Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu-1. Yarıyıl Zorunlu 16
Seçmeli Ders Grubu 001 Bölüm Seçmeli 14
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kentsel Açık Mekanların Planlaması ve Tasarımı
ZPM507
Zorunlu 3 0 8
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma - Yayın Etiği
ZPM525
Zorunlu 3 0 8
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Çatı Bahçeleri
ZPM501
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Kentsel Tasarım Açısından Yeşil Alanlar
ZPM503
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Yeşil Şehircilik
ZPM505
Bölüm Seçmeli 3 0 8
İleri Bilgisayar Destekli Tasarım Uygulamaları
ZPM509
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Yeşil Alanlar ve Taşınmazlara Etkileri
ZPM513
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Perspektif ve Perspektif Gölge
ZPM517
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Yeşilyol Planlaması ve Tasarımı
ZPM521
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Ruh ve Beden Sağlığı Açısından Yeşil Alanlar
ZPM523
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Ekoturizm Planlaması
ZPM527
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Korunan Alanlarda Rekreasyonel Taşıma Kapasitesi
ZPM529
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Kentsel Mekan Tasarımı
ZPM531
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Peyzaj Tasarımında Algılama ve Davranış
ZPM533
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Peyzaj Planlamada Çevresel Modelleme
ZPM535
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Peyzaj Karakter Analizi ve Peyzaj Planlamada Değerlendirmesi
ZPM537
Bölüm Seçmeli 3 0 8
İklim Değişikliği ve Peyzaj Planlama
ZPM539
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Peyzaj Deseni ve Analiz Teknikleri
ZPM541
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Peyzaj Planlama ve Ekosistem Servisleri
ZPM543
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Çocuk Oyun Alanları Planlama ve Tasarımı
ZPM519
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Görsel Kalite Analizi
ZPM515
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Ekolojik Peyzaj Planlaması
ZPM511
Bölüm Seçmeli 3 0 8
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu-2. Yarıyıl Zorunlu 14
Seçmeli Ders Grubu 002 Bölüm Seçmeli 16
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kentsel Ekosistem ve Açık/Yeşil Alanlar
ZPM518
Zorunlu 3 0 7
Seminer
ZPM701
Zorunlu 0 2 7
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kent İçi Yollarda Peyzaj Tasarımı
ZPM502
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Kıyı Alanlarında Planlama ve Tasarım
ZPM504
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Sulak Alan Ekolojisi ve Yönetimi
ZPM508
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Doğal Kaynak Haritalanması ve Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama
ZPM510
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Ekolojik Koridorlar
ZPM512
Bölüm Seçmeli 3 0 7
Park Alanları Planlaması ve Tasarımı
ZPM514
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Peyzaj Planlamada Vejetasyon Analizi
ZPM516
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Rekreasyonel Turizm
ZPM520
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Korunan Alanlarda Ziyaretçi Yönetimi
ZPM522
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Korunan Alanlarda Kırsal Rekreasyon Planlaması
ZPM524
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Kentsel Yeşil Altyapı Sistemlerinde Yağmur Bahçeleri
ZPM526
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Peyzaj Mimarlığında İstatistiksel Analiz Yöntemleri
ZPM528
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Peyzaj Mimarlığında Göstergebilim
ZPM530
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Çevre ve Kamusal Alanda Sanat
ZPM532
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Uzaktan Algılamaya Dayalı Çevresel Değişim Tespiti ve Zaman Serisi Analizleri
ZPM534
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Peyzaj Planlamada Karar Destek Sistemleri
ZPM536
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Kent Ekolojisi
ZPM538
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Kent Peyzajı ve Sürdürülebilir Kentler
ZPM540
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Peyzajda Mekansal Analiz Teknikleri
ZPM542
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Yaya Bölgeleri
ZPM506
Bölüm Seçmeli 3 0 8
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu-3. Yarıyıl Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ701
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM701
Zorunlu 8 0 8
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu-4. Yarıyıl Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ702
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM702
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu