Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Bankalarda Stratejik Yönetim
Ders Kodu: BFN563
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Stratejik Yönetim literatüründe geçerliliğini koruyan klasik ve çağdaş teori ve modellerin uygulamaya dönük olarak incelenmesidir.

Özet İçerik

Dersin Genel Tanıtımı ve Temel Kavramlar, Stratejik Yönetim süreci ve modeli; Stratejik vizyon ve misyonun geliştirilmesi; stratejinin oluşturulması, Stratejide Düzeyler, Strateji ve Rekabet Avantajı: 5 Genel Strateji, Dikey Bütünleşme Stratejileri, İşbirliği Stratejileri, Savunmacı ve Saldırgan Stratejiler, Strateji Oluşturma; Çevre Analizi, Endüstri ve Rekabet Analizi Teknikleri, İşletmenin Kaynak ve Rekabet Kapasitesinin Değerlendirilmesi, Analitik Tekniklerle Alternatif Strateji Geliştirme, Strateji Seçiminin Boyutları ve Strateji Seçim Politikaları, Yeni Oluşan Endüstrilerde Strateji ve Politikalar, Olgun Endüstrilerde Strateji ve Politikalar, Parçalı Endüstrilerde Strateji ve Politikalar, Gerileyen Sektörlerde Strateji ve Politikalar, Uluslararası Pazarlarda Strateji ve Politikalar, Stratejinin Uygulanması: Kaynak Kapasitesinin Oluşturulması ve Organizasyonun Yapılandırılması, Stratejinin Değerlendirilmesi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Strateji ve Performans geliştirebilir
2.Dikey Entegrasyon, Maliyet Liderliği, Ürün Farklılaştırma, Esneklik kavramlarını açıklayabilir.
3.Kurumsal Stratejiler; Stratejik İş Birlikleri kavramlarını kavramış olur.
4. İşletmenin stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlayacak stratejiler geliştirebilme
5. Stratejileri uygulama, değerlendirme ve kontrol aşamalarını anlayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Hayri Ülgen ve Kadri Mirze, Stratejik Yönetim, 5.bası, 2010 Beta Yayınları, İstanbul
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Stratejik Yönetim ile ilgili terim ve kavramlar
2. Hafta - Teorik
Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları
3. Hafta - Teorik
Dış Çevre Analizi
4. Hafta - Teorik
İşletme Analizi
5. Hafta - Teorik
Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri
6. Hafta - Teorik
Stratejik Yönlendirme
7. Hafta - Teorik
Temel Stratejiler ve Alt Grupları
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Üst Yönetim Stratejileri
10. Hafta - Teorik
Rekabet Stratejileri
11. Hafta - Teorik
Fonksiyonel Stratejiler
12. Hafta - Teorik
Yönetim Stratejilerinin uygulanmasında kullanılan teknikler
13. Hafta - Teorik
Stratejilerin Uygulanması
14. Hafta - Teorik
Stratejik Değerleme ve Kontrol
15. Hafta - Teorik
Uygulamalar
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Bireysel Çalışma72228
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
4
2
5
3
3
3
3
3
OÇ-2
4
4
4
2
5
3
3
3
3
OÇ-3
4
4
4
2
5
3
3
3
3
OÇ-4
3
3
3
5
4
4
4
4
4
OÇ-5
4
4
5
3
3
3
5
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu