Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Psikiyatrik Rehabilitasyon ve Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği
Ders Kodu: HTR540
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu derste kronik ruhsal bozuklukların dünyada ve ülkemizdeki durumu, kronik ruhsal bozukluğu olan bireylere verilen hizmetler, kronik ruhsal bozukluklarda rehabilitasyon hizmetlerinin önemi ve rehabilitasyon hizmetlerinde toplum ruh sağlığı hemşiresinin rolü tartışılır.

Özet İçerik

Bu derste kronik ruhsal bozuklukların gelişimi ve kronik ruhsal bozuklukların dünyada ve ülkemizdeki durumu, kronik ruhsal hastalıkların bireyler üzerindeki ruhsal ve davranışsal görünümleri, psikososyal rehabilitasyonun ilkeleri, psikiyatrik rehabilitasyon ve toplum ruh sağlığı ve önleyici hizmetleri ve toplum ruh sağlığı hemşiresinin müdahaleleri ve kanıta dayalı uygulamalar konuları incelenir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Kronik ruhsal bozuklukların gelişimi Kronik ruhsal bozuklukların dünyada ve ülkemizdeki durumu bilme
2.Kronik ruhsal hastalıkların bireyler üzerindeki ruhsal ve davranışsal görünümlerini bilme
3.Psikososyal rehabilitasyonun ilkelerini bilme
4.Psikiyatrik rehabilitasyon ve toplum ruh sağlığı hizmetlerini tartışabilme
5.Psikiyatrik rehabilitasyon ve toplum ruh sağlığı hizmetlerinde ruh sağlığı hemşiresinin rol ve sorumluluklarını bilme
6.Psikiyatrik rehabilitasyon ve toplum ruh sağlığı hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik katkı verme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996
2.Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989.
3.Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991.
4.Lundy K. S.,Sharyn J.,Community Health Nursing : Caring for the Public's Health, 2001
5.Nancy K. W.(Ed)Mental health nursing in the community, St. Louis, MO : Mosby, c.,1997.
6.Worley N.K. Mental Health Nursing in the Community. Mosby-Year Book, inc. America, 1997
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Kronik ruhsal bozuklukların gelişimi Kronik ruhsal bozuklukların dünyada ve ülkemizdeki durumu
1. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996 Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. Lundy K. S.,Sharyn J.,Community Health Nursing : Caring for the Public's Health, 2001 Nancy K. W.(Ed)Mental health nursing in the community, St. Louis, MO : Mosby, c.,1997. . Worley N.K. Mental Health Nursing in the Community. Mosby-Year Book, inc. America, 1997
2. Hafta - Teorik
Kronik ruhsal hastalıkların bireyler üzerindeki ruhsal ve davranışsal görünümleri
2. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996 Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. Lundy K. S.,Sharyn J.,Community Health Nursing : Caring for the Public's Health, 2001 Nancy K. W.(Ed)Mental health nursing in the community, St. Louis, MO : Mosby, c.,1997. . Worley N.K. Mental Health Nursing in the Community. Mosby-Year Book, inc. America, 1997
3. Hafta - Teorik
Psikiyatrik rehabilitasyon ve toplum ruh sağlığının tarihsel görünümü
3. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996 Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. Lundy K. S.,Sharyn J.,Community Health Nursing : Caring for the Public's Health, 2001 Nancy K. W.(Ed)Mental health nursing in the community, St. Louis, MO : Mosby, c.,1997. . Worley N.K. Mental Health Nursing in the Community. Mosby-Year Book, inc. America, 1997
4. Hafta - Teorik
Psikososyal rehabilitasyonun ilkeleri
4. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996 Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. Lundy K. S.,Sharyn J.,Community Health Nursing : Caring for the Public's Health, 2001 Nancy K. W.(Ed)Mental health nursing in the community, St. Louis, MO : Mosby, c.,1997. . Worley N.K. Mental Health Nursing in the Community. Mosby-Year Book, inc. America, 1997
5. Hafta - Teorik
Psikososyal rehabilitasyonda modeller ve program unsurları
5. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996 Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. Lundy K. S.,Sharyn J.,Community Health Nursing : Caring for the Public's Health, 2001 Nancy K. W.(Ed)Mental health nursing in the community, St. Louis, MO : Mosby, c.,1997. . Worley N.K. Mental Health Nursing in the Community. Mosby-Year Book, inc. America, 1997
6. Hafta - Teorik
Psikososyal rehabilitasyonda modeller ve program unsurları (Dersin devamı)
6. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996 Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. Lundy K. S.,Sharyn J.,Community Health Nursing : Caring for the Public's Health, 2001 Nancy K. W.(Ed)Mental health nursing in the community, St. Louis, MO : Mosby, c.,1997. . Worley N.K. Mental Health Nursing in the Community. Mosby-Year Book, inc. America, 1997
7. Hafta - Teorik
Psikiyatrik rehabilitasyon hizmetleri
7. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996 Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. Lundy K. S.,Sharyn J.,Community Health Nursing : Caring for the Public's Health, 2001 Nancy K. W.(Ed)Mental health nursing in the community, St. Louis, MO : Mosby, c.,1997. . Worley N.K. Mental Health Nursing in the Community. Mosby-Year Book, inc. America, 1997
8. Hafta - Teorik
Toplum ruh sağlığı ve önleyici hizmetler
8. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996 Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. Lundy K. S.,Sharyn J.,Community Health Nursing : Caring for the Public's Health, 2001 Nancy K. W.(Ed)Mental health nursing in the community, St. Louis, MO : Mosby, c.,1997. . Worley N.K. Mental Health Nursing in the Community. Mosby-Year Book, inc. America, 1997
9. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996 Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. Lundy K. S.,Sharyn J.,Community Health Nursing : Caring for the Public's Health, 2001 Nancy K. W.(Ed)Mental health nursing in the community, St. Louis, MO : Mosby, c.,1997. . Worley N.K. Mental Health Nursing in the Community. Mosby-Year Book, inc. America, 1997
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
10. Hafta - Teorik
Psikiyatrik rehabilitasyon hizmetlerinde ruh sağlığı hemşireliği
10. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996 Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. Lundy K. S.,Sharyn J.,Community Health Nursing : Caring for the Public's Health, 2001 Nancy K. W.(Ed)Mental health nursing in the community, St. Louis, MO : Mosby, c.,1997. . Worley N.K. Mental Health Nursing in the Community. Mosby-Year Book, inc. America, 1997
11. Hafta - Teorik
Kronik ruh hastalığı olan çocuk ve ergenlerin psikiyatrik rehabilitasyon hizmetleri kapsamında değerlendirilmesi ve hemşirelik müdahaleleri
11. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996 Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. Lundy K. S.,Sharyn J.,Community Health Nursing : Caring for the Public's Health, 2001 Nancy K. W.(Ed)Mental health nursing in the community, St. Louis, MO : Mosby, c.,1997. . Worley N.K. Mental Health Nursing in the Community. Mosby-Year Book, inc. America, 1997
12. Hafta - Teorik
Kronik ruhsal rahatsızlığı olan yetişkin bireylerin psikiyatrik rehabilitasyon hizmetleri kapsamında değerlendirilmesi
12. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996 Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. Lundy K. S.,Sharyn J.,Community Health Nursing : Caring for the Public's Health, 2001 Nancy K. W.(Ed)Mental health nursing in the community, St. Louis, MO : Mosby, c.,1997. . Worley N.K. Mental Health Nursing in the Community. Mosby-Year Book, inc. America, 1997
13. Hafta - Teorik
Psikiyatrik rehabilitasyon ve toplum ruh sağlığı hizmetlerinde kanıta dayalı uygulamalar
13. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996 Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. Lundy K. S.,Sharyn J.,Community Health Nursing : Caring for the Public's Health, 2001 Nancy K. W.(Ed)Mental health nursing in the community, St. Louis, MO : Mosby, c.,1997. . Worley N.K. Mental Health Nursing in the Community. Mosby-Year Book, inc. America, 1997
14. Hafta - Teorik
Psikiyatrik rehabilitasyon ve toplum ruh sağlığı hizmetlerinde kanıta dayalı uygulamalar
14. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996 Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. Lundy K. S.,Sharyn J.,Community Health Nursing : Caring for the Public's Health, 2001 Nancy K. W.(Ed)Mental health nursing in the community, St. Louis, MO : Mosby, c.,1997. . Worley N.K. Mental Health Nursing in the Community. Mosby-Year Book, inc. America, 1997
15. Hafta - Teorik
Dersin değerlendirmesi
15. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996 Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. Lundy K. S.,Sharyn J.,Community Health Nursing : Caring for the Public's Health, 2001 Nancy K. W.(Ed)Mental health nursing in the community, St. Louis, MO : Mosby, c.,1997. . Worley N.K. Mental Health Nursing in the Community. Mosby-Year Book, inc. America, 1997
16. Hafta - Ön Hazırlık
Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989. Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996 Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991. Lundy K. S.,Sharyn J.,Community Health Nursing : Caring for the Public's Health, 2001 Nancy K. W.(Ed)Mental health nursing in the community, St. Louis, MO : Mosby, c.,1997. . Worley N.K. Mental Health Nursing in the Community. Mosby-Year Book, inc. America, 1997
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%50
Seminer1%10
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders144284
Ara Sınav118220
Dönem Sonu Sınavı118220
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)124
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
OÇ-1
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-2
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-3
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-4
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-5
5
5
5
5
5
5
5
5
OÇ-6
5
5
5
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu