosby Company, Boston, 1995. 5. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. 6. Janosik EH, Davies JL. Psychiatric and Mental Health Nursing. Second Edition, Jones and Bartlett Publishers, United States of America, 1989. 7. Johnson BS. Adaptation and Growth Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, Newyork, 1997. 8. Marriner A. Nursing Theorists and Their Work. Mosby Company, St. Louis, United States of America, 1986. 9. McFarland GK, Thomas MD. Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, London, 1991. 10. Güleç C, Köroğlu E. (1997) Psikiyatri Temel Kitabı. 1 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 11. Güleç C, Köroğlu E. (1998) Psikiyatri Temel Kitabı. 2 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 12. Amerikan Psikiyatri Birliği. (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı. Dördüncü Baskı (DSM IV). Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, (Çeviren: E. Köroğlu), Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 13. Öztürk O. (2004) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Feryal Matbaacılık, Ankara.
11. Hafta - Teorik
Çocuk ve ergende ruh sağlığını geliştirme ve ruhsal bozuklukları önleme programları
11. Hafta - Ön Hazırlık
1. Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. 2. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. 3. Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. 4. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Nursing Care Plans, Mosby Company, Boston, 1995. 5. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. 6. Janosik EH, Davies JL. Psychiatric and Mental Health Nursing. Second Edition, Jones and Bartlett Publishers, United States of America, 1989. 7. Johnson BS. Adaptation and Growth Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, Newyork, 1997. 8. Marriner A. Nursing Theorists and Their Work. Mosby Company, St. Louis, United States of America, 1986. 9. McFarland GK, Thomas MD. Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, London, 1991. 10. Güleç C, Köroğlu E. (1997) Psikiyatri Temel Kitabı. 1 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 11. Güleç C, Köroğlu E. (1998) Psikiyatri Temel Kitabı. 2 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 12. Amerikan Psikiyatri Birliği. (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı. Dördüncü Baskı (DSM IV). Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, (Çeviren: E. Köroğlu), Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 13. Öztürk O. (2004) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Feryal Matbaacılık, Ankara.
12. Hafta - Teorik
Çocuk ve ergenlik döneminde görülen sorunlara ilişkin aile müdahalesi
12. Hafta - Ön Hazırlık
1. Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. 2. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. 3. Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. 4. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Nursing Care Plans, Mosby Company, Boston, 1995. 5. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. 6. Janosik EH, Davies JL. Psychiatric and Mental Health Nursing. Second Edition, Jones and Bartlett Publishers, United States of America, 1989. 7. Johnson BS. Adaptation and Growth Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, Newyork, 1997. 8. Marriner A. Nursing Theorists and Their Work. Mosby Company, St. Louis, United States of America, 1986. 9. McFarland GK, Thomas MD. Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, London, 1991. 10. Güleç C, Köroğlu E. (1997) Psikiyatri Temel Kitabı. 1 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 11. Güleç C, Köroğlu E. (1998) Psikiyatri Temel Kitabı. 2 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 12. Amerikan Psikiyatri Birliği. (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı. Dördüncü Baskı (DSM IV). Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, (Çeviren: E. Köroğlu), Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 13. Öztürk O. (2004) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Feryal Matbaacılık, Ankara.
13. Hafta - Teorik
Çocuk ve ergenlik döneminde görülen sorunlara ilişkin aile müdahalesi
13. Hafta - Ön Hazırlık
1. Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. 2. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. 3. Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. 4. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Nursing Care Plans, Mosby Company, Boston, 1995. 5. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. 6. Janosik EH, Davies JL. Psychiatric and Mental Health Nursing. Second Edition, Jones and Bartlett Publishers, United States of America, 1989. 7. Johnson BS. Adaptation and Growth Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, Newyork, 1997. 8. Marriner A. Nursing Theorists and Their Work. Mosby Company, St. Louis, United States of America, 1986. 9. McFarland GK, Thomas MD. Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, London, 1991. 10. Güleç C, Köroğlu E. (1997) Psikiyatri Temel Kitabı. 1 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 11. Güleç C, Köroğlu E. (1998) Psikiyatri Temel Kitabı. 2 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 12. Amerikan Psikiyatri Birliği. (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı. Dördüncü Baskı (DSM IV). Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, (Çeviren: E. Köroğlu), Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 13. Öztürk O. (2004) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Feryal Matbaacılık, Ankara.
14. Hafta - Teorik
Çocuk ve ergenlik döneminde görülen problemlerde yasal durumlar
14. Hafta - Ön Hazırlık
1. Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. 2. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. 3. Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. 4. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Nursing Care Plans, Mosby Company, Boston, 1995. 5. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. 6. Janosik EH, Davies JL. Psychiatric and Mental Health Nursing. Second Edition, Jones and Bartlett Publishers, United States of America, 1989. 7. Johnson BS. Adaptation and Growth Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, Newyork, 1997. 8. Marriner A. Nursing Theorists and Their Work. Mosby Company, St. Louis, United States of America, 1986. 9. McFarland GK, Thomas MD. Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, London, 1991. 10. Güleç C, Köroğlu E. (1997) Psikiyatri Temel Kitabı. 1 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 11. Güleç C, Köroğlu E. (1998) Psikiyatri Temel Kitabı. 2 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 12. Amerikan Psikiyatri Birliği. (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı. Dördüncü Baskı (DSM IV). Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, (Çeviren: E. Köroğlu), Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 13. Öztürk O. (2004) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Feryal Matbaacılık, Ankara.
15. Hafta - Teorik
Çocuk ve ergenlik döneminde görülen problemlerde yasal durumlar
15. Hafta - Ön Hazırlık
1. Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. 2. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. 3. Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. 4. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Nursing Care Plans, Mosby Company, Boston, 1995. 5. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. 6. Janosik EH, Davies JL. Psychiatric and Mental Health Nursing. Second Edition, Jones and Bartlett Publishers, United States of America, 1989. 7. Johnson BS. Adaptation and Growth Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, Newyork, 1997. 8. Marriner A. Nursing Theorists and Their Work. Mosby Company, St. Louis, United States of America, 1986. 9. McFarland GK, Thomas MD. Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, London, 1991. 10. Güleç C, Köroğlu E. (1997) Psikiyatri Temel Kitabı. 1 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 11. Güleç C, Köroğlu E. (1998) Psikiyatri Temel Kitabı. 2 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 12. Amerikan Psikiyatri Birliği. (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı. Dördüncü Baskı (DSM IV). Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, (Çeviren: E. Köroğlu), Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 13. Öztürk O. (2004) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Feryal Matbaacılık, Ankara.
16. Hafta - Ön Hazırlık
1. Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. 2. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996. 3. Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. 4. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Nursing Care Plans, Mosby Company, Boston, 1995. 5. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996. 6. Janosik EH, Davies JL. Psychiatric and Mental Health Nursing. Second Edition, Jones and Bartlett Publishers, United States of America, 1989. 7. Johnson BS. Adaptation and Growth Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, Newyork, 1997. 8. Marriner A. Nursing Theorists and Their Work. Mosby Company, St. Louis, United States of America, 1986. 9. McFarland GK, Thomas MD. Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, London, 1991. 10. Güleç C, Köroğlu E. (1997) Psikiyatri Temel Kitabı. 1 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 11. Güleç C, Köroğlu E. (1998) Psikiyatri Temel Kitabı. 2 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 12. Amerikan Psikiyatri Birliği. (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı. Dördüncü Baskı (DSM IV). Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, (Çeviren: E. Köroğlu), Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 13. Öztürk O. (2004) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Feryal Matbaacılık, Ankara.
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)2%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Ara Sınav120424
Dönem Sonu Sınavı118220
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
OÇ-1
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-2
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-4
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-6
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-7
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-8
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-9
3
3
3
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu