Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Makroekonomi
Ders Kodu: BFN502
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Makro iktisadi kavramları, teorileri ve modelleri kavramak. İleri matematiksel teknikleri kullanarak sağlam bir makro iktisadi analiz yeteneği kazanmak. İktisadi verileri yorumlayabilmek. Makroiktisadi analiz tekniklerini tarihsel ve güncel iktisadi sorunlara uygulayabilmek

Özet İçerik

Toplam arz ve talep dinamikleri, rasyonel beklentiler ve iktisat politikası, Beklenti etkileri ve iktisat politikası, hükümet bütçe açığı, açık ekonomi, para, yeni Keynesyen iktisat, iktisadi büyüme teorileri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Makro iktisadi kavramları, teorileri, modelleri ve politikaları açıklayabilme
2.İleri matematiksel yöntemler kullanarak makro iktisat problemlerini çözebilme
3.Makro iktisadi teoriler ve modeller arasında karşılaştırmalar yapabilme
4.Matematiksel iktisadi modelleri kavrayabilme ve oluşturabilme
5.İktisadî sorunların çözümlerine yönelik toplumun refahını arttıracak yönde politika önerileri geliştirebilme, kaynakların verimliliğini ve etkinliğini arttırma bilinci ve sorumluluğuyla stratejik planlamaya katkı sağlayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Felderer & Homburg (1992), Macroeconomics and New Macroeconomics, 5th Edition, Springer-Verlag Heidelberg
2.Heijdra, B. J. & F. van der Ploeg (2002), The Foundations of Modern Macroeconomics, Oxford University Press
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İktisadın ve Makro İktisadın Temelleri i. Bazı Metodolojik Düşünceler ii. Tarihsel Genel Bakış iii. Ulusal Gelir Hesaplama
2. Hafta - Teorik
Bazı Temel Makro İktisat Teorileri i. Klasik Teori ii. Keynesyen Teori iii. Politik Sonuçları: Kaşılaştırma
3. Hafta - Teorik
Yeni Makro İktisat i. Reel-Denge Etkisi ii. Portfolyo Tercihi Teorisi iii. Monoterizm iv. Yeni Klasik İktisat
4. Hafta - Teorik
Toplam Arz ve Talep Dinamikleri
5. Hafta - Teorik
Rasyonel Beklentiler ve İktisat Politikası
6. Hafta - Teorik
Beklenti Etkileri ve İktisat Politikası
7. Hafta - Teorik
Miktar Tayınlama Makro İktisadı
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Hükümet Bütçe Açığı
10. Hafta - Teorik
İşgücü Piyasası
11. Hafta - Teorik
Makro iktisat Politikası, Güvenilirlik ve Politika
12. Hafta - Teorik
Açık Ekonomi
14. Hafta - Teorik
Yeni Keynesyen İktisat
15. Hafta - Teorik
İktisadi Büyüme Teorileri
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Bireysel Çalışma72228
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
5
3
4
4
4
5
5
4
3
OÇ-2
5
4
4
3
4
3
4
5
4
OÇ-3
4
5
4
5
3
4
5
4
4
OÇ-4
5
4
3
4
5
4
3
4
3
OÇ-5
4
3
5
4
3
4
5
4
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu