Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği ve Yaşlılık
Ders Kodu: HTR539
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Yaşlılık dönemi ve yaşlanma süreci hakkında bilgilendirmek ve yaşlı bireyin bakım, tedavi ve rehabilitasyonu ile ilgili farklı bakış açıları geliştirmek.

Özet İçerik

Bu derste, yaşlılık, yaşlanma ile ilgili kuramlar, modeller, yaşlanma süreci, yaşlılıkta görülen yaygın stresör faktörleri ve ruh sağlığı sorunları, yaşlı bireylerin bakımında etik sorunlar ve hemşirelik süreci konuları yer almaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Yaşlılık, yaşlanma ile ilgili kuramlar, modeller, yaşlanma süreci hakkında bilgi sahibi olması
2.Yaşlı bireyin psikososyal tanılamasını yapabilmesi ve sorunları belirleyebilmesi
3.Yaşlılıkta görülen yaygın stresör faktörleri ve ruh sağlığı sorunlarını saptayabilmesi
4.Yaşlı bireyin ailesinin ruh sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde hemşirenin rolünü kavrayabilmesi
5.Yaşlılıkla ilgili Dünya’da ve Ülkemizdeki politikalar hakkında bilgi sahibi olması ve bu politikaların oluşturulmasına katkı sağlayabilmesi
6.Yaşlılıkta etik uygulamalar konusunda bilgi sahibi olabilmesi
7.Yaşlı bireyin hemşirelik bakımını yapabilmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989.
2.Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996.
3.Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991.
4.Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Nursing Care Plans, Mosby Company, Boston, 1995.
5.Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996.
6.Janosik EH, Davies JL. Psychiatric and Mental Health Nursing. Second Edition, Jones and Bartlett Publishers, United States of America, 1989.
7.Johnson BS. Adaptation and Growth Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, Newyork, 1997.
8.Marriner A. Nursing Theorists and Their Work. Mosby Company, St. Louis, United States of America, 1986.
9.McFarland GK, Thomas MD. Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, London, 1991.
10.Güleç C, Köroğlu E. (1997) Psikiyatri Temel Kitabı. 1 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara
11.Güleç C, Köroğlu E. (1998) Psikiyatri Temel Kitabı. 2 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara.
12.Amerikan Psikiyatri Birliği. (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı. Dördüncü Baskı (DSM IV). Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, (Çeviren: E. Köroğlu), Hekimler Yayın Birliği, Ankara.
13.Öztürk O. (2004) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Feryal Matbaacılık, Ankara.
14.Kozacıoğlu G. (1995) Bireyden Topluma Ruh Sağlığı, Alfa Basın Yayın Dağıtım, İstanbul.
15.Köroğlu E. (2004) Psikonozoloji/ Tanımlayıcı Klinik Psikiyatri, Ankara.
16.Özcan A.(1996) Hemşire- Hasta İlişkisi ve İletişim. Saray Tıp Kitabevi, İzmir.
17.Pektekin Ç. (1992) Psikiyatri Hemşireliği, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.
18.Tomruk, NB, Kutlar, MT, Canbek, Ö, Soysal, H. (2007) Elektrokonvulsif Tedavi Klinik Uygulama El Kitabı, Ece Matbaacılık, İstanbul
19.Velioğlu P. (1993) Psikiyatri Hemşireliğinde Yaklaşımlar, İstanbul.
20.Yüksel N. (2006) Ruhsal Hastalıklar,3. baskı, Özyurt Yayıncılık, Ankara.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Yaşlılık kavramı, yaşlanma ile ilgili kuramlar, yaşlanma ile ilgili modeller
1. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma
2. Hafta - Teorik
Yaşlanma süreci ve yaşlanma sürecinde görülen değişiklikler
2. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma
3. Hafta - Teorik
Yaşlı bireyin psikososyal tanılaması
3. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma
4. Hafta - Teorik
Yaşlılıkta görülen psikososyal sorunlar
4. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma
5. Hafta - Teorik
Yaşlılıkta görülen yaygın stresör faktörler
5. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma
6. Hafta - Teorik
Yaşlı bireyde görülen ruh sağlığı sorunları
6. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma
7. Hafta - Teorik
Yaşlı bireyde görülen ruh sağlığı sorunları (Dersin devamı)
7. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma
8. Hafta - Teorik
Yaşlı bireyin ruh sağlığının korunmasında önleyici faktörler
8. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma
9. Hafta - Ön Hazırlık
Ders çalışma
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
10. Hafta - Teorik
Yaşlı bireyin ruh sağlığının geliştirilmesinde hemşirenin rolü
10. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma
11. Hafta - Teorik
Yaşlı bireyin ailesinin ruh sağlığının korunmasında hemşirenin rolü
11. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma
12. Hafta - Teorik
Yaşlılıkla ilgili Dünya’da ve Ülkemizdeki politikalar
12. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma
13. Hafta - Teorik
Yaşlılıkta etik uygulamalar
13. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma
14. Hafta - Teorik
Yaşlı bireyin hemşirelik bakımı
14. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma
15. Hafta - Teorik
Yaşlı bireyin hemşirelik bakımı
15. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma
16. Hafta - Ön Hazırlık
Literatür tarama, konu araştırma
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)2%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ara Sınav218444
Dönem Sonu Sınavı118220
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)106
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
OÇ-1
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-2
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-4
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-6
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-7
3
3
3
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu