Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Ethem AKTÜRK
Anabilim Dalı Başkanı
Arş. Gör. Onur GENÇ
Anabilim Dalı Koordinatörü
İnsanın doğayı anlama çabasının temelini oluşturan fizik bilimi, kuramsal ve deneysel çalışmalar sonucunda fizik yasalarının ortaya konmasını ve bu yasaların atom altı parçacıklardan galaksilere kadar geniş bir ölçeğe uygulanmasını kapsar. Birçok farklı bilim dalı ile disiplinler arası çalışmaların yürütülebildiği Fizik Anabilim Dalı'nda, nano boyuttaki teknolojik malzemelerin tasarımı, opto-elektronik malzemelerin üretimi, yarı iletken aygıt teknolojisi, biyolojik sistemlerin incelenmesinin yanı sıra medikal fizik gibi alanlara da katkı sağlanmaktadır. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fizik Anabilim Dalı 5 profesör, 4 doçent ve 1 Dr. öğretim üyesi ile yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin yanı sıra uluslararası düzeyde araştırma çalışmalarıyla fizik bilimine katkıda bulunmaktadır.
Tarihçesi
Fizik Anabilim Dalı, 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında yüksek lisans programında, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında da doktora programında eğitim vermeye başlamıştır.
Misyon
ADÜ Fizik Anabilim Dalı, misyonunu fizik bilimlerinde akademik mükemmellik ve liderlik kapsamında değerlendirmektedir. Bu çerçevede Anabilim Dalının misyonu, fizik bilgisini biriktirmek, geliştirmek ve ortak ilkeleri paylaşan bir bilim topluluğu içinde paylaşmak; hedeflerinde hemfikir, yeniliklere açık; birbirine saygı duyar, önemser ve sosyal sorumluluk taşır. Anabilim Dalı kendini akademik ve sosyal programlar aracılığıyla yaşam boyu öğrenmeye adamıştır; araştırma faaliyetleri yoluyla yeni bilgi edinme; yüksek lisans ve doktora programları ile ulusal ve uluslararası arenada güçlü bir cazibe merkezi olmaktır.
Vizyon
Anabilim Dalımız üniversitemizde yer alan akademik hayatın merkezinde yer almalıdır. Sadece bilimsel geleneklere değil, sosyal, demokratik ve etik değerlere de önem verilmesi, insanlığın ortak değerlerinin paylaşılması, eleştirel akıl yürütme ve öğrencilerinin motivasyon ve becerilerinin pekiştirilmesine yönelik programların kabulüne öncelik verilir. ADÜ Fizik Anabilim Dalı, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri topluma yansıtmayı, yüksek lisans öğrencilerini eğitimli, yaşam için donanımlı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Amaç
Yüksek lisans programının amacı, fizik ile ilgili herhangi bir özel konuda kaynak taraması yapabilen, konusunda çalışmaları planlayıp uygulayabilen, sonuçları değerlendirebilen ve araştırma geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek fizik bilim uzmanı yetiştirmektir. Doktora programının amacı ise, bağımsız araştırma yapabilen, konusunda çalışmaları planlayıp uygulayabilen, sonuçları değerlendirebilen ve bu sonuçları bilimsel bir makalede sunabilen araştırmacılar yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
AKTÜRK araştırma grubu laboratuvarı, süperiletkenlik laboratuvarı, lüminesans araştırma laboratuvarı ve yüksek başarımlı hesaplamalı fizik merkezinde araştırma faaliyetleri yürütülmektedir.
Teknik Altyapı
Yüksek başarımlı hesaplamalı fizik laboratuvarlarımız 4, 12, 16 (2 adet ) ve 24 çekirdek işlemcili bilgisayar ağlarıyla, süperiletkenlik araştırma laboratuvarı yüksek sıcaklık fırınıyla, Lüminesans araştırma laboratuvarı yüksek sıcaklık fırınının yanı sıra, Perkin Elmer Lamda 25 UV-VIS ve Horiba Jobin Yvon FluoroMax-4 model spektrofotometrelerle donatılmıştır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu