Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Merkez Bankası Vepara Politikaları
Ders Kodu: BFN538
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Makro ekonominin önemli bir parçası olan para ekonomisinin teorik ve politik gelişimini analiz etmenin yanında, paranın yaratılmasını sağlayan Merkez Bankacılığı ile dolaşımına aracılık eden bankaları, banka iktisadı disiplini içerisinde incelemek.

Özet İçerik

Temel Kavramlar: Para- Banka ve Finansal Sistem, Merkez Bankacılığı ve T.C. Merkez Bankası Yetkileri ve Temel Görevleri, T.C. Merkez Bankasının Para Politikası Araçları, Teorik Yaklaşımlara Göre Para Arzı ve TCMB Para Arzı Tanımları, Rezerv Para – Parasal Taban – Merkez Bankası Parası, Merkez Bankası Bilançosu, Para Artış Mekanizması, Para Talebi Teorileri: Klasik ve Modern Miktar Teorileri, Para Talebi Teorileri: Keynesyen ve Neo-Keynesyen Teoriler, Para Talebi Teorileri: Çeşitli Para Talebi Teorileri Arasındaki Farklar ve Benzerlikler, Faiz: Kuram ve Uygulama, Parasal Aktarım Mekanizması (PAM) ve Ödemeler Dengesine Paracı Yaklaşım, Döviz Kuru Sistemleri ve Tercihleri, İstikrar Programları ve Para Politikası, Avrupa Merkez Bankası.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Kıymet YAVUZASLAN
Öğrenme Çıktıları
1.Parasal ekonomi kavramının özümseyebilme
2.Parasal Aktarım Mekanizması (PAM) ve Ödemeler Dengesi kavramlarının anlayabilme
3.T.C Merkez Bankası ve parasal sistemlerini anlayabilme ve analiz edebilme
4. Para politikalarının ekonomik birimlere (hanehalkı, firma devlet) yansımalarını analiz edebilme
5. Kur politikalarının dış ticaret, büyüme, istihdam, enflasyon üzerine etkilerini karşılaştırabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Nur Keyder, Evrim Ertunga (2012), Para Teori Politika Uygulama, 12. Baskı.
2.Merih Paya (1998), Para Teorisi ve Politikası, Filiz Kitapevi, 2. baskı, İstanbul
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Temel Kavramlar: Para- Banka ve Finansal Sistem
2. Hafta - Teorik
Merkez Bankacılığı ve T.C. Merkez Bankası Yetkileri ve Temel Görevleri
3. Hafta - Teorik
T.C. Merkez Bankasının Para Politikası Araçları
4. Hafta - Teorik
Teorik Yaklaşımlara Göre Para Arzı ve TCMB Para Arzı Tanımları
5. Hafta - Teorik
Para Artış Mekanizması
6. Hafta - Teorik
Para Artış Mekanizması
7. Hafta - Teorik
Para Talebi Teorileri: Klasik ve Modern Miktar Teorileri
8. Hafta - Teorik
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Para Talebi Teorileri: Keynesyen ve Neo-Keynesyen Teoriler
10. Hafta - Teorik
Para Talebi Teorileri: Keynesyen ve Neo-Keynesyen Teoriler
11. Hafta - Teorik
Faiz: Kuram ve Uygulama
12. Hafta - Teorik
Parasal Aktarım Mekanizması (PAM) ve Ödemeler Dengesine Paracı Yaklaşım
13. Hafta - Teorik
Döviz Kuru Sistemleri ve Tercihleri
14. Hafta - Teorik
İstikrar Programları ve Para Politikası
15. Hafta - Teorik
Avrupa Merkez Bankası
16. Hafta - Teorik
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders144398
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı114216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
5
4
4
4
4
3
4
4
OÇ-2
4
3
4
5
4
5
4
5
4
OÇ-3
4
3
5
4
3
4
3
4
3
OÇ-4
4
3
5
4
3
4
5
4
3
OÇ-5
4
3
5
4
3
4
5
4
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu