Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Mikroekonomi
Ders Kodu: BFN501
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

İktisat teorisinin ileri düzeydeki öğrencilere sunmak. İktisadi sorunların analizini yaparak mikro iktisadi konuların ve fonksiyonların açıklamak.

Özet İçerik

Bireysel Talep Eğrisi, Piyasa Talep Eğrisi, Piyasa Arz Eğrisi, Fiyat ve Gelir Esneklikleri, Tüketici Davranışları Teorisi, Farksızlık Eğrisi, Bütçe Doğrusu.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.İktisadi aktörlerin ekonomideki rolünün açıklayabilme
2.İktisadi sistemleri, karar mekanizmalarını ve politikaları tanımlayabilme ve yorumlayabilme
3.İleri düzeydeki niceliksel tekniklerin mikro iktisadi problemlerin analizinde kullanma yeteneği sağlayabilme
4.İleri düzey çalışmalar için temel oluşturabilme
5.Edineceği kuramsal ve matematiksel temelle, mesleğe yönelik yarışma sınavlarında çıkacak soruları kolaylıkla çözebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Pyndyck, R and D. Rubinfeld, (2009) Microeconomics, 7th ed., Pearson Education International, New Jersey
2.Varian, H. (1999) Intermediate Microeconomics, 3rd ed, WWNorton and Company, New York Eaton
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Arz ve Talep 1. Bireysel Talep Eğrisi 2. Piyasa Talep Eğrisi 3. Bireysel Arz Eğrisi 4. Piyasa Arz Eğrisi 5. Fiyat ve Gelir Esneklikleri 6. Talep Kuramının matematiksel olarak ele alınması
2. Hafta - Teorik
Tüketici Davranışları Teorisi 1. Kardinal Fayda Teorisi 2. Tüketici Tercihleri 3. Farksızlık Eğrisi 4. Bütçe Doğrusu 5. Tüketici Dengesi
3. Hafta - Teorik
Tüketici Dengesinin Değişmesi 1. Engel Eğrisi 2. Hicks ve Slutsky gelir ve ikame etkileri 3. Tüketici Fazlası 4. Bazı Uygulamalar
4. Hafta - Teorik
Üretim Teorisi 1. Üretim Fonksiyonu 2. Eşürün Eğrileri 3. İkame esnekliği 4. Kısa ve uzun dönemde üretim 5. En düşük maliyetle üretim 6. Ölçeğe göre getiri
5. Hafta - Teorik
Maliyet Teorisi 1. Maliyetin Ölçülmesi 2. Kısa Dönem Maliyet Kavramları 3. Uzun Dönem Maliyet Kavramları 4. Toplam, Ortalama ve marjinal maliyetler 5. Ölçek ve alan ekonomileri
6. Hafta - Teorik
Maliyet Teorisi 1. İki çıktı ile üretim 2. Maliyetlerdeki Dinamik Değişme 3. Maliyet Kuramının Matematiksel olarak ele alınması
7. Hafta - Teorik
Maliyet Teorisi 1. İki çıktı ile üretim 2. Maliyetlerdeki Dinamik Değişme 3. Maliyet Kuramının Matematiksel olarak ele alınması
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Tam Rekabet Teorisi 1. Firmanın Hasılat Eğrileri 2. Kısa Dönemde Firma Dengesi 3. Firmanın Kısa Dönemdeki Arz Eğrisi 4. Endüstrinin Kısa Dönem Arz Eğrisi ve Kısa Dönem Dengesi 5. Firmanın Uzun Dönem Dengesi 6. Endüstrinin Uzun Dönem Arz eğrisi ve Dengesi
10. Hafta - Teorik
Tam Rekabet Piyasasında Denge ve Etkinlik 1. Rekabetçi Dengenin Varlığı ve İstikrarı 2. Tam Rekabette Etkinlik 3. Asgari Fiyat ve Ücret Uygulamaları 4. Fiyat Desteklemeleri ve Üretim Kotaları 5. Vergi ve Teşviklerin Etkileri
11. Hafta - Teorik
Tam Rekabet Piyasasında Denge ve Etkinlik 1. Rekabetçi Dengenin Varlığı ve İstikrarı 2. Tam Rekabette Etkinlik 3. Asgari Fiyat ve Ücret Uygulamaları 4. Fiyat Desteklemeleri ve Üretim Kotaları 5. Vergi ve Teşviklerin Etkileri
12. Hafta - Teorik
Monopol Teorisi 1. Monopolün Kaynakları ve Özellikleri 2. Monopolde Hasılat Eğrileri 3. Monopolcünün Kısa Dönem Dengesi 4. Monopolde Uzun Dönem Dengesi 5. Monopolün Sakıncaları
13. Hafta - Teorik
Monopol Teorisi 1. Monopolün Kaynakları ve Özellikleri 2. Monopolde Hasılat Eğrileri 3. Monopolcünün Kısa Dönem Dengesi 4. Monopolde Uzun Dönem Dengesi 5. Monopolün Sakıncaları
14. Hafta - Teorik
Monopol Teorisi 1. Monopolcünün Sosyal Maliyeti 2. Monopolün Düzenlenmesi (Tavan Fiyat Uygulaması, Sübvansiyon Politikası, Vergilendirme) 3. Piyasa Gücü ile Fiyatlama (Fiyat Farklılaştırması ve Tüketici artığına el koymak)
15. Hafta - Teorik
Monopol Teorisi 1. Monopolcünün Sosyal Maliyeti 2. Monopolün Düzenlenmesi (Tavan Fiyat Uygulaması, Sübvansiyon Politikası, Vergilendirme) 3. Piyasa Gücü ile Fiyatlama (Fiyat Farklılaştırması ve Tüketici artığına el koymak)
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Bireysel Çalışma72228
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
3
4
4
5
4
3
4
3
OÇ-2
4
5
4
3
3
4
3
4
3
OÇ-3
5
4
3
4
3
4
3
4
3
OÇ-4
4
4
3
4
3
4
5
4
3
OÇ-5
3
4
5
4
3
4
5
4
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu