Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Lisans eğitiminde sahip olduğu bilgi ve becerilerini geliştirme yeteneği kazanır
2.Bilgi kaynaklarına ulaşma ve literatürü izleyebilme becerisi kazanır
3.Alanıyla ilgili sorunların çözümüne yönelik proje hazırlama ve yazabilme bilgi ve deneyimi kazanır
4.Araştırmayı yürütebilme, elde edilen verileri analiz edebilme, bilimsel olarak değerlendirerek yorumlayabilme ve rapor/tez haline getirebilme becerisi kazanır
5.Mesleki etik ve sorumluluk bilinci kazanır
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu