Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ruhsal Bozukluklar Epidemiyolojisi
Ders Kodu: HTR550
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Öğrencinin Türkiye ve dünyadaki Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği problemlerine yönelik çözüm önerileri geliştirebilmeleri için epidemiyolojinin temel ilkelerini ve araştırma yöntemlerini kullanarak bilgi ve becerilerini arttırmaktır

Özet İçerik

Bu ders sırasında dünyada ve ülkemizdeki ruhsal bozuklukların durumu, toplumdaki ruhsal bozuklukların etyolojisi, insidansı ve prevelansı tartışılır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Ruhsal bozukluklar epidemiyolojisinin temel kavramlarını açıklayabilme
2.Toplum ruh sağlığı hizmetlerinin planlanmasında epidemiyoloji biliminin önemini fark edebilme
3.Toplum ruh sağlığı için önemli olan hastalıkların insidans ve prevalans hızlarını hesaplayabilme
4.Ruhsal bozukluklar epidemiyolojisinin hız ve oranlarını yorumlayabilme
5.Ruhsal bozuklukların epidemiyolojik araştırma yöntemlerini bilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Aksakoğlu D.: Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş İlkeleri, Hacettepe Üniv.DSÖHiz. Araştırma Merkezi Yayını no:3, Ankara, 1983.
2.Gülesen Ö.: Epidemiyoloji. Bursa Ü. Yayınları No: 23. üniversite basımevi 1981.
3.Akbulut T., Sabuncu M.: Epidemiyoloji Prensip ve Uygulamaları Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1993.
4.Tezcan S.: Epidemiyoloji, Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi. Halk Sağlığı Vakfı, Meteksan, Ankara 1992
5.Dirican R., Bilgel N.: Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) 3.baskı, Uludağ Üni. Basımevi, Bursa. 1993.
6.Ucvghan,J,P., M R.H.Bölge Sağlık Yönetiminde Epidemıyoloji El kitabı
7.Güler, Ç., Akın L. (2006) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara
8.Bilir. N Güler.Ç. Epidemiyoloji Hatiboğlu Yayınevi 1989.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Ruhsal bozukluklar epidemiyolojisinin gelişmesi ( Tarihçesi, kullanım alanları, amaçları ve stratejileri)
2. Hafta - Teorik
Toplum ruh sağlığı hizmetlerinin planlanmasında ve sağlık politikalarında epidemiyoloji biliminin önemi
3. Hafta - Teorik
Dünyada ve ülkemizdeki ruhsal bozuklukların durumu
4. Hafta - Teorik
Toplumdaki ruhsal bozuklukların etyolojisi, insidansı ve prevelansı
5. Hafta - Teorik
Toplumdaki ruhsal bozuklukların etyolojisi, insidansı ve prevelansı
6. Hafta - Teorik
Toplum ruh sağlığı ve hastalıkların hız ve oranları standartlaştırma teknikleri yaşam tablosu tekniği ve kullanımı
7. Hafta - Teorik
Toplum ruh sağlığı epidemiyolojisinde stratejiler, Epidemiyolojik araştırma planlama Tanımlayıcı epidemiyoloji(kişi, yer, zaman faktörleri)
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Toplum ruh sağlığı epidemiyolojisinde stratejiler, Epidemiyolojik araştırma planlama Tanımlayıcı epidemiyoloji(kişi, yer, zaman faktörleri)
10. Hafta - Teorik
Analitik epidemiyoloji (vaka kontrol, kohort, kesitsel)
11. Hafta - Teorik
Deneysel araştırmalar Metodolojik araştırmalar
12. Hafta - Teorik
Araştırma örneklerinin tartışılması Epidemiyolojik araştırma planlama
13. Hafta - Teorik
Araştırma örneklerinin tartışılması Epidemiyolojik araştırma planlama
14. Hafta - Teorik
Epidemiyolojik kayıtlar
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142142
Ara Sınav120121
Dönem Sonu Sınavı130131
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
OÇ-1
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-2
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-4
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu