Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Suat ATEŞLİER
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Murat ÇEKİLMEZ
Anabilim Dalı Koordinatörü
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Özlem TÜTÜNCÜLER BİRCAN
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Suat ATEŞLİER
Erasmus Değişim Koordinatörü
Arş. Gör. Nihal AKILLI
Farabi Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Emre ERDAN
Mevlana Koordinatörü
Bölüm bünyesinde Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalları bulunmaktadır. Bölüm öğretim üyeleri, bölümün kurulduğu yıldan bu yana; eğitim faaliyetlerinin yanı sıra gerek akademik faaliyetler gerekse öğrencilerin uygulama yapması amacıyla farklı tarihlerde ülkemizin çeşitli yerlerinde kazı, yüzey ve müze araştırmaları yapmaktadırlar. Bunun yanında öğrencilere yine bu alanlarla alakalı mesleki seçmeli dersler ve kendi tercihlerine göre seçmeli dersler sunulmaktadır. Bilimsel araştırma yapma becerisine sahip, bilgiyi sorgulayan ve eleştirel düşünebilen, çağdaş teknolojiyi kullanabilen, toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı, özgün, yaratıcı meslek insanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Tarihçesi
Arkeoloji Bölümü 1993 yılında kurulmuştur. Batı Anadolu’da arkeolojik araştırmalar yapma ve tarihsel mirasın korunması için oluşturulan ilk organizasyonlardan biridir.
Misyon
Bölümümüz uzman arkeologlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
Vizyon
Arkeolojik alanların ve anıtların korunması. Arkeolojik kazı ve araştırmalar yaparak raporlarını yayınlamak. Anadolu tarihi, kültürü ve arkeolojisi adına araştırmalar yürütmektir.
Amaç
Arkeolojik kentlerin ve anıtların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması, müze ve arşiv yönetimi amaçlanmaktadır.
Fiziki Altyapı
Yüksek Lisans programı için tam donanımlı bir sınıf mevcuttur. Öğrencilerin çalışma alanlarıyla ilgili katılabilecekleri bölüm öğretim üyelerinin yürüttüğü kazılar ve araştırmalar bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Yüksek Lisans programı için tam donanımlı bir sınıf mevcuttur. Öğrencilerin çalışma alanlarıyla ilgili katılabilecekleri bölüm öğretim üyelerinin yürüttüğü kazılar ve araştırmalar bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu