Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Serdal ÖĞÜT
Anabilim Dalı Başkanı
Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı'nda eğitim-öğretim 2015-2016 Bahar döneminde başlamıştır. Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı'nda 5 öğretim üyesi ve 1 öğretim elemanı bulunmaktadır. Beslenme ve Diyetetik programı yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenmesiyle sağlığın korunması, iyileştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması amacıyla uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere sahip mezunlar yetiştirir.
Tarihçesi
Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı'nda eğitim-öğretim 2015-2016 Bahar döneminde başlamıştır.
Misyon
Bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim programı uygulayarak ve araştırma olanakları sunarak, yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, evrensel düşünce ve değerlere sahip, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı üstün nitelikli “Uzman” yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmak ve sürekli gelişmektir.
Vizyon
Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen, örnek bir eğitim ve araştırma kurumu olmak; toplumun sağlıklı beslenmesine ve gelişimine katkı sağlayarak bilimsel veriler üretmektir.
Amaç
Öğretim kalitesini arttırmak ve sürekli iyileştirme sağlamak, ulusal ve uluslararası standartlarda nitelikli uzmanlar mezun etmek, toplum sağlığına ve mesleğin gelişimine katkıda bulunmaktır.
Fiziki Altyapı
Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi binasındaki derslikler diğer bölümlerle birlikte ortak olarak kullanılmaktadır. Fakülte binamızda derslik, donanım, yüzey alanı, çevre imkânları, laboratuvar ve üniteler bulunmaktadır. Fakülte binamızda mevcut alanlar en etkili şekilde bölümler arasında koordineli olarak kullanılmaktadır. Akademik personel mevcut programı özveriyle çalışarak yürütmektedir. Teorik derslerin işleneceği sınıflarda bilgisayar, projeksiyon cihazı, projeksiyon perdesi, anfi düzeninde sıralar ve yazı tahtası bulunmaktadır. Dersler ve diğer hizmetlerin yürütülmesinde kullanılan 3 adet laboratuvar mevcuttur. Beslenme İlkeleri Laboratuvarı 70 m², Araştırma Laboratuvarı 40 m², Besin Kimyası ve Analizleri Laboratuvarı 60 m², Antropometri Laboratuvarı (Beslenme ve Diyet Danışma Merkezi) 12 m² dir.
Teknik Altyapı
Anabilim dalımız laboratuarlarında bulunan başlıca cihazlar; vücut analiz cihazı (BİA), bilgisayar, kaliper, stadiyometre, çeker ocak, ekstraksiyon banyosu, soxhlet cihazı, buzdolabı, etüv, hassas terazi
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu