Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
Ders Kodu: HTR542
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 2
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Bu dersin amacı, tıbbi uygulamaların dışında hasta sağlığını koruma, tedavi ve yükseltmeye yönelik uygulanan/kullanılan tamamlayıcı yöntemleri açıklamaktır.

Özet İçerik

Bu derste alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının tanımı, yöntemleri, uygulamaları ve etik ve yasal konuları incelenecektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Tamamlayıcı ve alternatif tedaviyi tanımlayabilme
2.Dünyada ve Türkiye’de tamamlayıcı ve alternatif tedavilerin kullanımını ve yasal düzenlemeleri açıklayabilme
3.Birey sağlığını koruma, tedavi ve yükseltmeye yönelik tamamlayıcı ve alternatif tedavilerde kullanılan yöntemlerini bilme.
4.Dünyada ve Türkiye’de tamamlayıcı ve alternatif tedavilerin kullanımını ve yasal düzenlemeleri açıklayabilme
5.Birey sağlığını koruma, tedavi ve yükseltmeye yönelik tamamlayıcı ve alternatif tedavilerde kullanılan yöntemlerini bilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Can G. Meme ve jinekolojik kanserlerde korunma ve tamamlayıcı tıp www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/floren/kadin.../ks_5_2.pdf erişim tarihi: 27.06.2011
2.Özçelik H., Fadıloğlu Ç. (2009). Kanser hastalarının tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanım nedenleri. Türk onkoloji dergisi 24(1):48-52
3.Kav S, Hanoğlu Z, Algıer L.(2008).Türkiye’de kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: literatür taraması. Uluslar arası hematoloji-onkoloji dergisi 18(1):32-8.
4.Topuz E. Tamamlayıcı ve alternatif tıp: onkoloji tedavisindeki güncel durum. Http://www.Ukdk. Org/pdf/kitap/38.pdf erişim tarihi: 27.06.2011
5.American cancer association. “alternative and complementary methods.” Http://www.cancer.org/alt _therapy/overview.html. Erişim tarihi: 27.06.2011
6.Aşağaoğlu İ.(1999). Bilimsel tıbbın “alternatifi”olabilir mi? Yeni symposium 37(3):64-7
7.Altun R., Özden A. (2004). Tamamlayıcı ve alternatif tıp. Güncel gastroenteroloji, eylül, 231-235
8.İnfertilitede ve tüp bebekte tamamlayıcı/yardımcı yöntemler http://www.acupuncture-treatment.com/infertility_research.html Erişim tarihi: 27.06.2011
9.Şarışen Ö., Çalışkan D. (2005). Fitoterapii: Bitkilerle Tedaviye Dikkat(!). STED, 14(8), 182-187
10.Taşcı E., Sevil Ü. (2007). Doğum Ağrısına Yönelik Farmakolojik Olmayan Yaklaşımlar. Genel Tıp Derg.17(3):181-186
11.Waters BL, Raisler J. (2003). Ice massage for the reduction of labor pain J Midwifery Women’s Health.48:317-21.…
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Tamamlayıcı ve alternatif tedavi uygulaması için temeller
1. Hafta - Ön Hazırlık
1. Can G. Meme ve jinekolojik kanserlerde korunma ve tamamlayıcı tıp www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/floren/kadin.../ks_5_2.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 2. Özçelik H., Fadıloğlu Ç. (2009). Kanser hastalarının tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanım nedenleri. Türk onkoloji dergisi 24(1):48-52 3. Kav S, Hanoğlu Z, Algıer L.(2008).Türkiye’de kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: literatür taraması. Uluslar arası hematoloji-onkoloji dergisi 18(1):32-8. 4. Topuz E. Tamamlayıcı ve alternatif tıp: onkoloji tedavisindeki güncel durum. Http://www.Ukdk. Org/pdf/kitap/38.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 5. American cancer association. “alternative and complementary methods.” Http://www.cancer.org/alt _therapy/overview.html. Erişim tarihi: 27.06.2011 6. Aşağaoğlu İ.(1999). Bilimsel tıbbın “alternatifi”olabilir mi? Yeni symposium 37(3):64-7 7. Altun R., Özden A. (2004). Tamamlayıcı ve alternatif tıp. Güncel gastroenteroloji, eylül, 231-235 8. İnfertilitede ve tüp bebekte tamamlayıcı/yardımcı yöntemler http://www.acupuncture-treatment.com/infertility_research.html Erişim tarihi: 27.06.2011 9. Şarışen Ö., Çalışkan D. (2005). Fitoterapii: Bitkilerle Tedaviye Dikkat(!). STED, 14(8), 182-187 10. Taşcı E., Sevil Ü. (2007). Doğum Ağrısına Yönelik Farmakolojik Olmayan Yaklaşımlar. Genel Tıp Derg.17(3):181-186 11. Waters BL, Raisler J. (2003). Ice massage for the reduction of labor pain J Midwifery Women’s Health.48:317-21
2. Hafta - Teorik
Tamamlayıcı ve alternatif tedavi nedir?
2. Hafta - Ön Hazırlık
1. Can G. Meme ve jinekolojik kanserlerde korunma ve tamamlayıcı tıp www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/floren/kadin.../ks_5_2.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 2. Özçelik H., Fadıloğlu Ç. (2009). Kanser hastalarının tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanım nedenleri. Türk onkoloji dergisi 24(1):48-52 3. Kav S, Hanoğlu Z, Algıer L.(2008).Türkiye’de kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: literatür taraması. Uluslar arası hematoloji-onkoloji dergisi 18(1):32-8. 4. Topuz E. Tamamlayıcı ve alternatif tıp: onkoloji tedavisindeki güncel durum. Http://www.Ukdk. Org/pdf/kitap/38.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 5. American cancer association. “alternative and complementary methods.” Http://www.cancer.org/alt _therapy/overview.html. Erişim tarihi: 27.06.2011 6. Aşağaoğlu İ.(1999). Bilimsel tıbbın “alternatifi”olabilir mi? Yeni symposium 37(3):64-7 7. Altun R., Özden A. (2004). Tamamlayıcı ve alternatif tıp. Güncel gastroenteroloji, eylül, 231-235 8. İnfertilitede ve tüp bebekte tamamlayıcı/yardımcı yöntemler http://www.acupuncture-treatment.com/infertility_research.html Erişim tarihi: 27.06.2011 9. Şarışen Ö., Çalışkan D. (2005). Fitoterapii: Bitkilerle Tedaviye Dikkat(!). STED, 14(8), 182-187 10. Taşcı E., Sevil Ü. (2007). Doğum Ağrısına Yönelik Farmakolojik Olmayan Yaklaşımlar. Genel Tıp Derg.17(3):181-186 11. Waters BL, Raisler J. (2003). Ice massage for the reduction of labor pain J Midwifery Women’s Health.48:317-21
3. Hafta - Teorik
Dünyada ve Türkiye’de tamamlayıcı ve alternatif tıbbın kullanımı ve yasal düzenlemeler
3. Hafta - Ön Hazırlık
1. Can G. Meme ve jinekolojik kanserlerde korunma ve tamamlayıcı tıp www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/floren/kadin.../ks_5_2.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 2. Özçelik H., Fadıloğlu Ç. (2009). Kanser hastalarının tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanım nedenleri. Türk onkoloji dergisi 24(1):48-52 3. Kav S, Hanoğlu Z, Algıer L.(2008).Türkiye’de kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: literatür taraması. Uluslar arası hematoloji-onkoloji dergisi 18(1):32-8. 4. Topuz E. Tamamlayıcı ve alternatif tıp: onkoloji tedavisindeki güncel durum. Http://www.Ukdk. Org/pdf/kitap/38.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 5. American cancer association. “alternative and complementary methods.” Http://www.cancer.org/alt _therapy/overview.html. Erişim tarihi: 27.06.2011 6. Aşağaoğlu İ.(1999). Bilimsel tıbbın “alternatifi”olabilir mi? Yeni symposium 37(3):64-7 7. Altun R., Özden A. (2004). Tamamlayıcı ve alternatif tıp. Güncel gastroenteroloji, eylül, 231-235 8. İnfertilitede ve tüp bebekte tamamlayıcı/yardımcı yöntemler http://www.acupuncture-treatment.com/infertility_research.html Erişim tarihi: 27.06.2011 9. Şarışen Ö., Çalışkan D. (2005). Fitoterapii: Bitkilerle Tedaviye Dikkat(!). STED, 14(8), 182-187 10. Taşcı E., Sevil Ü. (2007). Doğum Ağrısına Yönelik Farmakolojik Olmayan Yaklaşımlar. Genel Tıp Derg.17(3):181-186 11. Waters BL, Raisler J. (2003). Ice massage for the reduction of labor pain J Midwifery Women’s Health.48:317-21
4. Hafta - Teorik
Tamamlayıcı ve alternatif tedavilerde manipulatif yaklaşımlar
4. Hafta - Ön Hazırlık
1. Can G. Meme ve jinekolojik kanserlerde korunma ve tamamlayıcı tıp www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/floren/kadin.../ks_5_2.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 2. Özçelik H., Fadıloğlu Ç. (2009). Kanser hastalarının tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanım nedenleri. Türk onkoloji dergisi 24(1):48-52 3. Kav S, Hanoğlu Z, Algıer L.(2008).Türkiye’de kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: literatür taraması. Uluslar arası hematoloji-onkoloji dergisi 18(1):32-8. 4. Topuz E. Tamamlayıcı ve alternatif tıp: onkoloji tedavisindeki güncel durum. Http://www.Ukdk. Org/pdf/kitap/38.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 5. American cancer association. “alternative and complementary methods.” Http://www.cancer.org/alt _therapy/overview.html. Erişim tarihi: 27.06.2011 6. Aşağaoğlu İ.(1999). Bilimsel tıbbın “alternatifi”olabilir mi? Yeni symposium 37(3):64-7 7. Altun R., Özden A. (2004). Tamamlayıcı ve alternatif tıp. Güncel gastroenteroloji, eylül, 231-235 8. İnfertilitede ve tüp bebekte tamamlayıcı/yardımcı yöntemler http://www.acupuncture-treatment.com/infertility_research.html Erişim tarihi: 27.06.2011 9. Şarışen Ö., Çalışkan D. (2005). Fitoterapii: Bitkilerle Tedaviye Dikkat(!). STED, 14(8), 182-187 10. Taşcı E., Sevil Ü. (2007). Doğum Ağrısına Yönelik Farmakolojik Olmayan Yaklaşımlar. Genel Tıp Derg.17(3):181-186 11. Waters BL, Raisler J. (2003). Ice massage for the reduction of labor pain J Midwifery Women’s Health.48:317-21
5. Hafta - Teorik
Tamamlayıcı ve alternatif tedavilerde biyolojik yaklaşımlar
5. Hafta - Ön Hazırlık
1. Can G. Meme ve jinekolojik kanserlerde korunma ve tamamlayıcı tıp www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/floren/kadin.../ks_5_2.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 2. Özçelik H., Fadıloğlu Ç. (2009). Kanser hastalarının tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanım nedenleri. Türk onkoloji dergisi 24(1):48-52 3. Kav S, Hanoğlu Z, Algıer L.(2008).Türkiye’de kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: literatür taraması. Uluslar arası hematoloji-onkoloji dergisi 18(1):32-8. 4. Topuz E. Tamamlayıcı ve alternatif tıp: onkoloji tedavisindeki güncel durum. Http://www.Ukdk. Org/pdf/kitap/38.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 5. American cancer association. “alternative and complementary methods.” Http://www.cancer.org/alt _therapy/overview.html. Erişim tarihi: 27.06.2011 6. Aşağaoğlu İ.(1999). Bilimsel tıbbın “alternatifi”olabilir mi? Yeni symposium 37(3):64-7 7. Altun R., Özden A. (2004). Tamamlayıcı ve alternatif tıp. Güncel gastroenteroloji, eylül, 231-235 8. İnfertilitede ve tüp bebekte tamamlayıcı/yardımcı yöntemler http://www.acupuncture-treatment.com/infertility_research.html Erişim tarihi: 27.06.2011 9. Şarışen Ö., Çalışkan D. (2005). Fitoterapii: Bitkilerle Tedaviye Dikkat(!). STED, 14(8), 182-187 10. Taşcı E., Sevil Ü. (2007). Doğum Ağrısına Yönelik Farmakolojik Olmayan Yaklaşımlar. Genel Tıp Derg.17(3):181-186 11. Waters BL, Raisler J. (2003). Ice massage for the reduction of labor pain J Midwifery Women’s Health.48:317-21
6. Hafta - Teorik
Tamamlayıcı ve alternatif tedavilerde enerji yaklaşımları
6. Hafta - Ön Hazırlık
1. Can G. Meme ve jinekolojik kanserlerde korunma ve tamamlayıcı tıp www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/floren/kadin.../ks_5_2.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 2. Özçelik H., Fadıloğlu Ç. (2009). Kanser hastalarının tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanım nedenleri. Türk onkoloji dergisi 24(1):48-52 3. Kav S, Hanoğlu Z, Algıer L.(2008).Türkiye’de kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: literatür taraması. Uluslar arası hematoloji-onkoloji dergisi 18(1):32-8. 4. Topuz E. Tamamlayıcı ve alternatif tıp: onkoloji tedavisindeki güncel durum. Http://www.Ukdk. Org/pdf/kitap/38.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 5. American cancer association. “alternative and complementary methods.” Http://www.cancer.org/alt _therapy/overview.html. Erişim tarihi: 27.06.2011 6. Aşağaoğlu İ.(1999). Bilimsel tıbbın “alternatifi”olabilir mi? Yeni symposium 37(3):64-7 7. Altun R., Özden A. (2004). Tamamlayıcı ve alternatif tıp. Güncel gastroenteroloji, eylül, 231-235 8. İnfertilitede ve tüp bebekte tamamlayıcı/yardımcı yöntemler http://www.acupuncture-treatment.com/infertility_research.html Erişim tarihi: 27.06.2011 9. Şarışen Ö., Çalışkan D. (2005). Fitoterapii: Bitkilerle Tedaviye Dikkat(!). STED, 14(8), 182-187 10. Taşcı E., Sevil Ü. (2007). Doğum Ağrısına Yönelik Farmakolojik Olmayan Yaklaşımlar. Genel Tıp Derg.17(3):181-186 11. Waters BL, Raisler J. (2003). Ice massage for the reduction of labor pain J Midwifery Women’s Health.48:317-21
7. Hafta - Teorik
Tamamlayıcı ve alternatif tedavilerde bilişsel yaklaşımlar
7. Hafta - Ön Hazırlık
1. Can G. Meme ve jinekolojik kanserlerde korunma ve tamamlayıcı tıp www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/floren/kadin.../ks_5_2.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 2. Özçelik H., Fadıloğlu Ç. (2009). Kanser hastalarının tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanım nedenleri. Türk onkoloji dergisi 24(1):48-52 3. Kav S, Hanoğlu Z, Algıer L.(2008).Türkiye’de kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: literatür taraması. Uluslar arası hematoloji-onkoloji dergisi 18(1):32-8. 4. Topuz E. Tamamlayıcı ve alternatif tıp: onkoloji tedavisindeki güncel durum. Http://www.Ukdk. Org/pdf/kitap/38.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 5. American cancer association. “alternative and complementary methods.” Http://www.cancer.org/alt _therapy/overview.html. Erişim tarihi: 27.06.2011 6. Aşağaoğlu İ.(1999). Bilimsel tıbbın “alternatifi”olabilir mi? Yeni symposium 37(3):64-7 7. Altun R., Özden A. (2004). Tamamlayıcı ve alternatif tıp. Güncel gastroenteroloji, eylül, 231-235 8. İnfertilitede ve tüp bebekte tamamlayıcı/yardımcı yöntemler http://www.acupuncture-treatment.com/infertility_research.html Erişim tarihi: 27.06.2011 9. Şarışen Ö., Çalışkan D. (2005). Fitoterapii: Bitkilerle Tedaviye Dikkat(!). STED, 14(8), 182-187 10. Taşcı E., Sevil Ü. (2007). Doğum Ağrısına Yönelik Farmakolojik Olmayan Yaklaşımlar. Genel Tıp Derg.17(3):181-186 11. Waters BL, Raisler J. (2003). Ice massage for the reduction of labor pain J Midwifery Women’s Health.48:317-21
8. Hafta - Ön Hazırlık
1. Can G. Meme ve jinekolojik kanserlerde korunma ve tamamlayıcı tıp www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/floren/kadin.../ks_5_2.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 2. Özçelik H., Fadıloğlu Ç. (2009). Kanser hastalarının tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanım nedenleri. Türk onkoloji dergisi 24(1):48-52 3. Kav S, Hanoğlu Z, Algıer L.(2008).Türkiye’de kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: literatür taraması. Uluslar arası hematoloji-onkoloji dergisi 18(1):32-8. 4. Topuz E. Tamamlayıcı ve alternatif tıp: onkoloji tedavisindeki güncel durum. Http://www.Ukdk. Org/pdf/kitap/38.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 5. American cancer association. “alternative and complementary methods.” Http://www.cancer.org/alt _therapy/overview.html. Erişim tarihi: 27.06.2011 6. Aşağaoğlu İ.(1999). Bilimsel tıbbın “alternatifi”olabilir mi? Yeni symposium 37(3):64-7 7. Altun R., Özden A. (2004). Tamamlayıcı ve alternatif tıp. Güncel gastroenteroloji, eylül, 231-235 8. İnfertilitede ve tüp bebekte tamamlayıcı/yardımcı yöntemler http://www.acupuncture-treatment.com/infertility_research.html Erişim tarihi: 27.06.2011 9. Şarışen Ö., Çalışkan D. (2005). Fitoterapii: Bitkilerle Tedaviye Dikkat(!). STED, 14(8), 182-187 10. Taşcı E., Sevil Ü. (2007). Doğum Ağrısına Yönelik Farmakolojik Olmayan Yaklaşımlar. Genel Tıp Derg.17(3):181-186 11. Waters BL, Raisler J. (2003). Ice massage for the reduction of labor pain J Midwifery Women’s Health.48:317-21
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Akıl, vücut ve ruh terapileri
9. Hafta - Ön Hazırlık
1. Can G. Meme ve jinekolojik kanserlerde korunma ve tamamlayıcı tıp www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/floren/kadin.../ks_5_2.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 2. Özçelik H., Fadıloğlu Ç. (2009). Kanser hastalarının tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanım nedenleri. Türk onkoloji dergisi 24(1):48-52 3. Kav S, Hanoğlu Z, Algıer L.(2008).Türkiye’de kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: literatür taraması. Uluslar arası hematoloji-onkoloji dergisi 18(1):32-8. 4. Topuz E. Tamamlayıcı ve alternatif tıp: onkoloji tedavisindeki güncel durum. Http://www.Ukdk. Org/pdf/kitap/38.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 5. American cancer association. “alternative and complementary methods.” Http://www.cancer.org/alt _therapy/overview.html. Erişim tarihi: 27.06.2011 6. Aşağaoğlu İ.(1999). Bilimsel tıbbın “alternatifi”olabilir mi? Yeni symposium 37(3):64-7 7. Altun R., Özden A. (2004). Tamamlayıcı ve alternatif tıp. Güncel gastroenteroloji, eylül, 231-235 8. İnfertilitede ve tüp bebekte tamamlayıcı/yardımcı yöntemler http://www.acupuncture-treatment.com/infertility_research.html Erişim tarihi: 27.06.2011 9. Şarışen Ö., Çalışkan D. (2005). Fitoterapii: Bitkilerle Tedaviye Dikkat(!). STED, 14(8), 182-187 10. Taşcı E., Sevil Ü. (2007). Doğum Ağrısına Yönelik Farmakolojik Olmayan Yaklaşımlar. Genel Tıp Derg.17(3):181-186 11. Waters BL, Raisler J. (2003). Ice massage for the reduction of labor pain J Midwifery Women’s Health.48:317-21
10. Hafta - Teorik
Tamamlayıcı ve alternatif tedavilerde vücuda temellenmiş terapiler
10. Hafta - Ön Hazırlık
1. Can G. Meme ve jinekolojik kanserlerde korunma ve tamamlayıcı tıp www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/floren/kadin.../ks_5_2.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 2. Özçelik H., Fadıloğlu Ç. (2009). Kanser hastalarının tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanım nedenleri. Türk onkoloji dergisi 24(1):48-52 3. Kav S, Hanoğlu Z, Algıer L.(2008).Türkiye’de kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: literatür taraması. Uluslar arası hematoloji-onkoloji dergisi 18(1):32-8. 4. Topuz E. Tamamlayıcı ve alternatif tıp: onkoloji tedavisindeki güncel durum. Http://www.Ukdk. Org/pdf/kitap/38.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 5. American cancer association. “alternative and complementary methods.” Http://www.cancer.org/alt _therapy/overview.html. Erişim tarihi: 27.06.2011 6. Aşağaoğlu İ.(1999). Bilimsel tıbbın “alternatifi”olabilir mi? Yeni symposium 37(3):64-7 7. Altun R., Özden A. (2004). Tamamlayıcı ve alternatif tıp. Güncel gastroenteroloji, eylül, 231-235 8. İnfertilitede ve tüp bebekte tamamlayıcı/yardımcı yöntemler http://www.acupuncture-treatment.com/infertility_research.html Erişim tarihi: 27.06.2011 9. Şarışen Ö., Çalışkan D. (2005). Fitoterapii: Bitkilerle Tedaviye Dikkat(!). STED, 14(8), 182-187 10. Taşcı E., Sevil Ü. (2007). Doğum Ağrısına Yönelik Farmakolojik Olmayan Yaklaşımlar. Genel Tıp Derg.17(3):181-186 11. Waters BL, Raisler J. (2003). Ice massage for the reduction of labor pain J Midwifery Women’s Health.48:317-21
11. Hafta - Teorik
Tamamlayıcı ve alternatif tedavilerde uygulama
11. Hafta - Ön Hazırlık
1. Can G. Meme ve jinekolojik kanserlerde korunma ve tamamlayıcı tıp www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/floren/kadin.../ks_5_2.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 2. Özçelik H., Fadıloğlu Ç. (2009). Kanser hastalarının tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanım nedenleri. Türk onkoloji dergisi 24(1):48-52 3. Kav S, Hanoğlu Z, Algıer L.(2008).Türkiye’de kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: literatür taraması. Uluslar arası hematoloji-onkoloji dergisi 18(1):32-8. 4. Topuz E. Tamamlayıcı ve alternatif tıp: onkoloji tedavisindeki güncel durum. Http://www.Ukdk. Org/pdf/kitap/38.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 5. American cancer association. “alternative and complementary methods.” Http://www.cancer.org/alt _therapy/overview.html. Erişim tarihi: 27.06.2011 6. Aşağaoğlu İ.(1999). Bilimsel tıbbın “alternatifi”olabilir mi? Yeni symposium 37(3):64-7 7. Altun R., Özden A. (2004). Tamamlayıcı ve alternatif tıp. Güncel gastroenteroloji, eylül, 231-235 8. İnfertilitede ve tüp bebekte tamamlayıcı/yardımcı yöntemler http://www.acupuncture-treatment.com/infertility_research.html Erişim tarihi: 27.06.2011 9. Şarışen Ö., Çalışkan D. (2005). Fitoterapii: Bitkilerle Tedaviye Dikkat(!). STED, 14(8), 182-187 10. Taşcı E., Sevil Ü. (2007). Doğum Ağrısına Yönelik Farmakolojik Olmayan Yaklaşımlar. Genel Tıp Derg.17(3):181-186 11. Waters BL, Raisler J. (2003). Ice massage for the reduction of labor pain J Midwifery Women’s Health.48:317-21
12. Hafta - Teorik
Tamamlayıcı ve alternatif tedavilerde eğitim
12. Hafta - Ön Hazırlık
1. Can G. Meme ve jinekolojik kanserlerde korunma ve tamamlayıcı tıp www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/floren/kadin.../ks_5_2.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 2. Özçelik H., Fadıloğlu Ç. (2009). Kanser hastalarının tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanım nedenleri. Türk onkoloji dergisi 24(1):48-52 3. Kav S, Hanoğlu Z, Algıer L.(2008).Türkiye’de kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: literatür taraması. Uluslar arası hematoloji-onkoloji dergisi 18(1):32-8. 4. Topuz E. Tamamlayıcı ve alternatif tıp: onkoloji tedavisindeki güncel durum. Http://www.Ukdk. Org/pdf/kitap/38.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 5. American cancer association. “alternative and complementary methods.” Http://www.cancer.org/alt _therapy/overview.html. Erişim tarihi: 27.06.2011 6. Aşağaoğlu İ.(1999). Bilimsel tıbbın “alternatifi”olabilir mi? Yeni symposium 37(3):64-7 7. Altun R., Özden A. (2004). Tamamlayıcı ve alternatif tıp. Güncel gastroenteroloji, eylül, 231-235 8. İnfertilitede ve tüp bebekte tamamlayıcı/yardımcı yöntemler http://www.acupuncture-treatment.com/infertility_research.html Erişim tarihi: 27.06.2011 9. Şarışen Ö., Çalışkan D. (2005). Fitoterapii: Bitkilerle Tedaviye Dikkat(!). STED, 14(8), 182-187 10. Taşcı E., Sevil Ü. (2007). Doğum Ağrısına Yönelik Farmakolojik Olmayan Yaklaşımlar. Genel Tıp Derg.17(3):181-186 11. Waters BL, Raisler J. (2003). Ice massage for the reduction of labor pain J Midwifery Women’s Health.48:317-21
13. Hafta - Teorik
Tamamlayıcı ve alternatif tedavilerde araştırma
13. Hafta - Ön Hazırlık
1. Can G. Meme ve jinekolojik kanserlerde korunma ve tamamlayıcı tıp www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/floren/kadin.../ks_5_2.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 2. Özçelik H., Fadıloğlu Ç. (2009). Kanser hastalarının tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanım nedenleri. Türk onkoloji dergisi 24(1):48-52 3. Kav S, Hanoğlu Z, Algıer L.(2008).Türkiye’de kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: literatür taraması. Uluslar arası hematoloji-onkoloji dergisi 18(1):32-8. 4. Topuz E. Tamamlayıcı ve alternatif tıp: onkoloji tedavisindeki güncel durum. Http://www.Ukdk. Org/pdf/kitap/38.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 5. American cancer association. “alternative and complementary methods.” Http://www.cancer.org/alt _therapy/overview.html. Erişim tarihi: 27.06.2011 6. Aşağaoğlu İ.(1999). Bilimsel tıbbın “alternatifi”olabilir mi? Yeni symposium 37(3):64-7 7. Altun R., Özden A. (2004). Tamamlayıcı ve alternatif tıp. Güncel gastroenteroloji, eylül, 231-235 8. İnfertilitede ve tüp bebekte tamamlayıcı/yardımcı yöntemler http://www.acupuncture-treatment.com/infertility_research.html Erişim tarihi: 27.06.2011 9. Şarışen Ö., Çalışkan D. (2005). Fitoterapii: Bitkilerle Tedaviye Dikkat(!). STED, 14(8), 182-187 10. Taşcı E., Sevil Ü. (2007). Doğum Ağrısına Yönelik Farmakolojik Olmayan Yaklaşımlar. Genel Tıp Derg.17(3):181-186 11. Waters BL, Raisler J. (2003). Ice massage for the reduction of labor pain J Midwifery Women’s Health.48:317-21
14. Hafta - Teorik
Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler ile ilgili hemşirelik alanında yapılmış araştırma örnekleri ve bunların değerlendirilmesi
14. Hafta - Ön Hazırlık
1. Can G. Meme ve jinekolojik kanserlerde korunma ve tamamlayıcı tıp www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/floren/kadin.../ks_5_2.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 2. Özçelik H., Fadıloğlu Ç. (2009). Kanser hastalarının tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanım nedenleri. Türk onkoloji dergisi 24(1):48-52 3. Kav S, Hanoğlu Z, Algıer L.(2008).Türkiye’de kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: literatür taraması. Uluslar arası hematoloji-onkoloji dergisi 18(1):32-8. 4. Topuz E. Tamamlayıcı ve alternatif tıp: onkoloji tedavisindeki güncel durum. Http://www.Ukdk. Org/pdf/kitap/38.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 5. American cancer association. “alternative and complementary methods.” Http://www.cancer.org/alt _therapy/overview.html. Erişim tarihi: 27.06.2011 6. Aşağaoğlu İ.(1999). Bilimsel tıbbın “alternatifi”olabilir mi? Yeni symposium 37(3):64-7 7. Altun R., Özden A. (2004). Tamamlayıcı ve alternatif tıp. Güncel gastroenteroloji, eylül, 231-235 8. İnfertilitede ve tüp bebekte tamamlayıcı/yardımcı yöntemler http://www.acupuncture-treatment.com/infertility_research.html Erişim tarihi: 27.06.2011 9. Şarışen Ö., Çalışkan D. (2005). Fitoterapii: Bitkilerle Tedaviye Dikkat(!). STED, 14(8), 182-187 10. Taşcı E., Sevil Ü. (2007). Doğum Ağrısına Yönelik Farmakolojik Olmayan Yaklaşımlar. Genel Tıp Derg.17(3):181-186 11. Waters BL, Raisler J. (2003). Ice massage for the reduction of labor pain J Midwifery Women’s Health.48:317-21
15. Hafta - Teorik
Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler ile ilgili hemşirelik alanında yapılmış araştırma örnekleri ve bunların değerlendirilmesi
15. Hafta - Ön Hazırlık
1. Can G. Meme ve jinekolojik kanserlerde korunma ve tamamlayıcı tıp www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/floren/kadin.../ks_5_2.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 2. Özçelik H., Fadıloğlu Ç. (2009). Kanser hastalarının tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanım nedenleri. Türk onkoloji dergisi 24(1):48-52 3. Kav S, Hanoğlu Z, Algıer L.(2008).Türkiye’de kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: literatür taraması. Uluslar arası hematoloji-onkoloji dergisi 18(1):32-8. 4. Topuz E. Tamamlayıcı ve alternatif tıp: onkoloji tedavisindeki güncel durum. Http://www.Ukdk. Org/pdf/kitap/38.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 5. American cancer association. “alternative and complementary methods.” Http://www.cancer.org/alt _therapy/overview.html. Erişim tarihi: 27.06.2011 6. Aşağaoğlu İ.(1999). Bilimsel tıbbın “alternatifi”olabilir mi? Yeni symposium 37(3):64-7 7. Altun R., Özden A. (2004). Tamamlayıcı ve alternatif tıp. Güncel gastroenteroloji, eylül, 231-235 8. İnfertilitede ve tüp bebekte tamamlayıcı/yardımcı yöntemler http://www.acupuncture-treatment.com/infertility_research.html Erişim tarihi: 27.06.2011 9. Şarışen Ö., Çalışkan D. (2005). Fitoterapii: Bitkilerle Tedaviye Dikkat(!). STED, 14(8), 182-187 10. Taşcı E., Sevil Ü. (2007). Doğum Ağrısına Yönelik Farmakolojik Olmayan Yaklaşımlar. Genel Tıp Derg.17(3):181-186 11. Waters BL, Raisler J. (2003). Ice massage for the reduction of labor pain J Midwifery Women’s Health.48:317-21
16. Hafta - Ön Hazırlık
1. Can G. Meme ve jinekolojik kanserlerde korunma ve tamamlayıcı tıp www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/floren/kadin.../ks_5_2.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 2. Özçelik H., Fadıloğlu Ç. (2009). Kanser hastalarının tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanım nedenleri. Türk onkoloji dergisi 24(1):48-52 3. Kav S, Hanoğlu Z, Algıer L.(2008).Türkiye’de kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: literatür taraması. Uluslar arası hematoloji-onkoloji dergisi 18(1):32-8. 4. Topuz E. Tamamlayıcı ve alternatif tıp: onkoloji tedavisindeki güncel durum. Http://www.Ukdk. Org/pdf/kitap/38.pdf erişim tarihi: 27.06.2011 5. American cancer association. “alternative and complementary methods.” Http://www.cancer.org/alt _therapy/overview.html. Erişim tarihi: 27.06.2011 6. Aşağaoğlu İ.(1999). Bilimsel tıbbın “alternatifi”olabilir mi? Yeni symposium 37(3):64-7 7. Altun R., Özden A. (2004). Tamamlayıcı ve alternatif tıp. Güncel gastroenteroloji, eylül, 231-235 8. İnfertilitede ve tüp bebekte tamamlayıcı/yardımcı yöntemler http://www.acupuncture-treatment.com/infertility_research.html Erişim tarihi: 27.06.2011 9. Şarışen Ö., Çalışkan D. (2005). Fitoterapii: Bitkilerle Tedaviye Dikkat(!). STED, 14(8), 182-187 10. Taşcı E., Sevil Ü. (2007). Doğum Ağrısına Yönelik Farmakolojik Olmayan Yaklaşımlar. Genel Tıp Derg.17(3):181-186 11. Waters BL, Raisler J. (2003). Ice massage for the reduction of labor pain J Midwifery Women’s Health.48:317-21
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Dönem Ödevi210122
Bireysel Çalışma141128
Ara Sınav1617
Dönem Sonu Sınavı112113
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)98
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
OÇ-1
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-2
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-3
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-4
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-5
5
5
5
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu