Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Tuğba AKIN
Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Elvan HAYAT
Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. İsmet GÖÇER
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. İsmet GÖÇER
Erasmus Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. İsmet GÖÇER
Farabi Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. İsmet GÖÇER
Mevlana Koordinatörü
Doç. Dr. İsmet GÖÇER
Staj Koordinatörü
ADÜ Aydın iktisat Fakültesi 28/03/1983 tarih ve 2089 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulnun 15/06/2011 tarih ve 2011/2018 sayılı kararı ile kurulmuştur. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Ekonomi ve Finans Bölümü ile eğitim-öğretime başlayan Aydın iktisat Fakültesi 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ekonometri ve Avrupa Birliği ilişkileri bölümlerine de öğrenci almayı planlamaktadır. Her geçen gün büyüyen ve gelişen bu fakültede ilerleyen yıllarda Muhasebe ve Finansal Yönetim, Sigortacılıkve Risk Yönetimi ve Maliye bölümleri de açılacaktır. Aydın iktisat Fakültesinde bütün bölümlerde öğrenim süresi 4 yıldır (8 yarıyıl).
Tarihçesi
2013-2014 eğitim-öğretim yılında Ekonomi ve Finans bölümü ile faaliyete geçen Aydın iktisat Fakültesi, halen bu bölümle normal ve ikinci öğretim (her birinde iki sınıf) olmak üzere eğitim hayatına devam etmektedir.
Misyon
Ekonometrinin temel amacı, matematik ve istatistikten yararlanmak suretiyle çeşitli iktisadi sorunları analiz etmek ve en uygun iktisadi kararların alınmasını sağlamaktır. Ekonometri Bölümü mezunları TÜİK, DPT, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası gibi kamu kuruluşlarında; bununla birlikte sigortacılık, bankacılık, sermaye piyasası başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların araştırma-geliştirme (AR-GE), planlama ve bütçe departmanlarında istihdam edilebilmektedir.
Vizyon
Ekonometri bölümünün vizyonu kamu ve özel sektöre bağlı sanayi kollarında, bankacılık, sigortacılık, borsa ve uluslararası kuruluşlarda üst düzey yöneticilik, danışmanlık ve eğitmenlik yapabilen uzmanlar yetiştirmektir.
Amaç
Bölümün amacı ekonomik problemlere analitik çözümler sunmada uzman, ekonometrik analizlerle gelecekteki çalışma alanlarında en doğru iktisadi kararları alan bireyler yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
2 tane yüksek lisans dersliği, dersliklerde bilgisayar ve projektör.
Teknik Altyapı
2 adet multimedya sınıfı, 1 adet bilgisayar laboratuarı, Kampüs kütüphanesi.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu