Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Toplumsal yapı, kurum ve süreçlerin işleyişini, toplumsal eylemi anlama ve açıklayabilme
2.İleri düzeyde sosyolojik analizler yapabilme
3.Eleştirel ve analitik düşünebilme
4.Sosyolojide kullanılan araştırma, yöntem ve teknikleri iş hayatında ve akademik çalışmalarda kullanabilme
5.Karşılaştırmalı perspektiften sosyal ve kültürler-arası farklılıkları anlayabilme ve açıklayabilme
6.Evrensel değerler ve ekolojik sorunlara karşı duyarlı olabilme
7.Disiplinler arası perspektiften bakabilme
8.Sosyolojik gelişmelere ilişkin öngörüde bulunabilme
9.Mesleki duyarlılık ve etik sorumluluğa sahip olma
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu