Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri ve Yaşam Kalitesi
Ders Kodu: HTR544
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Yaşam kalitesi kavramını anlayarak ruh sağlığı ve yaşam kalitesi ilişkisini fark etme; ruh sağlığını koruma geliştirme ve yükseltme, tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında yaşam kalitesinin önemini kavramadır

Özet İçerik

Bu derste yaşam kalitesinin tanımı, boyutları, ruh sağlığı ve bozuklukları ile yaşam kalitesinin ilişkisi tartışılır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Toplum ruh sağlığı hizmetleri ve yaşam kalitesi kavramlarını bilir ve ayırt eder
2.Toplum ruh sağlığı hizmetleri ve yaşam kalitesinin alt parametrelerini tanır ve bu parametreleri birbirleri ile ilişkilendirir
3.Toplum ruh sağlığı hizmetleri ve yaşam kalitesini değerlendirir ve yorumlar
4.Toplum ruh sağlığı hizmetleri ve yaşam kalitesi kavramlarını bilir ve ayırt eder
5.Toplum ruh sağlığı hizmetleri ve yaşam kalitesini değerlendirir ve yorumlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.D. Fidan, B.Ünal. Sağlığa ilişkin yaşam kalitesi kavramı ve ölçüm yöntemleri. Sağlık ve toplum, 2003.
2.A. Bowling. MeasuringHealth: a review of quality of life measurementscale, 1991.www.dwp.gov.uk
3.S. Başaran, R.Güzel. Yaşam Kalitesi ve sağlık sonuçlarını değerlendirme ölçütleri. Romatizma 2005; 20(1):55-9.
4.Ç. Öksüz, M.Kılınç, S.Aksu Yıldırım. Predictors of Healthrelatedquality of life in adultambulatoryindependentneuromusculardiseases. Neurosciences 2009; 14(4): 355-9.
5.3. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi. Kongre Bildirim ve Sunum Kitabı. İzmir. 2010.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Yaşam kalitesine ilişkin temel kavramlar
2. Hafta - Teorik
Yaşam kalitesinin önemi ve boyutları
3. Hafta - Teorik
Yaşam kalitesinin önemi ve boyutları
4. Hafta - Teorik
Yaşam kalitesinin algılanışı (Kültürel ve coğrafik farklar)
5. Hafta - Teorik
Fiziksel sağlık ve ruh sağlığı/hastalıkları
6. Hafta - Teorik
Duygusal işlevsellik ve ruh sağlığı/hastalıkları
7. Hafta - Teorik
Sosyal işlevsellik ve ruh sağlığı/hastalıkları
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Ruh sağlığı hastalıkları ile ilgili yaşam kalitesi ölçüm araçları (Yetişkin/Çalışan/Çocuk)
10. Hafta - Teorik
Ruh sağlığı hastalıkları ile ilgili yaşam kalitesi ölçüm araçları
11. Hafta - Teorik
Birinci basamak hizmetlerde yaşam kalitesi ve ruh sağlığını geliştirici uygulamalar
12. Hafta - Teorik
Yaşam kalitesini geliştirici hemşirelik uygulamaları
13. Hafta - Teorik
Yaşam kalitesini geliştirici hemşirelik uygulamaları
14. Hafta - Teorik
Toplum ruh sağlığı hizmetleri , yaşam kalitesi ve etik
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142142
Ara Sınav120121
Dönem Sonu Sınavı130131
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
OÇ-1
1
2
3
2
3
5
4
3
OÇ-2
2
3
2
4
4
3
3
3
OÇ-3
3
4
4
3
2
2
1
5
OÇ-4
3
5
5
5
3
5
5
3
OÇ-5
2
3
4
4
5
3
5
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu