Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Küresel Sistem ve Modern Dış Ticaret
Ders Kodu: BFN571
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Küreselleşen dünyayı ekonomik açıdan daha iyi anlamak. Yeni üretilen dış ticaret teorileri hakkında bilgi vermek.

Özet İçerik

Uluslararası ticaretin klasik, neoklasik ve çağdaş teorileri, ticaret politikaları ve politik ekonomi, küresel ticaret düzenlemeleri, tarifeler, ticaret ve gelir dağılımı bakımından uluslararası faktör hareketleri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
Öğrenme Çıktıları
1.Öğrenciler,uluslararası ve küresel firmaların organizasyon yapısı ve kontrol sistemindeki farklılıkları anlayabilme
2.Öğrenciler, girişimcilik bakımından çevresel analiz, yeni iş fikirleri ve yeni iş kurma için gerekli etkilerin farkında olabilme
3.Öğrenciler, kültürlerarası arabuluculuk ve karar verme süreçleri hakkında yeterli bilgi sahibi olabilme
4.Küreselliğin yeni toplum dünyasında gelişen sosyal hareketleri, kimlikleri ve kültürleri göstermek
5. Toplumların ağ toplumuna dönüşerek küreselleşme ile beraber yaşadıkları avantajlar ve sorunları tanıtmak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Warren J. Keegan and Mark S. Green (2011), Global Marketing, Sixth Edition, New Jersey: Prentice Hall
2.Grant, R.M. (2005) Contemporary Strategy Analysis, 5th ed., Blackwell Publishing
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dış ticaret ve iktisadi düşünce akımları, Mutlak ve Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorileri, ve günümüz dış ticaretine uygulamaları
2. Hafta - Teorik
Üretim Maliyet İlişkileri ve dış ticaret, Faktör Donanımı Teorisi
3. Hafta - Teorik
Arz ve Talep Modelleri
4. Hafta - Teorik
Yeni Dış Ticaret Teorileri ve Monopolcü Rekabette Dış ticaret,Uluslararası ölçek ekonomileri
5. Hafta - Teorik
Faktör yoğunluğu, teknolojik gelişme, dış ticaret ve ekonomik büyüme analizleri
6. Hafta - Teorik
Dış Ticaret Politikası ve Araçları, Gümrük tarifeleri ve Tarife dışı ticaret politikası araçları
7. Hafta - Teorik
Dünya ticaretinin serbestleştirilmesi ve küresel ticaret, İktisadi birleşmeler teorisi
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Uluslararası ticaret ve ekonomik kalkınma
10. Hafta - Teorik
Döviz Piyasası Analizleri ve Uluslar arası Döviz kuru ve Para Sistemleri,Vadeli teslim Döviz Piyasaları ve faiz arbitrajı
11. Hafta - Teorik
Kur Değişmelerini Açıklamaya Yönelik Teoriler, Dış ödemeler bilançosu analizi
12. Hafta - Teorik
Dış ödemeler bilançosu ve denkleştirilmesi
13. Hafta - Teorik
Açık ekonomilerde makro ekonomi politikaları: iç ve dış ekonomik denge
14. Hafta - Teorik
Dolaysız yabancı sermaye yatırımları ve ÇUŞ’lar, Uluslararası Teknoloji Transferi, Uluslararası Hizmetler ve İşgücü akımları
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Bireysel Çalışma72228
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
OÇ-2
4
4
4
5
5
5
4
4
4
OÇ-3
3
3
3
5
4
4
4
5
5
OÇ-4
4
4
4
5
5
3
3
4
5
OÇ-5
3
3
3
5
4
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu