Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Finansal Krizler
Ders Kodu: BFN537
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin amacı öğrencilerin küresel ekonomiyi yorumlayabilmesini sağlamak ve geçmişten günümüze yaşanmış olan finansal krizleri analiz edebilmelerini geliştirmektir.

Özet İçerik

Bu derste finansal krizlerin boyutları ulusal ve uluslar arası ölçekte incelenecektir. Bu kapsamda öncelikle kriz modellerinden bahsedilecek, daha sonra geçmişten günümüze Türkiye’de yaşanmış olan finansal krizler ile uluslar arası ölçekte yaşanmış olan finansal krizlere ilişkin analizler yapılacaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Çeşitli kriz türlerini iktisadi bilgiler ışığında analiz etmek.
2.Ulusal ve uluslar arası piyasaların işleyişini kavramak
3.Finansal krizlere yönelik alınan tedbir ve kriz sonrasındaki politikaları analiz etmek
4.İstikrar politikaları oluşturmada kurumların rolünü öğrenebilme
5. Finansal liberalizasyon, finansal küreselleşme gibi temel kavramları öğrenebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Eğilmez, M. (2008), Küresel Finans Krizi: Piyasa Ekonomisinin Eleştirisi, Ed. Saadet Özkal, Remzi Kitabevi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Tanışma- Finansal Krize ilişkin genel bilgi ve kavramlar
2. Hafta - Teorik
Kriz modelleri: Birinci, İkinci ve Üçüncü Kuşak Kriz modelleri
3. Hafta - Teorik
Kriz modelleri: Birinci, İkinci ve Üçüncü Kuşak Kriz modelleri
4. Hafta - Teorik
Likidite Yetmezliği, Bulaşıcılık ve Hava Kabarcıkları
5. Hafta - Teorik
Likidite Yetmezliği, Bulaşıcılık ve Hava Kabarcıkları
6. Hafta - Teorik
Türkiye’deki Krizler
7. Hafta - Teorik
Türkiye’deki Krizler
8. Hafta - Teorik
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Uluslar arası Ölçekte Yaşanan Finansal Krizler
10. Hafta - Teorik
Asya, Rusya ve Brezilya Krizleri
11. Hafta - Teorik
Avrupa Krizleri: Tarihsel Bakış
12. Hafta - Teorik
2007 Küresel Krizi
13. Hafta - Teorik
2007 Küresel Krizi
14. Hafta - Teorik
Krizlere ilişkin öğrenci sunumları
15. Hafta - Teorik
Krizlere ilişkin öğrenci sunumları
16. Hafta - Teorik
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders144398
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı114216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
5
4
5
4
5
4
4
3
OÇ-2
4
3
4
5
4
5
4
3
4
OÇ-3
4
3
4
5
4
3
4
5
4
OÇ-4
5
4
3
4
5
4
3
4
5
OÇ-5
4
3
5
4
3
4
5
4
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu